Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut I LO

Statut placówki

Statut I Liceum Ogólnokształcącego jest podstawowym dokumentem regulującym i normującym zasady oraz organizację szkoły. Statut ma charakter dokumentu otwartego, do którego wprowadzone będą poprawki i uzupełnienia w formie aneksu, wynikające ze zmian warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz przepisów oświatowych. Wszystkie dokumenty regulujące, które będą funkcjonowały w I Liceum Ogólnokształcącym spełniać będą funkcje pomocnicze
i nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 

W opracowaniu Statutu uwzględniono następujące dokumenty:


·Ustawa z dn. 7 września 1991r. – o Systemie Oświaty,
·Ustawa z dnia 16 stycznia 1987r. – „ Karta Nauczyciela”,
·Kodeks pracy i kodeks postępowania administracyjnego,
·Rozporządzenie MEN z 21 marca 2001r.(Dz.U.29 z 2001r.) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Pełna treść Statutu została umieszczona w załączniku.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:17
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 23989
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl