Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania i kompetencje PINB

Przedmiot działania i kompetencje

 

Do zadań nadzoru budowlanego należy:

1) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego tj.:
a) Kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa
budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji
o pozwoleniu na budowę,
b) Sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) Sprawdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych,
2) Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
obiektów budowlanych,
3) Prowadzenie ewidencji ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń
wynikających z przepisów prawa budowlanego, a przekazywanych przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej,
4) Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych oraz zakończeniu budowy,
5) Udzielanie pozwoleń na użytkowanie oraz zgłaszanie sprzeciwu
do użytkowania.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:32
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 13243
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl