Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa ZSS

Rejestry, ewidencje i archiwa


Rejestry prowadzone przez sekretariat szkoły:

•  Ewidencja uczniów poszczególnych typów szkół.
•  Ewidencja absolwentów szkół.
•  Rejestr wydanych świadectw i legitymacji.
•  Rejestr wydanych zaświadczeń w tym zaświadczeń do WKU.
•  Rejestr wydanych zwolnień z wychowania fizycznego.
•  Rejestr czasu przepracowanego i obecności pracowników.
•  Rejestr realizacji urlopów.
•  Rejestr emerytów i rencistów ZSM.
•  Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych.
•  Rejestr nadanych stopni awansu zawodowego i nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
•  Rejestr lekarskich badań pracowniczych i szkoleń BHP.
•  Rejestr badań i przeglądów technicznych, budowlanych obiektów i urządzeń placówki.

Rejestry prowadzone przez dyrektora i wicedyrektorów:

•  Rejestr zastępstw dydaktycznych.
•  Rejestr realizacji szkoleń nauczycieli i przyznanych dofinansowań na szkolenia.
•  Szkolne plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, zawodów i specjalności.
•  Rejestr kontroli zewnętrznych.
•  Teczka zarządzeń dyrektora.
•  Podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zasoby przechowywane w archiwum:

•  Dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, akta uczniów, akta pracowników, dokumentacja procesu nauczania, dokumentacja szkoły   
•  Dokumentacja księgowa placówki i listy płac pracowników.
•  Arkusze organizacyjne i plany pracy placówki.
•  Dokumentacja pracownicza obrazująca przebieg pracy zawodowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 13:12
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 11781
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl