Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ustalenie niepełnosprawności  lub stopnia niepełnosprawności

 

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, pok. 17,18-18a, tel. 4103 695, wew. 166-167.

 

Podstawa Prawna:

  • Art. 217 §1 i §2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023, poz. 775).

 

Rozpoczęcie sprawy:

  • Zgłoszenie przez osobę (lub jej opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego) składającą wniosek o  ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności konieczności wydania zaświadczenia.

 

Wymagane dokumenty:

  • Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

 

Opłaty:

  • W tej sprawie opłat nie pobiera się.

 

Czas załatwienia sprawy:

  • Bezzwłocznie, w dniu złożenia wniosku.

 

Zakończenie sprawy:

  • Wydanie zaświadczenia.