Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie:
Katarzyna Kuśmierczyk - Przewodnicząca,
Maria Karaban - Zastępca Przewodniczącej,
Ryszard Kalis - Sekretarz,
Krystyna Pacholik - Członek,
Magdalena Adamska-Nieśpiałowska - Członek.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania powiatowej rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób nie-pełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.