Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna

Akty prawne

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela, Dz. U. 2014, poz. 191

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (jednolity tekst)

 

 1. Ustawa z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe

 

 1. Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe

 

 1. Rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji

 

 1. Rozporządzenie MEN z 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 2. Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

 1. Rozporządzenia MEN z 25.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 2. Rozporządzenie MEN z 28.08.2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci

 

 1. Rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci

 

 1. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego        
 2. Rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży

 

 1. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

 

 1. Rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

 

 1. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej