Przejdź do treści strony WCAG

Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy

Załącznik nr 5

                                                                                              do Regulaminu Biura

Rzeczy Znalezionych

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

46-100 Namysłów, Plac Wolności 12A

 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

(na tablicę ogłoszeń, BIP, do prasy

- brak możliwości doręczenia wezwania, nieustalenie osoby uprawnionej)

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej,

wzywam

wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionego depozytu przechowywanego przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Namysłowie:

 

WÓZEK DZIECIĘCY

 

Termin odbioru w/w upływa dnia – 18.12.2019 r.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221. Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku – 730 – 1530.

 

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał  w wyznaczonym przez starostę terminie.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
  3. Starostwo Powiatowe w Namysłowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.