Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna ZSM

Struktura organizacyjna ZSM

 

Podstawa prawna działania.
Zespół Szkół Mechanicznych jest publiczną jednostką oświatową.

Organem prowadzącym
jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
 jest Opolski Kurator Oświaty.

Zespół Szkół Mechanicznych jest zorganizowany i funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Regulaminem Organizacyjnym.

INFORMACJE OGÓLNE I DANE STATYSTYCZNE

Według stanu na dzień 30 września 2010 roku do Zespołu Szkół Mechanicznych uczęszcza 600 uczniów zorganizowanych w 28 oddziałach klasowych
a) Do technikum uczęszcza 364 uczniów - 17 oddziałów,
b) Do ZSZ uczęszcza 236 uczniów - 11 oddziałów.

W placówce zatrudnionych jest 52 nauczycieli z czego 26 jest nauczycielami dyplomowanymi, 14 nauczycielami mianowanymi, 7 kontraktowanymi i 5 nauczycielami stażystami.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WCHODZĄCE W SKŁAD ZSM:

1. Technikum nr 1(kształcące w zawodach):

 • technik ekonomista,
 • technik logistyk,
 • technik mechanik,
 • technik organizacji usług gastronomicznych.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • sprzedawca,
 • monter elektronik,
 • kucharz małej gastronimii,
 • inne wybrane zawody w ramach oddziałów wielozawodowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 13:18
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 13603
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl