Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza

 

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położonew Namysłowie przy ul. Staromiejskiej o nr ewid.:
  1) 437/349; 2) 437/350; 3) 437/353.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 22.09.2016 r. włącznie.
 5. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie
  o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetargi odbędą się w dniu 27.09.2016 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
 8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
 9. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego
  w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

(działki)

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

Szczegółowy opis nieruchomości (działki)

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarow.

przestrzennego

1.

Działka o nr

ewid 437/349,

k. m. 12

KW OP1U/00050357/2

0,1426 ha

76.100,00

4.000,00

800,00

Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia w  energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, Uzbrojenie działki finansują przyszli właściciele nieruchomości. Dojazd z drogi gruntowej, nie urządzonej. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. Według katastru nieruchomości działka oznaczona symbolem  - R IVa.

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

C.5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki.

2.

Działka o nr

ewid 437/335,

k. m. 12

G. 2918

KW OP1U/00050357/2

0,1388

74.200,00

3.800,00

750,00

Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia w  energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, Uzbrojenie działki finansują przyszli właściciele nieruchomości. Dojazd z drogi gruntowej, nie urządzonej. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. Według katastru nieruchomości działka oznaczona symbolem  - R IVa.

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

C.5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki.

3.

Działka o nr

ewid 437/336,

k. m. 12

G. 2918

KW OP1U/00050357/2

0,1387

74.200,00

3.800,00

750,00

Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia w  energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, Uzbrojenie działki finansują przyszli właściciele nieruchomości. Dojazd z drogi gruntowej, nie urządzonej. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. Według katastru nieruchomości działka oznaczona symbolem  - R IVa.

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

C.5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni działki.

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

Pliki do pobrania:

PDFUCHWAŁA ZP nr 62-234-2016 z dnia 22.08.2016 r..pdf
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-08-2016
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  26-08-2016 10:00
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • zmodyfikowano:
  26-08-2016 10:03
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 1750
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl