Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji

Lp. Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
1. Władysław Duda Budynek mieszkalny, parterowy jednorodzinny ul. Główna 8, Woskowice Małe,
46-100 Namysłów
-  30.07.2015r.
2. Gmina Wilków Sieć kanalizacji deszczowej-osiedle mieszkaniowe 46-113 Wilków - 06.08.2015r.
3. Arkadiusz Kownacki Budynek mieszkalny jednorodzinny Wielołęka, 46-146 Domaszowice, dz. nr 80/1 - 10.08.2015r.
4. Marcin Samiec Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący oraz WLZ energetyczne 46-100 Namysłów,
dz. nr 437/270
- 13.08.2015
5. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa nowego kolektora sanitarnego z rozbiórką istniejacego kolektora na odcinku SP_1-SP11 ul. Kraszewskiego-Reymonta, 46-100 Namysłów, dz nr. 126/2, 633, 632/4, 632/3, - 11.08.2015r.
6. Zbigniew Wierzbiński Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mikowice 17, 46-100 Namysłów,
dz. nr 218
- 24.08.2015r.
7. Bogusława Bednarz Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Okrzei,
46-100 Namysłów,
dz. nr 567/30
- 27.08.2015r.
8. Grzegorz Komarnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Wileńska, 46-100 Namysłów,
dz. nr 534/10
- 31.08.2015r.
9. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa kanałów sanitarnego i deszczowego z rozbiórką istniejącego kolektora ogólnospławnego ul. Wojska Polskiego, 46-100 Namysłów - 07.08.2015r.
10. Agnieszka i Marcin Kołodziej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nowe Smarchowice p. Zielony Dąb, dz. nr 165/6 - 07.09.2015r.
11. Andrzej Stodolka Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zawiść,
ul. Wołczyńska 13, 46-034 Pokój
- 11.09.2015r.
12. Bogumiła
i Marcin Lisek
Budowa domu jednorodzinnego NELA 46-100 Namysłów,
dz. nr 1279/22
- 17.09.2015r.
13. Dariusz Ruszczyński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamienna, 46-100 Namysłów 17.09.2015r. -
14. Krystyna Koziara Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Oławska 22, 46-100 Namysłów 02.10.2015r. -
15. Gmina Domaszowice Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z gm. Domaszowice do oczyszczalni ścieków w mieście Namysłów Rychnów dz. nr: 223,224,225,9/1,16, Kamienna dz. nr: 350,358,381,388,342, Namysłow dz. nr: 647,739,529,750,751,411 09.10.2015r. -
16. Alfred Kulej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Żaba 29b,
46-100 Namysłów
- 05.10.2015r.
17. Żaneta Niewiadomska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dąbrowa, dz. nr 415, 46-112 Świerczów 01.10.2015r. -
18. Marek Wolak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ligotka, dz. nr 49/1, 46-100 Namysłów 12.10.2015r. -
19. Andrzej Makowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Barzyna, dz. nr 38, 46-100 Namysłów - 12.10.2015r.
20. Arkadiusz Mazur Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Brzeska 58A,
46-112 Świerczów
- 15.10.2015r.
21. Michał Szeliga Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 46-100 Namysłów,
dz. nr 437/300
- 19.10.2015r.
22. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa nowego kanału deszczowego w ramach zadania "Budowa nowych kanałów-sanitarnego i deszczowego z rozbiórką istniejącego kolektora ogólnosplawnego w ul. Wojska Polskiego w Namysłowie" ul. Wojska Polskiego, 46-100 Namysłow,
dz. nr 1073/6
- 26.10.2015r.
23. Mariusz Krzesiński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamienna,
46-100 Namysłów
- 13.11.2015r.
24. Danuta i Krzysztof Hejna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zieleniec, dz. nr 283/6, 46-034 Pokój 05.11.2015r. -
25. Maria i Krzysztof Pawlak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Fredry,
46-100 Namysłów,
dz. nr 437/278
- 08.12.2015r.
26. Tauron-Dystrybucja S.A, Oddział w Opolu Budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej ul. Wschodnia,
46-100 Namysłów
- 17.12.2015r.
27. Tauron-Dystrybucja S.A, Oddział w Opolu Budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej ul. Podleśna,
46-100 Namysłów
- 17.12.2015r.
28. Krystyna Koziara Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Oławska 22,
46-100 Namysłów
- 22.12.2015r.
29. Agnieszka i Wojciech Jakubik Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Mrożka,
46-100 Namysłów
- 18.01.2016r.
ROK 2016
1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej Rychnów, dz. nr 16,196, 46-100 Namysłów - 15.02.2016r.
2. Gmina Domaszowice Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z gm. Domaszowice do oczyszczalni ścieków w mieście Namysłów Rychnów dz. nr: 223,224,225,9/1,16, 13/2, Kamienna dz. nr: 350,358,381,388,584, Namysłow dz. nr: 647,739,529,750,751,411 - 19.02.2016r.
3. Maciej Korotarz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Grunwaldzka,
46-100 Namysłów
- 08.03.2016r.
4. Mariusz
Defort
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Smarchowice Wielkie, dz. nr 94/4,
46-100 Namysłów
05.04.2016r. -
5. Jan Pisula Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polna 1, Głuszyna, 46-100 Namysłów 25.04.2016r. -
6.

Marek Kulon,

Leszek Pabiniak

Budowa sieci osiedlowych, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Namysłów
ul. Podleśna
-

 

29.04.2016r.

 

7. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Namysłów

ul. Gałczyńskiego

- 04.05.2016r.
8. Zbigniew Kik, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELKOM" A.Małecki, N. Gabryś Sp.J Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV do złączy na dz. nr 654/8 i 654/11 w m. Świerczów, gm. Świerczów, w celu zasilenia budynków mieszkalnych 46-112 Świerczów,
dz.nr 722/7, 722/6, 654/12, 654/8
- 16.05.2016r.
9. Marek Łakomski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 46-034 Zieleniec,
dz. nr 336/3
- 20.05.2016r.
10. Zbigniew Kik, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELKOM" A.Małecki, N. Gabryś Sp.J Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV do złączy na dz. nr 1283/9 w m. Namysłów, gm. Namysłów, w celu zasilenia trzech budynków zabudowanych szeregowo 46-100 Namysłów,
dz. nr 1283/9, 522/13, 522/1, 722/2, 525/2
- 20.05.2016r.
11. Damian Habrych Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 46-113 Wilków,
ul. Długa

04.07.2016r.

decyzja uchylowa przez Wojewodę.

07.10.2016r.

zgłoszenie przyjęte przez Wojewodę

12. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej Kamienna,
46-100 Namysłów
- 30.05.2016r.
13. Zbigniew Kik, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELKOM" A.Małecki, N. Gabryś Sp.J Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV do złączy na dz. nr 1279/50,  w m. Namysłów, gm. Namysłów, w celu zasilenia domu jednorodzinnego 46-100 Namysłów
dz. nr: 1279/50, 1279/49, 1279/32, 1279/27, 1279/61
- 30.05.2016r.
14. Małgorzata Draguła Budowa sici wodociągowej i kanalizacyjnej Kamienna,
46-100 Namysłów
- 14.06.2016r.
15. Emil Kwaśnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzywa Góra
46-034 Pokój
- 30.06.2016r.
16. Mateusz Pękał Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przeczów,
46-100 Namysłów
- 05.07.2016r.
17 Mateusz Wysocki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego

Krasowice, 46-100 Namysłów

- 07.07.2016r.
18 Paweł Duda Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Woskowice Małe

46-100 Namysłów

- 14.07.2016r.
19 EKOWOD Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ligotka - 21.07.2016r.
20 Sławomir Dziedzic Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamienna, 46-100 Namysłów - 19.08.2016r.
21 Justyna i Piotr Adamiec Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Chabrowa,
46-113 Wilków
- 29.08.2016r.
22 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Mikowice,
46-100 Namysłów,
dz. nr 418, 419
- 29.08.2016r.
23 Władysław Ryszczyk Nadbudowa istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Grunwaldzka 44E
46-100 Namysłów

10.08.2016r

decyzja uchylona przez Wojewodę

26.09.2016r.

zgłoszenie przyjęte przez Wojewodę

24. Anna i Roman Frankiewicz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ligotka,
46-100 Namysłów
- 09.09.2016r.
25. Krzysztof Brycki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wojciechów,
46-113 Wilków
- 19.09.2016r.
26. Anna Jabłońska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ligota Książęca,
46-100 Namysłów
- 19.09.2016r.
27 Józef Cygan Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Domaszowice, ul. Polna

46-146 Domaszowice

Bez rozpoznania -
28 Jan i Joanna Pańczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wilków

46-113 Wilków

- 20.10.2016r.
29 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV, rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4 kV

Świerczów, ul. Brzeska

46-112 Świerczów

-

 

18.10.2016r.

30

Zakład      Wodociągów      i Usług Komunalnych  EKOWOD      Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej  sieci wodociągowej     i kanalizacji sanitarnej

46-100 Namysłów,

ul. Podleśna
dz. nr 681/1 i 190/1

- 28.10.2016
31 ZWiUK EKOWOD Sp.z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Smarchowice Wielkie - 28.11.2016
32 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4KV

Kamienna
46-100 Namysłów

- 21.11.2016
33 Eugeniusz Defort budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Smarchowice Wielkie 46-100 Namysłów 14.11.2016 -
34 Anna Grognet-Suszniak Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

46-100 Namysłów,        ul. Grunwaldzka

- 12.12.2016
35

Milez Developer

ML Pabiniak

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami 46-100 Namysłów - 27.12.2016r.
36 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV Michalice -


01.02.2017r.

 

37

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD       Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Wilków - 16.02.2017r.
Lp. Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
ROK  2017
1

Alicja i Ryszrd Chodzińscy

Budynek mieszkalny  jednorodzinny   wraz  z instalacjami

Namysłów - 23.02.2017r.
2 Andrzej Stanek Budynek mieszkalny jednorodzinny Namysłów - 02.03.2017r.
3 Bożena Kubat Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Smarchowice Wielkie, ul.Podleśna 7a - 27.03.2017r.
4 Z.W.iU.K. EKOWOD Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Stanisława Lema - 07.04.2017r.
5 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów oraz niskich parametrów DN65/50/40

Namysłow,

ul. Sejmowa i Kopernika

- 18.04.2017r.
6 Maciej Zysiak Budynek mieszkalny jednorodzinny Kamienna - 02.05.2017r.
7 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa linii kablowej 0,4 kV

Namysłów,

ul. Podleśna

- 02.05.2017r.
8 Jacek Kwaśniewski

Budynek mieszkalny jednorodzinny                

Namysłów,

ul. Szymborskiej

12.05.2017r. -
9 Z.W. i U.K. EKOWOD Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Pamięci Sybiraków - 08.05.2017r.
10 Z.W.i U.K. "EKOWOD" sp. z o.o. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kowalowice - 29.05.2017r.
11 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa linii kablowej 0,4 kV Namysłów, ul. Reymonta - 30.05.2017r.
12 Kubat Irena Rozbudowa i przebudowa sieci  wod.-kan. Smarchowice Wielkie - 07.06.2017r.
13 Gmina Wilków Budowa sieci kanalizacji deszczowej Wilków - 19.07.2017r.
14 Danuta Gruszkiewicz Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Krzywa Góra    
15 EKOWOD Sp. z o.o. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Gałczyńskiego - 20.07.2017r.
16 Paweł Wyczałkowski Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Namysłów, ul.Grunwaldzka 29a 28.08.2017r. -
17 Renata Stefaniak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Namysłów - 30.08.2017r.
18 Agata Machnik Budowa sieci wodociągowej Kamienna 04.09.2017r. -
19 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa sieci kablowej nN 0,4Kv wraz z wymianą instniejącego złącza kablowego oraz budową złącza kablowo-pomiarowego Kamienna - 27.09.2017r.
20 Bartosz Walczak budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siemysłów - 19.09.2017r.
21 Agata Machnik Budowa sieci wodociągowej Kamienna - 05.10.2017r.
22 Z.W.i U.K. "EKOWOD" sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Zapolskiej - 26.10.2017r.
23 Marcin Gońda Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Zapolskiej - 31.10.2017r.
24 Danuta Gruszkiewicz Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej Krzywa Góra - 03.11.2017
25 Aurelia Brzeźniak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Namysłów,

ul. Baczyńskiego

- 20.11.2017r.
26 Paweł Zdyb Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Niwki - 28.11.2017r.
27

Maciej Czyżowicz
Firma ,,DEWELO''

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy Kamienna - 08.12.2017r.
28 TAURON DYSTRYBUCJA S.A.      Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Kamienna - 13.12.2017r.
29 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu Budowa stacji transformatorowej kontenerowej typu MRWbpp 20/630 kV Świerczów, ul. Brzeska 19.01.2018r. -
30

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

"EKOWOD" Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Smarchowice Wielkie przysiółek Bławaciska - 03.01.2018r.
ROK 2018
L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Bogdan Kowalczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

Namysłów,

ul. Gałczyńskiego

- 06.03.2018r.
2 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej Namysłów, ul. Brzeska -

15.03.2018r.

3 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej Michalice - 15.03.2018r.
4 Mariusz Kotulla Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Pokój, ul. Krótka - 09.04.2018r.
5 Tomasz Zioła Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mikowice - 13.04.2018r.
6 Pabiniak Leszek Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego Namysłów, ul. 1 Maja 22.05.2018r -
7 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa linii nN Idzikowice - 08.06.2018r.
8 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa stacji transformatorowej kontenerowej Świerczów, ul. Brzeska wycofano wniosek 24.05.2018r. -
9 Monika Gołębiowska Budowa sieci wodociągowej Namysłów, ul. Orzechowa -

04.06.2018r.

10 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa sieci 0,4 kV Przeczów 22.06.2018r. -
11 Pilarz Karolina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siemysłów - 21.05.2018r.
12 Wanda Przysiężna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinego Wielołęka - 25.07.2018r.
13

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

budowa kablowej linii elektroenergetycznej Namysłów - 01.08.2018r.
14 Janusz Krupa budowa rozdzielczej sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej

Namysłów,

ul. Gałczyńskiego

- 24.07.2018r.
15 Agnieszka Koniecka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gręboszów - 16.08.2018r.
16 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa elektroenergetycznej sieci wraz z zabudową złącza Namysłów, ul. Szymborskiej 08.08.2018r. -
17 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa elektroenergetycznej sieci wraz z zabudową złącza

Zieleniec

- 22.08.2018r.
18 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD'' Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Głuszyna - 28.08.2018r.
19 ZEC SP. z o.o. Budowa sieci cieplnej n/p do budynków mieszkalnych Namysłów, ul. Armii Krajowej i ul. Piastowska - 24.09.2018r.
20 Leszek Pabiniak, Marek Kulon Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego Namysłów, ul. 1 Maja - 25.10.2018r.
21 Katarzyna Musztyfaga Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mikowice 10.09.2018r. -
22 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN Smarchowice Wielkie - 25.09.2018r.
23 Jarosław Kiełtyka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej Smarchowice Nowe - 24.09.2018r.
24 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Namysłów, ul. Zimowa - 24.10.2018r.
25 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa stacji transformatorowej kontenerowej Świerczów, ul. Brzeska 10.12.2018r. -
26 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Ligotka - 02.11.2018r.
27 Jan Kwaśnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Domaszowice,

ul. Kolejowa

03.12.2018r. -
28 Łukasz Nowak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siemysłów - 19.11.2018r.
29 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Kamienna - 29.11.2018r.
30 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci 0,4 kV Przeczów - 28.12.2018r.
31 Pabiniak Leszek, Pabiniak Michał Budowa sieci wodociągowej Namysłów, ul. Zapolskiej - 08.02.2019r.
ROK 2019
L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Marta Gerus Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wilków - 15.02.2019r.
2 Piotr Jedynak Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Kamienna - 20.02.2019r.
3 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci nN Namysłów - 25.03.2019r.
4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna Budowa linii napowietrzno-kablowej nN Krogulna - 19.08.2019r.
5 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Namysłów, ul. Podleśna - 06.03.2019r.
6 Waldemar Chmura Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ligotka - 21.03.2019r.
7 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej

Namysłów, ul. Zimowa - 17.04.2019r.
8 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej Namysłów, ul. Wiosenna - 17.04.2019r.
9 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, budowa oświetlenia Kamienna - 23.04.2019r.
10 Ekowod Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Wilków - 25.04.2019r.
11 Gmina Namysłów Oświetlenie placu zabaw Namysłów, ul. Stawowa - 20.05.2019r.
12 Gmina Namysłów Oświetlenie Namysłów, ul. Baczyńskiego i Kilińskiego - 20.05.2019r.
13 Gmina Namysłów Oświetlenie drogowe Namysłów, ul. Kościuszki - 20.05.2019r.
14 Gmina Namysłów Oświetlenie drogowe Namysłów, ul. Reymonta-Oławska - 20.05.2019r.
15 Gmina Namysłów Oświetlenie drogowe Namysłów, ul. 1 Maja- Pamięci Sybiraków - 02.05.2019r.
16 Galasiński Krzysztof Rozbudowa budynku mieszkalnego o taras Fałkowice 60   17.05.2019r
17 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Namysłów, ul. Reymonta - 20.05.2019r.
18 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Ligotka - 12.06.2019r.
19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśniania Namysłów, ul. Gałczyńskiego - 01.07.2019r.
20 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci elektroenergetycznej nN Miejsce - 09.08.2019r.
21 Piotr Dymek budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Namysłów - 22.08.2019r.
22 Paweł Filarowski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ligotka - 12.09.2019r.
23 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Długa - 23.09.2019r.
24 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej ś/c Kamienna - 23.09.2019r.
25 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Leśmiana - 23.09.2019r.
26 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Braterska - 23.09.2019r.
27 Spór Sławomir Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Namysłów - 24.10.2019r.
28 Jacek Kwaśnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzywa Góra 29.11.2019r. -
29 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV Przygorzele - 21.11.2019r.
30 PSG Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Namysłów, ul. Lechonia - 28.10.2019r.
31 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Kamienna - 15.10.2019r.
32

PSG Sp. z o.o.

Tarnów

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Namysłów, ul. Baczyńskiego, ul. Braterska - 21.11.2019r.
33 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV - oświetlenie uliczne Woskowice Małe - 26.11.2019r.
34 Mieczysław Stecko Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Przeczów - 29.11.2019r.
35 Bartosz Makuch Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ligotka - 06.12.2019r.
36 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Ligota Książęca - 12.12.2019r.
37 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Smarchowice Śląskie - 13.12.2019r.
38 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Smogorzów - 12.12.2019r.
39 Ideal Houses Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kamienna - 06.12.2019r.
40 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenrgetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Ligota Książęca - Wszeradów - 16.12.2019r.
41 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenrgetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Kamienna - 17.12.2019r.
42 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenrgetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Minkowskie - 19.12.2019r.
ROK 2020
L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Michał Kędzierski Budowa sieci kanalizacyjnej Pokój - 04.02.2020r.
2 Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Namysłów - 05.02.2020r.
3 Maciej Szyporta Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rychnów - 10.02.2020r.
4 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Namysłów - 13.02.2020r.
5 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Namysłów - 13.02.2020r.
6 Leszek Pabiniak, Władysław Pabiniak Budowa odcinków linii kablowych nN Namysłów - 19.02.2020r.
7 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Namysłow, ul. Malinowa - 06.04.2020r.
8 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN Namysłów, ul. Gałczyńskiego, Miłosza, Różewicza - 11.03.2020r.
9 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa eleketroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Wilków - 20.03.2020r.
10 Płachetka Mirosław Budowa sieci wodociągowej Ligotka - 25.05.2020r.
11 Zakład Energetyki Cieplnej SP. z o.o. Rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Namysłów, ul.Reymonta - 12.05.2020r.
12 Kwaśnicki Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzywa Góra 29.06.2020r. -
13 Anna Chrzan-Serafin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Pokój, ul. Macieja Rataja - 24.07.2020r.
14 Tauron Dytrybucja.S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Kamienna - 14.08.2020r.
15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu n/c 110PE do 10 kPa Namysłów, ul. Staromiejska - 25.08.2020r.
16 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie uliczne Woskowice Małe - 04.09.2020r.
17 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie uliczne Objazda - 14.09.2020r.
18 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie uliczne Barzyna - 14.09.2020r.
19 PSG SP. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Budowa sieci gazowej śr/c Kamienna - 01.10.2020r.
20 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Budowa sieci gazowej śr/c Ligotka - 01.10.2020r.
           
         

 

 

 

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ROK 2021

L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41    

 

   
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61        

 

62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV Namysłów    
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92    

 

 

   
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          

ROK 2022

L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
           
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28

 

       
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38 .        
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50    

 

   
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
           
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93        

 

94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
           
           
105          
106          
107          
108          
109          
           
           
112          
           
114          
115          
116          
117          
118          
           
           
121          
122          
123

 

       
           
           
126          
127          
128          
129          
130          
           
132          
           
134          
           
           
           
           
139         .

ROK 2023

 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7        

 

 

 

8          
9          
10          
11    

 

   
12

 

       
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25  .        
           
27          
28          
           
           
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45 .       .
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60 .        
61          
62          
63          
64          
65 .        
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
   

2024

     
LP. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1          
2          
3          
4          
5 Grzegorz Wilczyński Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego Łączany - 26.02.2024 r.
6 Ideal Houses Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kamienna - 26.02.2024r.
7         -
8 Wiesław Kwiecień Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wilków - 06.03.2024 r.
9 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV Zieleniec - 22.03.2024 r.
10 Marzena Kumięga Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siedlice   Zwrot zgłoszenia (wycofanie)
11 Daniel Łabędzki Budowa instalacji gazowej Kamienna, ul. Krótka - 22.03.2024 r.
12 Agnieszka Książkiewicz Budowa instalacji gazowej Łączany - 22.03.2024 r.
13 Ludmiła Kotomska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Namysłów, ul. Moniuszki - 28.03.2024 r.
14 Beata Gaweł Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Namysłów - 03.04.2024 r.
15 Iwona Chort Budowa wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego  o poj. 2,7 m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Miodary   18.04.2024 r.
16 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV Michalice   15.04.2024 r.
17 Ewa, Józef Wacławik Przebudowa wraz z nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe Dąbrówka Dolna    
18          
19          
20          
21 Karolina Hanuszewicz Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Łączany    
22          
23 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Jastrzębie