Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu 2014 - 2018 - Akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
90. XLVI/333/2018 17 października 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
89. XLVI/332/2018 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r.  
88. XLV/328/2018  26 września 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
87. XLV/326/2018 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego  
86. XLV/324/2018 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018 
85. XLIV/320/2018 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
84. XLIII/317/2018 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
83. XLII/309/2018 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej 
82. XLI/307/2018 28 marca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
81. XL/293/2018 28 lutego 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
80. XL/292/2018 28 lutego 2018 r.  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze  
79. XXXIX/291/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku
78. XXXIX/287/2018 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania    
77. XXXVIII/278/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku
76. XXXVIII/276/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku 
75. XXXVIII/275/2017 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok  
74. XXXVII/272/2017 29 listopada 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku  
73. XXXVII/271/2017 29 listopada 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
72. XXXVII/264/2017 29 listopada 2017 r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
71. XXXVII/262/2017 29 listopada 2017 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2018  
70. XXXVI/257/2017 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku  
60. XXXVI/256/2017 18 października 2017 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku  
59. XXXV/254/2017 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
58. XXXV/251/2017 27 września 2017 r. sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego  
57. XXXIV/242/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku   
56. XXXIV/239/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017  
55. XXXIV/238/2017 05 lipca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3c 
54. XXXIII/229/2017 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
53. XXXII/219/2017 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
52. XXXI/217/2017 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.   
51. XXXI/216/2017 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku 
50. XXX/210/2017 1 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku  
49. XXIX/207/2016 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku   
48. XXVIII/203/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku  
47. XXVIII/197/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
46. XXVIII/196/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie namysłowskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej 
45. XXVIII/194/2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok   
44. XXVII/190/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
43. XXVII/186/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 
42. XXVII/185/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017 
41. XXV/181/2016 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
40. XXV/180/2016 26 października 2016 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę 
39. XXV/178/2016 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   
38. XXIV/175/2016 21 września 2016 . w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn.: ”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019” 
37. XXIV/170/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
36. XXIV/169/2016 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku  
35. XXIV/166/2016 21 września 2016 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski 
34. XXIII/160/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku  
33. XXII/151/2016 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku 

32. XXII/150/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
31. XXII/147/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego 
30. XXII/146/2016 4 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego 
29. XVII/136/2016 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
28. XV/122/2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku   
27. XV/121/2016 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
26. XIV/107/2016 17 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego XII/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016 
25. XIII/105/2016 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku 
24. XII/97/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok 
23. XII/94/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
22. XII/88/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dot. warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  
21. XII/87/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 
20. XII/86/2015 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2016 
19. XI/83/2015 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku 
18. X/77/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
17. X/75/2015 28 października 2015 r. w sprawie w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
16. IX/74/2015 23 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
15. IX/72/2015 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów
14. IX/71/2015 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
13. IX/69/2015 23 września 2015 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
12. VIII/57/2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budzetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.
11. VII/52/2015 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.
10. VI/49/2015 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.
9. V/44/2015 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r.
8 IV/38/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
7 IV/36/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r.w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 
6 IV/35/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski 
5 IV/28/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 
4 IV/27/2015 25 lutego 2015 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych
3 III/26/2015 28 stycznia 2015 r. uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r.
2 III/20/2015 04 grudnia 2014 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLI/341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 r.
1 II/12/2014 29 grudnia 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków