Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne 2015 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
10.11.2015 r.

18.11.2015 r.

godz. 1000

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG
09.10.2015 r.

26.10.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa dróg powiatowych nr:
1. Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść
2. Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.

06.10.2015 r.

21.10.2015 r.

godz. 1000

Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa, w ramach realizacji projektów dotyczących:
1) Przebudowy drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice.
2) Rozbudowy drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowy chodnika.

05.10.2015 r.

14.10.2015 r.

godz. 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016. II przetarg

28.09.2015 r.

13.10.2015 r.

godz. 1000

Ścinka poboczy i odmulanie rowów 2015.
17.09.2015 r.

29.09.2015 r.

godz. 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016.

04.09.2015 r.

21.09.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe.
01.09.2015 r.

16.09.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
27.08.2015 r.

07.09.2015 r.

godz. 1000

Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),obiektów; topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)
24.07.2015 r.

03.08.2015 r.

godz. 1000

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.

23.06.2015 r.

01.07.2015 r.

godz. 1000

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych nr:

 1. Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna;
 2. Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice;
 3. Zadanie nr 3 – DP 1125 O na odc. w m. Namysłów, ul. Grunwaldzka
27.05.2015 r.

11.06.2015 r.

godz. 1000

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
26.05.2015 r.

12.06.2015 r.

godz. 1000

Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
06.05.2015 r. nie dotyczy

Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń oraz na świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień, Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, innych dodatkowych funkcjonalności teleinformatycznych Systemów Pojazd i Kierowca, wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portal Starosty a także świadczenia usług Systemu Płatności PiK na lata 2015-2019.

05.05.2015 r.

20.05.2015 r.

godz. 1000

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
15.04.2015 r.

30.04.2015 r.

godz. 1000

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.

10.04.2015 r.

20.04.2015 r.

godz. 1000

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr:

 1. Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna;
 2. Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
08.04.2015 r.

16.04.2015 r.

godz. 1000

Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce w zakresie:

 1. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, innej,
 2. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 3. mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Namysłów.
24.03.2015 r.

08.04.2015 r.

godz. 1000

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, położonych w obrębach geodezyjnych: Młokicie i Wilków (Gmina Wilków), Minkowskie i Smarchowice Wielkie (Gmina Namysłów), Dąbrowa i Miodary (Gmina Świerczów), o łącznej powierzchni 135,5346 ha.
13.03.2015 r.

30.03.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice.
10.03.2015 r.

18.03.2015 r.

godz. 1000

Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów        w zakresie:

 1. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, innej,
 2. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 3. mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Namysłów.
06.02.2015 r.

23.02.2015 r.

godz. 1000

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
06.02.2015 r.

16.02.2015 r.

godz. 1000

Wycinka (prosta) 113 szt. drzew przy drogach powiatowych z gatunku topola przy drogach powiatowych. 

06.02.2015 r.

16.02.2015 r.

godz. 1000

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.