Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 lutego 1999 r.
Obszarem działania obejmuje gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie jest jednostką budżetową.
Realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Ponadto dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".
Pracą PCPR kieruje dyrektor. W przypadku nieobecności dyrektora – zastępstwo pełni jego zastępca. Samodzielne stanowiska odpowiadają przed dyrektorem za należytą organizację pracy i sprawne wykonywanie powierzonych zadań.