Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze

Jak załatwić -  Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1293).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie,
2. postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, bądź skierowaniu na pobyt całodobowy do placówek, o których mowa wyżej,
3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
4. zaświadczenie o dochodach netto za ostatni miesiąc wszystkich członków gospodarstwa domowego,
5. nr konta osobistego.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy pieniężnej bądź rzeczowej – na wniosek wychowanka.

Czas załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc - (począwszy od dnia, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją).

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. Program usamodzielnienia opracowuje się co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę usamodzielnianą.
2. W celu udzielenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej wyznacza się opiekuna usamodzielnienia. Opiekuna wyznacza się co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę usamodzielnianą w rodzinie zastępczej lub przed opuszczeniem placówek, o których była wyżej mowa.
3. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa wyżej jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, zwanego „programem usamodzielnienia”, zatwierdzonego przez Kierownika PCPR.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 12:35
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5652
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl