Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 lutego 1999 r.
Obszarem działania obejmuje gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie jest jednostką budżetową.
Realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Ponadto dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".
Pracą PCPR kieruje dyrektor. W przypadku nieobecności dyrektora – zastępstwo pełni jego zastępca. Samodzielne stanowiska odpowiadają przed dyrektorem za należytą organizację pracy i sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 12:18
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  17-09-2013 10:16
  przez: Łukasz Stefan
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 12829
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl