Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna ZSM

Struktura organizacyjna ZSM

 

Podstawa prawna działania.
Zespół Szkół Mechanicznych jest publiczną jednostką oświatową.

Organem prowadzącym
jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
 jest Opolski Kurator Oświaty.

Zespół Szkół Mechanicznych jest zorganizowany i funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Regulaminem Organizacyjnym.

INFORMACJE OGÓLNE I DANE STATYSTYCZNE

Według stanu na dzień 30 września 2010 roku do Zespołu Szkół Mechanicznych uczęszcza 600 uczniów zorganizowanych w 28 oddziałach klasowych
a) Do technikum uczęszcza 364 uczniów - 17 oddziałów,
b) Do ZSZ uczęszcza 236 uczniów - 11 oddziałów.

W placówce zatrudnionych jest 52 nauczycieli z czego 26 jest nauczycielami dyplomowanymi, 14 nauczycielami mianowanymi, 7 kontraktowanymi i 5 nauczycielami stażystami.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WCHODZĄCE W SKŁAD ZSM:

1. Technikum nr 1(kształcące w zawodach):

  • technik ekonomista,
  • technik logistyk,
  • technik mechanik,
  • technik organizacji usług gastronomicznych.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • sprzedawca,
  • monter elektronik,
  • kucharz małej gastronimii,
  • inne wybrane zawody w ramach oddziałów wielozawodowych.