Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

Jak załatwić - Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. postanowienie Sądu;
2. dokument potwierdzający pobieranie świadczenia pieniężnego przez opiekuna dziecka, jeżeli dziecko posiada dochód;
3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot odpisy aktów zgonu rodziców;
4. poświadczenie zameldowania dziecka wraz z nr PESEL;
5. wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
6. zaświadczenie o dochodach netto za ostatni miesiąc wszystkich członków gospodarstwa domowego;
7. nr konta osobistego;
8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej nie jest chora na schorzenie uniemożliwiające właściwą opiekę nad dzieckiem;
9. opinia właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej;
10. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, w przypadku jego posiadania.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna lub umowa cywilno-prawna.

Czas załatwiania sprawy:
Jeden miesiąc (począwszy od dnia, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją).

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej następuje w przypadku:
- osiągnięcia pełnoletności przez wychowanka rodziny zastępczej,
- zmiany postanowienia sądu rodzinnego, które w inny sposób reguluje sytuację dziecka,
- w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,
- w przypadku stwierdzenia ustania warunków (o których mowa w art.73 ust.1 ustawy o pomocy społecznej) wymaganych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- w przypadku nie wypełniania przez rodzinę zastępczą obowiązków wobec dziecka.

2. Rodzina zastępcza zawarta na podstawie umowy cywilnoprawnej (pomiędzy rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny), wygasa z dniem:
- wydania postanowienia sądu opiekuńczego o nie zatwierdzeniu tej umowy,
- uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, które w inny sposób reguluje sytuacje dziecka,
- w momencie niedotrzymania warunków zawartych w umowie.