Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego

 

 

 

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położonew Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego o nr ewid.: 1) 437/334; 2) 437/335; 3) 437/336; 4) 437/338; 5) 437/339; 6) 437/341; 7) 437/342; 8) 437/344; 9) 437/345; 10) 437/348; 11) 437/351; 12) 437/355.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 03.03.2017 r. włącznie.
 5. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetargi odbędą się w dniu 08.03.2017 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
 8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
 9. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. I (pierwsze) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 26.04.2016 r. ogłoszone Uchwała Nr 43/180/2016Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 marca 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetargi zostały zamknięte dnia 26.04.2016 r. II (drugie) przetargi ustne nieograniczone ogłoszone Uchwała Nr 62/235/2016Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. odbyły się dnia 27.09.2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym i zostały zamknięte dnia 27.09.2016 r.
 12. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów
  tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

Lp.

Nr działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium      w zł

Postąpienie w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

437/334

RIIIb

0,1000

53 100,00

2 700,00

540,00

2.

437/335

RIIIb

0,1002

53 200,00

2 700,00

540,00

3.

437/336

RIIIb

0,1005

53 400,00

2 700,00

540,00

4.

437/338

RIIIb

0,1039

55 200,00

2 800,00

560,00

5.

437/339

RIIIb

0,1029

54 700,00

2 800,00

550,00

6.

437/341

RIIIb

0,1100

58 400,00

3 000,00

590,00

7.

437/342

RIIIb

0,1040

55 200,00

2 800,00

560,00

8.

437/344

RIIIb

0,1022

54 300,00

2 800,00

550,00

9.

437/345

RIIIb

0,1030

54 700,00

2 800,00

550,00

10.

437/348

RIIIb, RIVa

0,1458

77 400,00

3 900,00

780,00

11.

437/351

RIIIb, RIVa

0,1398

74 200,00

3 800,00

750,00

12.

437/355

RIVa

0,1398

74 200,00

3 800,00

750,00

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Pliki do pobrania:

 1. PDFUCHWAŁA ZP nr 83-301-2017 z dnia 25.01.2017 r..pdf (55,31KB)