Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategie i programy PCPR

Strategie i programy

„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego
na lata 2016-
2023”

została przyjęta Uchwałą Nr XV/119/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2023

PDFPowiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego.pdf

 „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim
na lata 2016-
2023”

został przyjęty Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023”

PDFProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 .pdf

"Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 "

został przyjęty Uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.pdf

PDFProgram korekcyjno-edukacyjny na lata 2016-2023.pdf


 „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020”

został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/284/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020.

PDFProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020.pdf

 

"Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023"

został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/285/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023.

PDFProgram działań profilaktycznych.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 12:32
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  06-02-2018 09:53
  przez: Łukasz Stefan
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 22826
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl