Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

pl. Wolności 1
46-100 Namysłów


tel. +48 77/4105-193
 e- mail:

Godziny pracy:
pon. - pt. – 7.30-15.30

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU (Aby przejść kliknij w poniższy link):
http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kupcatalog.return=true&catalog.page=opis_uslugi&catalog.do=pokazOpisUslugi&catalog.id=41288

DOCklauzula informacyjna - RODO.doc (37,50KB)
 

Deklaracja dostępności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.pcpr.namyslow.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Pliki typu PDF, DOC, IMG, SCAN z racji swoich objętości - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takiej formy publikacji.

Wyłączenia:

 • niektóre treści nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Stefan
 • E-mail: pcpr@namyslow.pl
 • Telefon: 774105193 wew. 109

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego (Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie) pocztą na adres Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów lub drogą elektroniczną na adres e-mail pcprnamyslow@poczta.onet.pl

 • Organ nadzorujący: w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty Klawiszowe wspomagające:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.  Jest ona dostosowana do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku można dojechać samodzielnie oraz środkami komunikacji publicznej. Przed budynkiem funkcjonuje parking na którym wyznaczone są osobne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Po drugiej stronie budynku od strony głównej wejścia znajduje się podjazd dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. 

Drzwi wejściowe do siedziby są przystosowane na przejazd wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku znajduje się duży główny hall. Na wprost wejścia głównego jest Punkt Informacyjny, którego pracownik udzieli informacji związanych z pracą urzędu i wydziałów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze budynku są wystarczająco szerokie co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie znajdują się na 3 kondygnacjach budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie, do których swobodny dostęp umożliwia winda o odpowiednich wymiarach zapewniających dostępność osób na wózku.

Do budynku jak i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym jak i przewodnikiem.

DOCDeklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.doc (45,00KB)