Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienia publiczne 2015 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
10.11.2015 r.

18.11.2015 r.

godz. 1000

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG
09.10.2015 r.

26.10.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa dróg powiatowych nr:
1. Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść
2. Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.

06.10.2015 r.

21.10.2015 r.

godz. 1000

Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa, w ramach realizacji projektów dotyczących:
1) Przebudowy drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice.
2) Rozbudowy drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowy chodnika.

05.10.2015 r.

14.10.2015 r.

godz. 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016. II przetarg

28.09.2015 r.

13.10.2015 r.

godz. 1000

Ścinka poboczy i odmulanie rowów 2015.
17.09.2015 r.

29.09.2015 r.

godz. 1000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016.

04.09.2015 r.

21.09.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe.
01.09.2015 r.

16.09.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
27.08.2015 r.

07.09.2015 r.

godz. 1000

Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),obiektów; topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)
24.07.2015 r.

03.08.2015 r.

godz. 1000

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.

23.06.2015 r.

01.07.2015 r.

godz. 1000

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych nr:

 1. Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna;
 2. Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice;
 3. Zadanie nr 3 – DP 1125 O na odc. w m. Namysłów, ul. Grunwaldzka
27.05.2015 r.

11.06.2015 r.

godz. 1000

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
26.05.2015 r.

12.06.2015 r.

godz. 1000

Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
06.05.2015 r. nie dotyczy

Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń oraz na świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień, Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, innych dodatkowych funkcjonalności teleinformatycznych Systemów Pojazd i Kierowca, wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portal Starosty a także świadczenia usług Systemu Płatności PiK na lata 2015-2019.

05.05.2015 r.

20.05.2015 r.

godz. 1000

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
15.04.2015 r.

30.04.2015 r.

godz. 1000

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.

10.04.2015 r.

20.04.2015 r.

godz. 1000

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr:

 1. Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna;
 2. Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
08.04.2015 r.

16.04.2015 r.

godz. 1000

Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce w zakresie:

 1. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, innej,
 2. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 3. mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Namysłów.
24.03.2015 r.

08.04.2015 r.

godz. 1000

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, położonych w obrębach geodezyjnych: Młokicie i Wilków (Gmina Wilków), Minkowskie i Smarchowice Wielkie (Gmina Namysłów), Dąbrowa i Miodary (Gmina Świerczów), o łącznej powierzchni 135,5346 ha.
13.03.2015 r.

30.03.2015 r.

godz. 1000

Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice.
10.03.2015 r.

18.03.2015 r.

godz. 1000

Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów        w zakresie:

 1. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, innej,
 2. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 3. mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Namysłów.
06.02.2015 r.

23.02.2015 r.

godz. 1000

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
06.02.2015 r.

16.02.2015 r.

godz. 1000

Wycinka (prosta) 113 szt. drzew przy drogach powiatowych z gatunku topola przy drogach powiatowych. 

06.02.2015 r.

16.02.2015 r.

godz. 1000

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.