Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna

Kontrole zewnętrzne

01.06.2004r. Kontrola Starostwa Powiatowego w Namysłowie – Realizacja planu i harmonogramu dochodów i wydatków w 2004r.. Zobowiązania i należności.
Efekt kontroli: nieprawidłowości nie stwierdzono.

20.10.2004r. Kontrola Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Opolskiego Kuratorium Oświaty – Orzecznictwo oraz zasady funkcjonowania Zespołów Orzekających w poradni.
Efekt kontroli: Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie funkcjonują zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.