Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (zwane dalej PCIEG) w Namysłowie funkcjonuje w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w Namysłowie i obsługują je pracownicy Wydziału.

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) w Namysłowie zostało utworzone 4 marca 2004 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy: Starostą Namysłowskiem, Wojewodą Opolskim, Marszałkiem i Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych i Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

PCIEG w Namysłowie współpracuje z:

Namysłowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych, Namysłowską Lokalną Organizacją Turystyczną, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, Stowarzyszeniem "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Działalność PCIEG obejmuje:

- pracę biura, w którym można uzyskać informacje o programach unijnych, adresy instytucji zajmujących się problematyką europejską, adresy stron Internetowych,
- udostępnianie literatury o tematyce unijnej,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami, firmami, jednostkami samorządu terytorialnego,
- organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu,
- realizację własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu unijnych środków pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania,
- występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
- dystrybucja informacji gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek mających siedzibę na terenie powiatu wśród potencjalnych odbiorców informacji (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 11:36
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 13321
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl