Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych – sporządzony samodzielnie przez składającego wniosek (we wniosku należy potwierdzić, że podane w ewidencji dane nie uległy zmianie),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej, 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni

 

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (wypisu) wynosi 17,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:

- w kasie Banku Spółdzielczego (na parterze budynku Starostwa Powiatowego

   w Namysłowie, Pl. Wolności 12A),

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois nr 3:

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie nr 88 8890 0001 0000 1124 2000 0001,

- w każdym oddziale Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje zaświadczenie (wypis) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • zaświadczenie (wypis) można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłany za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

 

DOC1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji.doc

DOC2. Wniosek o wydanie zaświadczenia - likwidacja stowarzyszenia zwykłego.doc

 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2016
  przez: Halina Dzidowska
 • opublikowano:
  17-08-2016 10:48
  przez: Bartosz Podgórski
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 12:12
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 6490
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl