Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut I LO

Statut placówki

Statut I Liceum Ogólnokształcącego jest podstawowym dokumentem regulującym i normującym zasady oraz organizację szkoły. Statut ma charakter dokumentu otwartego, do którego wprowadzone będą poprawki i uzupełnienia w formie aneksu, wynikające ze zmian warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz przepisów oświatowych. Wszystkie dokumenty regulujące, które będą funkcjonowały w I Liceum Ogólnokształcącym spełniać będą funkcje pomocnicze
i nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 

W opracowaniu Statutu uwzględniono następujące dokumenty:


·Ustawa z dn. 7 września 1991r. – o Systemie Oświaty,
·Ustawa z dnia 16 stycznia 1987r. – „ Karta Nauczyciela”,
·Kodeks pracy i kodeks postępowania administracyjnego,
·Rozporządzenie MEN z 21 marca 2001r.(Dz.U.29 z 2001r.) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Pełna treść Statutu została umieszczona w załączniku.