Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady rekrutacji I LO

Zasady rekrutacji

1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:- 100 punktów za egzamin gimnazjalny,
- 21 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego,
- 54 punkty za oceny na świadectwie z trzech wybranych przez kandydata zajęć edukacyjnych (do wyboru: j. obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka);
- 25 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do LO niezależnie od powyższych kryteriów.

3. Przy przyjmowaniu kandydatów do poszczególnych oddziałów będą brane pod uwagę: suma punktów za oceny z ośmiu przedmiotów oraz oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, uzyskane z przedmiotów kierunkowych w danym oddziale.

4. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do klasy o wybranym profilu, komisja może zaproponować inny profil.

5. Liczba uzyskanych punktów wyznacza kolejność na liście przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego.

Kandydat do I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie składa w sekretariacie I LO:

- podanie, które powinien odebrać w swojej szkole i wypełnić:
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- dwa zdjęcia (podpisane),
- zaświadczenie o ilości uzyskanych punktów z egzaminu gimnazjalnego

- Zainteresowani kandydaci mogą także przedłożyć zaświadczenia:

- potwierdzające udział w konkursach (laureaci oraz finaliści),
- orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej