Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości – kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 28.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie zamieszczony został wykaz nieruchomości - położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Kompleks nieruchomości przy ul. Piastowskiej 8 oraz ul. Dubois 19 położony w miejscowości Namysłów; gmina Namysłów; obręb Namysłów.

Działki o nr ewid.: 917/1, k.m. 7, KW OP1U/00018742/2; 916/7 k.m. 7 KW OP1U/00019234/5 i 1014/10 k.m. 7, KW OP1U/00018300/2

Powierzchnia działki 917/1 – 0,2910 ha w tym budynek o pow. użytkowej 2.786,47 m2, pow. dz. nr 916/7 – 0,0165 ha,  pow. działki nr 1014/10 – 0,0378 ha, pow. użytkowa budynku 279,36 m2

1) Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w subcentralnej części miasta,w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi z usługami. Teren w pełni uzbrojony (e.e, wod.kan.gaz, ciepłociąg).

Budynek użytkowy w zabudowie wolnostojącej, w niewielkiej części podpiwniczony, z lat 60-tych XX w. po remontach w okresie późniejszym. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, wzniesiony  w technologii tradycyjnej, murowany, stropy ognioodporne, schody monolityczne ( trzy klatki schodowe), stropodach płaski kryty papą. W środkowej części bryły budynku znajduje się świetlik doświetlający wnętrze atrium. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą, teletechniczną, odgromową. Elementy wykończeniowe budynku podłogi – różnego typu- panele, ceramika, lastiko, cementowe, wykładzina rulonowa, okna PCW, w części drewniane, okładziny ścian tynk cem. wap., w pomieszczeniach sanitarnych ceramika. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako średni. Budynek pełni funkcję zamieszkania zbiorowego, miejsca pracy, nauki i odpoczynku wraz ze spożywaniem posiłków, wyposażony w pomieszczenia kuchni, stołówki, warsztaty szkolne, pokoje sypialne, świetlice, pokoje komputerowe, pokoje nauki, pokoje nauczycielskie. Funkcjonalnie budynek pozielony jest w poziomie. Na parterze mieszczą się  warsztaty szkolne, w wraz z magazynami i pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi. Na I piętrze jest część sypialno-naukowa i cześć żywieniowo-rekreacyjna. Na II piętrze mieszczą się pokoje mieszkalne wychowanków, niewielka część administracyjna, gabinety terapeutyczne, pokoje zainteresowań, świetlica.

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem sali gimnastycznej położona przy ul. Dubois. Budynek użytkowy, parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z pom. Technicznymi. Budynek wzniesiony przez 1945 r.po remontach w okresie późniejszym, w technologii tradycyjnej, murowany, stropy na belkach drewnianych i ognioodporne, schody monolityczne, dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, ciepłowniczą. Elementy wykończeniowe budynku podłogi – różnego typu – parkiet (sala gimnastyczna), ceramika, lastriko, cementowe, wykładzina rulonowa, okna PCW, okładziny ścian tynk cem. wap. w pomieszczeniach sanitarnych ceramika. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako średni. Budynek pełni funkcję sali sportowej z zapleczem (szatnie, pom. Sanitarne, pom. na sprzęt sportowy.

Działki wg katastru nieruchomości oznaczone są symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów działki nr 917/1, 916/7 oznaczone są symbolem A.6U – teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się: usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, działka nr 1014/10 -  A.19.MU – budynki zamieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej.

Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Wartość czynszu bez uwzględnienia podatku VAT oraz zobowiązań publiczno-prawnych, które ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie) - 11.149,00 zł

Czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca.

Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Pliki do pobrania:

  1. PDFUCHWAŁA ZP 90-347-2017 z dnia 26.04.2017 r..pdf (240,45KB)