Przejdź do treści strony WCAG

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Pisemne skargi i interwencje obywateli
przyjmowane są
 codziennie w godzinach urzędowania ( 8.00 - 14.30).
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje interesantów we wtorki i piątki
w godzinach 7.30 - 14.00,
a ponadto i w inne dni w przypadku jego bytności w biurze.