Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 27/09/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Józefków

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ich stabilizacji

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i/lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków i/lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Polkowskie

Zarządzenie Nr 22/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Polkowskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/08/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Bukowie

Zarządzenie Nr 24/18/2018 w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Bukowie

Decyzja dotycząca udzielenia TURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19 w Namysłowie

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19 w Namysłowie

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Namysłowie dz. 2/10

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/12

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Namysłowie dz.2/10

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.3/12

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/18

PDFDecyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.3/18.pdf (12,61MB)

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 7/5

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.7/5

PDFzawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności działki 2/19 w Namysłowie.pdf (1,30MB)

PDFdecyzja o ograniczeniu prawa własności działek 19 29 118 w Zieleńcu.pdf (7,52MB)

PDFdecyzja nadająca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o ograniczeniu prawa własności działek 19 29 118 w Zieleńcu.pdf (2,25MB)

PDFZawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności dz. 3/12 w Jastrzębiu.pdf (1,48MB)

PDFZarządzenie Nr 19/06/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 czerwca 2018r. W sprawie przygotowania do darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Namysłowie.pdf (1,88MB)

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności działki 3/18 w Jastrzębiu

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  2/19 w Namysłowie

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności dz nr 7/5 w Jastrzębiu

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  3/18 w  Jastrzębiu

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  3/12 w  Jastrzębiu

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości poł w Jastrzędiu dz 3/31

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/31

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 19, 29, 118

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Jastrzębie dz 3/31

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Zawiadomienie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej dz. 84/1 położoną w Zieleńcu, Gmina Pokój

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 7/5

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/12

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Jed. ew. 160602_5, obręb 0024 Kamienna, działki nr 311/2 z działką 313/1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19, k. m. 16 o pow. 0,0778 ha położoną w Namysłowie.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Jastrzębie dz. 3/18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 84/1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 19, 29, 118

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/31

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zawiadomienie o stawieniu się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej.

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych