Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych – sporządzony samodzielnie przez składającego wniosek (we wniosku należy potwierdzić, że podane w ewidencji dane nie uległy zmianie),
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej, 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni

 

OPŁATY:

  • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (wypisu) wynosi 17,00 zł,
  • opłatę skarbową można dokonać:

- w kasie Banku Spółdzielczego (na parterze budynku Starostwa Powiatowego

   w Namysłowie, Pl. Wolności 12A),

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois nr 3:

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie nr 88 8890 0001 0000 1124 2000 0001,

- w każdym oddziale Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • stowarzyszenie otrzymuje zaświadczenie (wypis) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • zaświadczenie (wypis) można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłany za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

 

DOC1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji.doc

DOC2. Wniosek o wydanie zaświadczenia - likwidacja stowarzyszenia zwykłego.doc

 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich