Przejdź do treści strony WCAG

III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

Zarządzenie Nr 31/09/2015  Starosty Namysłowskiego

z dnia 28 września 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie ustalonego Uchwałą Nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz art. 11  ust. 1  w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa  (t. j. Dz. U. z 2014 r. Nr 518), oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. t. j. z 2014 r. poz. 1490) a także na podstawie Zarządzenia nr 168/14 Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie rokowań w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

 

§ 1

 1. Ogłasza się III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej    własność    Skarbu  Państwa,  oznaczonej  w   operacie   ewidencji   gruntów i budynków jako działka nr 24, k. m. 1 o pow. 0.0658 ha w obrębie Kuźnica Dąbrowska, Gmina Świerczów, posiadającej urządzoną księgę wieczystą OP1U/00053278/5.
 2. Wyraża się zgodę na ogłoszenie o przetargu poprzez:
  1. wywieszenie ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa
  2.  zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.namyslow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej

 

§ 2

 

Ustala się, że rokowania odbędą się w dniu 03.11.2015 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12A

 

§ 3

 1. Ustala się  cenę wywoławczą w wysokości 17500,00 zł
 2. Ustala się zaliczkę w wysokości 880,00 zł
 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach i zaliczkę należy wnieść do dnia 26.10.2015 r. włącznie.

 

§ 4

 

Do przeprowadzenia czynności rokowań powołuje się komisję w składzie:

 1. Pan Bartłomiej Stawiarski – przewodniczący komisji
 2. Pan Władysław Żółtaniecki – I zastępca  przewodniczącego komisji
 3. Pani Maria Adamczyk – członek komisji
 4. Pani Karina Bitniak - członek komisji
 5. Pani Beata Bużowicz - członek komisji
 6. Pan Adrian Stopa – członek komisji

                                                                                              § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Starosta Namysłowski

                                                                Michał IlnickiPliki do pobrania:
1. PDFZarządzenie SN.pdf