Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady funkcjonowania PINB

Zasady funkcjonowania i tryb działania podmiotu

Kontrole budów, obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymania
przeprowadzają
pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W zależności od wyników kontroli
Powiatowy Inspektor na podstawie obowiązujących przepisów,
w imieniu własnym, podejmuje stosowne decyzje.

Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy.
Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane są w 100% z dotacji otrzymanej od Wojewody.

Podstawowym zadaniem organu
jest kontrola przestrzegania przepisów Prawa budowlanego.
W przypadku ich naruszenia wszczynanie postępowania administracyjnego
 i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

wydane są odpowiednie decyzje
 (np. umorzenie postępowania bądź nakazanie czynności wynikających z przepisów Prawa budowlanego itp.).
Decyzje mogą być poprzedzone uprzednim wydaniem postanowień
(np. o wstrzymaniu dalszego wykonywania robót, nakazujące dostarczenie ocen bądź ekspertyz itp.)

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  06-10-2011 14:35
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 24461
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl