Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne 2017 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
01.12.2017 r.

11.12.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.
29.11.2017 r.

14.12.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy środków dezynfekcyjnych II.

Zamówienie składa się z 2 części:

 1. Dostawy środków dezynfekcyjnych II - część 1.
 2. Dostawy środków dezynfekcyjnych II - część 2.

 

22.11.2017 r.

04.12.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego.

Zamówienie składa się z 2 części:

 1. Transport sanitarny z zespołem podstawowym - część 1
 2. Transport krwi i preparatów krwiopochodnych – część 2

 

20.11.2017 r.

28.11.2017 r.

godz. 10:00

Wyjazd edukacyjny w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa:
Wyjazd edukacyjny do Drezna.
07.11.2017 r.

17.11.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego.

Zamówienie składa się z 3 części:

 1. Transport sanitarny z zespołem podstawowym - część 1
 2. Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym - część 2
 3. Transport krwi i preparatów krwiopochodnych – część 3
27.10.2017 r.

14.11.2017 r.

godz. 10:00

„Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1 - III Przetarg.

19.10.2017 r.

31.10.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy leków różnych.

Zamówienie składa się z 11 części:

 1. Dostawy leków różnych - część 1.
 2. Dostawy leków różnych - część 2.
 3. Dostawy leków różnych - część 3.
 4. Dostawy leków różnych - część 4.
 5. Dostawy leków różnych - część 5.
 6. Dostawy leków różnych - część 6.
 7. Dostawy leków różnych - część 7.
 8. Dostawy leków różnych - część 8.
 9. Dostawy leków różnych - część 9.
 10. Dostawy leków różnych - część 10.
 11. Dostawy leków różnych - część 11.
11.10.2017 r.

23.10.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna – działanie dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką.
10.10.2017 r.

25.10.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy środków dezynfekcyjnych.

Zamówienie składa się z 3 części:

 1. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1.
 2. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
 3. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 3.
09.10.2017 r.

24.10.2017 r.

godz. 10:00

„Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
09.10.2017 r.

24.10.2017 r.

godz. 10:00

„Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
06.10.2017 r.

16.10.2017 r.

godz. 10:00

28.09.2017 r.

12.10.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy  materiałów opatrunkowych.

Zamówienie składa się z 4 części:

 1. Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1.
 2. Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2.
 3. Dostawy materiałów opatrunkowych - część 3.
 4. Dostawy materiałów opatrunkowych - część 4.
19.09.2017 r.

27.09.2017 r.

godz. 10:00

Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 3 części:

Część 1 – Sprzęt multimedialny dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

Część 2 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Domaszowicach.

Część 3 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.

15.09.2017 r.

03.10.2017 r.

godz. 10:00

Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie” w ramach osi Priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16).

12.09.2017 r.

28.09.017 r.

godz. 10:00

„Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
12.09.2017 r.

28.09.017 r.

godz. 10:00

„Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
07.09.2017 r.

20.09.2017

godz. 10:00

Dostawy  płynów infuzyjnych.

Zamówienie składa się z 4 części:

 1. Dostawy płynów infuzyjnych - część 1.
 2. Dostawy płynów infuzyjnych - część 2.
 3. Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.
 4. Dostawy płynów infuzyjnych - część 4.
07.09.2017 r.

15.09.2017

godz. 10:00

Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 4 części:

Część 1 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Część 2 – Sprzęt multimedialny dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

Część 3 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Domaszowicach.

Część 4 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.

06.09.2017 r.

21.09.2017

godz. 10:00

„Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, w ramach osi Priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

10.08.2017 r.

22.08.2017

godz. 10:00

Dostawy  antybiotyków.

Zamówienie składa się z 4 części:

 1. Dostawy antybiotyków - część 1.
 2. Dostawy antybiotyków - część 2.
 3. Dostawy antybiotyków - część 3.
 4. Dostawy antybiotyków - część 4.
09.08.2017 r.

25.08.2017

godz. 10:00

„Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1: Przebudowa nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych i placów parkowych wraz z system odprowadzania wód opadowych, ogrodzenia zewnętrznego Parku oraz rozbiórki budynku i usunięcia zużytych naziemnych elementów zagospodarowania terenu kolidujących z zabytkowym walorem Parku, a także wykonanie prac związanych z zielenią i małą architekturą.

Część 2: Przebudowa systemu oświetlenia Parku, usunięcia zużytych i kolidujących
z zabytkowym walorem Parku naziemnych elementów zagospodarowania terenu.

19.07.2017 r.

08.08.2017 .

godz. 10:00

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.
14.07.2017 r.

02.08.2017 r.

godz. 10:00

Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w m. Włochy na długości 1543 mb.
14.07.2017 r.

01.08.2017 r.

godz. 10:00

Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Jagienna                      w m. Starościn. Długość chodnika do wykonania 571 ,00 mb.
13.07.2017 r.

31.07.2017 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O – Namysłów, ul. Braterska współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
30.06.2017 r.

17.07.2017 r.    

godz. 10:00

„Ochrona,  promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.

29.06.2017 r.

21.07.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

Zamówienie składa się z 16 części (pakietów):

 1. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 1 (pakiet 1),
 2. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 2 (pakiet 1A).
 3. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 3 (pakiet 2).
 4. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 4 (pakiet 3).
 5. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 5 (pakiet 3A).
 6. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 6 (pakiet 4).
 7. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 7 (pakiet 5).
 8. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 8 (pakiet 6).
 9. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 9 (pakiet 7).
 10. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 10 (pakiet 7A).
 11. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 11 (pakiet 8).
 12. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 12 (pakiet 9).
 13. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 13 (pakiet 10).
 14. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 14 (pakiet 11).
 15. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 15 (pakiet 12).
 16. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 16 (pakiet 13).
26.06.2017 r.

11.07.2017 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika II.
23.06.2017 r.

07.07.2017 r.

godz. 10:00

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
14.06.2017 r.

29.06.2017 r.

godz. 10:00

„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
29.05.2017 r.

13.06.2017 r.

godz. 10:00

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
11.05.2017 r.

26.05.2017 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.

09.05.2017 r.

18.05.2017 r.

godz. 10:00

Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
21.04.2017 r.

10.05.2017 r.

godz. 10:00

      Dostawy rękawic chirurgicznych
28.03.2017 r.

07.04.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy materiałów szewnych.

Zamówienie składa się z 3 części:

Część 1: Dostawy materiałów szewnych – nici niewchłanialne, materiały szewne wchlanialne.

Część 2: Dostawy materiałów szewnych – materiały szewne niewchłanialne, materialy szewne wchłaniane.

Część 3: Dostawy materiałów szewnych – siatki chirurgiczne.

23.03.2017 r.

03.04.2017 r.

godz. 10:00

  Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego.
23.03.2017 r.

31.03.2017 r.

godz. 10:00

Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów w zakresie:

21.03.2017 r.

29.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 3 części:

 1. Część – Materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych,
 2. Część – Materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych,
 3. Cześć – Materiały dydaktyczne dla I Liceum Ogólnokształcącego.
17.03.2017 r.

27.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

17.03.2017 r.

27.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

16.03.2017 r.

24.03.2017 r

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

15.03.2017 r.

27.03.2017 r.

godz. 10:00

Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

15.03.2017 r.

23.03.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

14.03.2017 r.

24.03.2017 r.

godz. 10:00

Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dla szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1 – Laboratorium fonetyczne na 24 stanowiska dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie.

Część 2 – Laboratorium fonetyczne na 24 stanowiska dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

10.03.2017 r.

23.03.2017 r.

godz. 10:00

Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zamówienie składa się z 5 części:

Część 1 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Część 2 – Sprzęt multimedialny dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

Część 3 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Domaszowicach.

Część 4 – Sprzęt multimedialny dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Część 5 – Sprzęt multimedialny dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.

09.03.2017 r.

17.03.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

07.03.2017 r.

15.03.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1: Aktywna młodość pewniejsza przyszłość – język niemiecki (20 godzin);
Część 2: Aktywna młodość pewniejsza przyszłość – język angielski (40 godzin).
06.03.2017 r.

21.03.2017 r.

godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.

02.03.2017 r.

10.03.2017 r.

godz. 10:00

Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
28.02.2017 r.

10.03.2017 r.

godz. 10:00

Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Zamówienie składa się z 6 części (zadań):

Część 1: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 2: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 3: Preparaty i sprzęt do żywienia  drogą przewodu pokarmowego.

Część 4: Preparaty do żywienia  pozajelitowego.

Część 5: Preparaty do żywienia  pozajelitowego.

Część 6: Preparaty gotowe do użycia.

20.02.2017 r.

28.02.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

02.02.2017 r.

10.02.2017 r.

godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni  - II Przetarg
01.02.2017 r.

09.02.2017 r.

godz. 10:00

Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
20.01.2017 r.

30.01.2017 r.

godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni. 
18.01.2017 r.

26.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
18.01.2017 r.

26.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
18.01.2017 r.

26.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
18.01.2017 r.

27.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”(uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków
Budżetu Państwa.

17.01.2017 r.

25.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
17.01.2017 r.

25.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
13.01.2017 r.

13.02.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
12.01.2017 r.

23.01.2017 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa dla niżej określonych zajęć.

Zamówienie składa się z 14 części realizowanych w dwóch blokach tematycznych:

BLOK I Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności – porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencje informatyczne:

 1. Część 1: Zajęcia realioznawcze z języka angielskiego (90 godzin);
 2. Część 2: Różnorodne formy literackie w języku angielskim- warsztaty literackie dla uczniów  o zainteresowaniach literaturą (90 godzin);
 3. Część 3: Angielski kreatywnie – teatr, film, media krajów anglojęzycznych (120 godzin);
 4. Część 4: Zajęcia realioznawcze z języka francuskiego (40 godzin);
 5. Część 5: Wędrówka przez kulturę i język Hiszpanii (60 godzin);
 6. Część 6: Zajęcia realioznawcze z języka niemieckiego (40 godzin);
 7. Część 7: Zajęcia z technologii informatyczno-komputerowej (60 godzin);

BLOK II Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki:

 1. Część 8: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym - Chemia (90 godzin);
 2. Część 9: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym - Biologia (90godzin);
 3. Część 10: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym – Fizyka (90 godzin);
 4. Część 11: Zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych o charakterze eksperymentalnym – Geografia (30 godzin);
 5. Część 12: Matematyka I:
  1. matematyka w zastosowaniach (90 godzin);
  2. z matematyką w przyszłość (60 godzin);
 6. Część 13: Matematyka II:
  1. politechniczne potyczki, czyli z matematyką za pan brat (60 godzin);
  2. zastosowanie matematyki w naukach przyrodniczych (120 godzin);
 7. Część 14: Matematyka III:
  1. od humanisty do matematyka (60 godzin);
  2. z matematyką na Ty (60 godzin).
12.01.2017 r.

23.01.2017 r.

godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych (pranie, dezynfekcja, prasowanie, krochmalenie i maglowanie pościeli, obrusów, ręczników, firan, zasłon, fartuchów ochronnych, reperacja uszkodzeń oraz pakowanie, segregacja i znakowanie bielizny czystej), a także transport (w tym załadunki i wyładunki) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - przez okres 12 miesięcy
10.01.2017 r.

20.01.2017

godz. 10:00

Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
09.01.2017 r.

17.01.2017 r.

godz. 10:00

Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
09.01.2017 r.

07.02.2017 r.

godz. 10:00

Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Zamówienie składa się z 5 części:

Część 1 – Linia diagnostyczna i podnośnik nożycowy dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 2 – Zestaw wulkanizacyjny, podnośnik oraz narzędzia diagnostyczno-pomiarowe dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 3 – Silniki oraz literatura dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 4 – Trenażery dydaktyczne dla Zespołu Szkół Mechanicznych.

Część 5 – Sprzęt oraz narzędzia do pracowni samochodowej dla Zespołu Szkół Mechanicznych