Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Podstawa Prawna:
Art. 217 §1 i §2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)

Rozpoczęcie sprawy:
Zgłoszenie przez osobę (lub jej opiekuna prawnego) składającą wniosek o  ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, konieczności wydania zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Bezzwłocznie, w dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:
Wydanie zaświadczenia