Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione zawiadomienie oraz:

a) W przypadku przystosowania pojazdu do zasilania gazem:

 • fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,

 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu jeżeli była wydana,

 • dokument stwierdzający tożsamość.

b) W przypadku przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy:

 • zaświadczenie z przeglądu technicznego potwierdzające, iż pojazd spełnia określone warunki,

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu jeżeli była wydana,

 • dokument stwierdzający tożsamość.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

 • Wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu adnotacji dot. zasilania gazem/ciągnięcia przyczepy.

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522,).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.)