Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców

Jak załatwić -  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900).

Wymagane dokumenty:
1. odpis zupełny aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot odpisy aktów zgonu rodziców,
2. postanowienie Sądu,
3. poświadczenie zameldowania wraz z nr PESEL dziecka,
4. dokumentacja medyczna,
5. dokumentacja szkolna,
6. aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna kierująca nieletniego do placówki.

Czas załatwiania sprawy:
Jeden miesiąc - (począwszy od dnia, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją).

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest postanowienie Sądu.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z wyłączeniem placówki resocjalizacyjnej, może nastąpić bez postanowienia Sądu, na wniosek wychowanka lub jego przedstawiciela ustawowego.