Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa ZSM

Rejestry, ewidencje archiwa

 Rejestry prowadzone przez sekretariat szkoły:

a)  Ewidencja uczniów poszczególnych typów szkół.

b)  Ewidencja absolwentów szkół.

c)  Rejestr wydanych świadectw i legitymacji.

d)  Rejestr wydanych zaświadczeń w tym zaświadczeń do WKU.

e)  Rejestr wydanych zwolnień z wychowania fizycznego.

f)  Rejestr wpłat na Radę Rodziców.

Rejestry prowadzone przez kierownika administracyjno-gospodarczego:

a)  Rejestr czasu przepracowanego i obecności pracowników.

b)  Rejestr realizacji urlopów.

c)  Rejestr emerytów i rencistów ZSM.

d)  Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych.

e)  Rejestr nadanych stopni awansu zawodowego i nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

f)  Rejestr lekarskich badań pracowniczych i szkoleń BHP.

g)  Rejestr badań i przeglądów technicznych, budowlanych obiektów i urządzeń placówki.

Rejestry prowadzone przez dyrektora i wicedyrektorów:

a)  Rejestr zastępstw dydaktycznych.

b)  Rejestr realizacji szkoleń nauczycieli i przyznanych dofinansowań na szkolenia.

c)  Szkolne plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, zawodów i specjalności.

d)  Rejestr kontroli zewnętrznych.

e)  Teczka zarządzeń dyrektora.

f)  Podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zasoby przechowywane w archiwum:

a)  Dzienniki lekcyjne i arkusze ocen.

b)  Dokumentacja księgowa placówki i listy płac pracowników.

c)  Arkusze organizacyjne i plany pracy placówki.

d)  Dokumentacja pracownicza obrazująca przebieg pracy zawodowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:02
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 14381
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl