Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa ZSR

Rejestry, ewidencje archiwa

          Rejestry prowadzone przez sekretariat szkoły:

 • Ewidencja uczniów,
 • Ewidencja absolwentów,
 • Rejestr wydanych świadectw, dyplomów zawodowych i legitymacji,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń w tym zaświadczeń do WKU,
 • Rejestr wpłat na Radę Rodziców,

  Zasoby przechowywane w archiwum:
 • Dzienniki lekcyjne i arkusze ocen.
 • Dokumentacja księgowa placówki i listy płac pracowników.
 • Arkusze organizacyjne i plany pracy placówki.
 • Dokumentacja pracownicza obrazująca przebieg pracy zawodowej.
Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:09
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4520
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl