Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (zwane dalej PCIEG) w Namysłowie funkcjonuje w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w Namysłowie i obsługują je pracownicy Wydziału.

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) w Namysłowie zostało utworzone 4 marca 2004 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy: Starostą Namysłowskiem, Wojewodą Opolskim, Marszałkiem i Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych i Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

PCIEG w Namysłowie współpracuje z:

Namysłowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych, Namysłowską Lokalną Organizacją Turystyczną, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, Stowarzyszeniem "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Działalność PCIEG obejmuje:

- pracę biura, w którym można uzyskać informacje o programach unijnych, adresy instytucji zajmujących się problematyką europejską, adresy stron Internetowych,
- udostępnianie literatury o tematyce unijnej,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami, firmami, jednostkami samorządu terytorialnego,
- organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu,
- realizację własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu unijnych środków pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania,
- występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
- dystrybucja informacji gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek mających siedzibę na terenie powiatu wśród potencjalnych odbiorców informacji (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw.