Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategie i programy PCPR

Strategie i programy

„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego
na lata 2016-
2023”

została przyjęta Uchwałą Nr XV/119/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2023

PDFPowiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego.pdf (327,83KB)

 „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim
na lata 2016-
2023”

został przyjęty Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023”

PDFProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.pdf (219,21KB)

"Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 "

został przyjęty Uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.pdf (341,92KB)

PDFProgram korekcyjno-edukacyjny na lata 2016-2023.pdf (87,94KB)


 „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”

został przyjęty Uchwałą nr XXIV/187/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023.

PDFPOWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM NA LATA 2021-2023.pdf (599,38KB)

 

"Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023"

został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/285/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023.

PDFProgram działań profilaktycznych.pdf (398,50KB)