Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek i budżet ZSM

Majątek i budżet ZSM

Majątek ZSM
Majątek jakim dysponuje Zespół Szkół Mechanicznych jest własnością Starostwa Namysłowskiego.

W skład majątku wchodzą:
• Działka posesji szkoły o powierzchni 2,5684 ha
• Budynek główny szkoły.
• Budynek po byłych Warsztatach Szkolnych z tzw. ciągiem hal i garaży.
• Obiekty sportowe (sala gimnastyczna, boisko trawiaste, boisko asfaltowe).
• Sprzęty i wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni.
• Zbiory biblioteczne i multimedialne.

Budżet placówki 

1. Przyznany budżet ZSM na rok 2010 (dane aktualizowane wg stanu z 15 listopada 2010r.) wynosi  3.224.169 zł.
2. Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.700 zł.
3. Stypendia dla uczniów - 4.004 zł.

W ramach udzielonych upoważnień szkoła wydzierżawia część pomieszczeń po byłych Warsztatach Szkolnych. Zawarte są umowy z przedsiębiorstwami i prywatnymi podmiotami gospodarcze na udostępniania pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, magazynową i na inne cele. Ponadto, doraźnie wydzierżawiane są sale dydaktyczne i pracownie na działalność szkoleniowo-kursową.. Uzyskane z powyższych dzierżaw dochody przekazywane są do Starostwa Powiatowego.

Zatrudnienie i płace(dane za pierwsze półrocze I-VI 2010)
Średnioroczna liczba zatrudnionych w ZSM w w/w okresie wynosiła 59,92 przeliczeniowego etatu (łącznie nauczycieli i pracowników). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 1 etat wynosiła 3.609,51 zł. a bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego na jeden etat wynosiła 3.129,83 zł.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:01
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 26671
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl