Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9433990596803009669496746950294123800000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12286013379314837414912313838711199810017397589921569791495218111940
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12358413486513555411492610855691407723158616078732112239110193115955
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
75943621599608926871525683788359778928951181220110300113585124780
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
791786813570585595067572267687660797423171742731606676189894
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
615594672745897442268019262361651806255159557593085813965480
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
612037522961721665057510571187138876123776127687124320121658134578
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
268633745548738306552852030392326423477431985319712962647741
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337651866615699199382159318390172961520221275222352091023687
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001107428103836
 1. Rejestr stron BIP
  Wyświetleń: 433666
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 257943
 3. Wydziały
  Wyświetleń: 106730
 4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (konkursy)
  Wyświetleń: 94155
 5. Wydział Komunikacji i Transportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 68023
 6. Zapytania ofertowe 2014 r.
  Wyświetleń: 60970
 7. Dyżury aptek na terenie powiatu
  Wyświetleń: 57007
 8. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 53170
 9. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 47122
 10. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych
  Wyświetleń: 46859
 11. Zapytania ofertowe 2015 r.
  Wyświetleń: 44408
 12. Wydział Architektury i Budownictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 43942
 13. Wydział Dróg - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 37815
 14. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 37242
 15. Załatwianie spraw w PCPR
  Wyświetleń: 37220
 16. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 37041
 17. Wzory druków PINB
  Wyświetleń: 36792
 18. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 36781
 19. Wydział Organizacyjny - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 35308
 20. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 34425
 21. Kierownictwo Starostwa
  Wyświetleń: 32401
 22. Wydział Finansowy - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 32096
 23. Zapytania ofertowe 2016 r.
  Wyświetleń: 32005
 24. Zamówienia publiczne 2016 r.
  Wyświetleń: 31756
 25. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 31161
 26. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 30733
 27. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 30671
 28. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2019 r.
  Wyświetleń: 30440
 29. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2015 r.
  Wyświetleń: 30310
 30. Zakładanie stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 30102
 31. Zamówienia publiczne 2017 r.
  Wyświetleń: 29591
 32. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29236
 33. Wizja i misja szkoły ZSS
  Wyświetleń: 28941
 34. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014 r.
  Wyświetleń: 28808
 35. Zamówienia publiczne 2019 r.
  Wyświetleń: 28161
 36. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 27868
 37. Zadania Wydziału Komunikacji / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 27775
 38. Majątek i budżet ZSM
  Wyświetleń: 26979
 39. Załatwianie spraw - Wydział Inwestycji
  Wyświetleń: 26670
 40. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 26054
 41. Zamówienia publiczne 2015 r.
  Wyświetleń: 25980
 42. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 25809
 43. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2016 r.
  Wyświetleń: 25530
 44. Rada Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r.-2023 r.
  Wyświetleń: 25166
 45. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 25009
 46. I Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 24892
 47. Zasady funkcjonowania PINB
  Wyświetleń: 24748
 48. Kontrole zewnętrzne w ZSM
  Wyświetleń: 24575
 49. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 24563
 50. Oferty pracy w PINB
  Wyświetleń: 24518
 51. Statut I LO
  Wyświetleń: 24451
 52. Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 24407
 53. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 24245
 54. Statut ZSM
  Wyświetleń: 24210
 55. Zarząd Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 24122
 56. Protokoły Zarządu Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 23867
 57. Rekrutacja ZSS
  Wyświetleń: 23748
 58. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
  Wyświetleń: 23630
 59. Wykaz regulaminów ZSS
  Wyświetleń: 23205
 60. Strategie i programy PCPR
  Wyświetleń: 23174
 61. Zamówienia publiczne 2018 r.
  Wyświetleń: 22891
 62. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2013 r.
  Wyświetleń: 22622
 63. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2015 r.
  Wyświetleń: 22447
 64. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 22307
 65. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 22246
 66. Zapytania ofertowe 2018 r.
  Wyświetleń: 21825
 67. Druki do pobrania - Wydział Dróg
  Wyświetleń: 21775
 68. Zamówienia publiczne 2014 r.
  Wyświetleń: 21594
 69. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2013 r.
  Wyświetleń: 21541
 70. Informacje ogóne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 21502
 71. Majątek i budżet I LO
  Wyświetleń: 21371
 72. Zawiadomienia o posiedzeniach (sesjach) Rady Powiatu
  Wyświetleń: 21239
 73. Prowadzone rejestry PINB
  Wyświetleń: 21189
 74. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2019
  Wyświetleń: 20981
 75. Uchwały Zarządu Powiatu 2010 r. – 2014 r.
  Wyświetleń: 20835
 76. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 20633
 77. Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 20535
 78. Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 20388
 79. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 20247
 80. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 20198
 81. Rejestracja pojazdów - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 20138
 82. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19932
 83. Wyniki wyszukiwania w BIP
  Wyświetleń: 19758
 84. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie
  Wyświetleń: 19544
 85. Organizacja PINB
  Wyświetleń: 19487
 86. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2012 r.
  Wyświetleń: 19303
 87. Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 19216
 88. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 19069
 89. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2012 r.
  Wyświetleń: 19029
 90. Statut prawny PINB
  Wyświetleń: 18984
 91. Zadania Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 18964
 92. Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 18918
 93. Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 18697
 94. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  Wyświetleń: 18453
 95. Oświadczenia majątkowe pracowników starostwa
  Wyświetleń: 18370
 96. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 18317
 97. Rejestry publiczne, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 18315
 98. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
  Wyświetleń: 18291
 99. Zamówienia publiczne 2013 r.
  Wyświetleń: 18134
 100. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 17933
 101. Pogram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 17893
 102. Zadania Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 17634
 103. Oświadczenia majątkowe Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 17604
 104. Zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 17566
 105. Wykaz obiektów i robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę / rozbiórkę
  Wyświetleń: 17530
 106. Biuro rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 17430
 107. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17315
 108. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 17311
 109. Statut powiatu
  Wyświetleń: 17227
 110. Uchwały Rady Powiatu 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 17191
 111. Podstawowe informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17139
 112. Ważne informacje
  Wyświetleń: 17016
 113. Ogłoszenia biura rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 16973
 114. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 16938
 115. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 16913
 116. Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 16901
 117. Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.
  Wyświetleń: 16882
 118. Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16483
 119. Informacje ogólne Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 16394
 120. Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16372
 121. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wyświetleń: 16369
 122. Informacje ogólne Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 16269
 123. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 16197
 124. Załatwianie spraw - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 16068
 125. Ogłoszenia o konkursach ofert
  Wyświetleń: 16006
 126. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 15876
 127. Podstawa prawna Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 15721
 128. Zamówienia publiczne 2012 r.
  Wyświetleń: 15610
 129. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 15501
 130. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 15499
 131. Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 15397
 132. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2018 r.
  Wyświetleń: 15362
 133. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 15247
 134. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 15196
 135. Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 15154
 136. Zasady rekrutacji I LO
  Wyświetleń: 15144
 137. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15002
 138. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14941
 139. Zasady rekrutacji ZSM
  Wyświetleń: 14888
 140. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
  Wyświetleń: 14864
 141. Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 14760
 142. Struktura organizacyjna I LO
  Wyświetleń: 14679
 143. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSM
  Wyświetleń: 14676
 144. Informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 14383
 145. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 14248
 146. Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 14211
 147. Organy i osoby sprawujące funkcję PINB
  Wyświetleń: 14170
 148. Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 14154
 149. Rejestr SKP i OSK
  Wyświetleń: 14067
 150. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2017 r.
  Wyświetleń: 14056
 151. Petycje 2017
  Wyświetleń: 14040
 152. Wykaz regulaminów ZSM
  Wyświetleń: 14013
 153. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ZLIKWIDOWANY
  Wyświetleń: 13980
 154. Struktura organizacyjna ZSM
  Wyświetleń: 13890
 155. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
  Wyświetleń: 13834
 156. Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 13806
 157. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 13787
 158. Załatwianie spraw - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 13737
 159. Informacje Ogólne - Dom Dziecka i Filia w Namysłowie
  Wyświetleń: 13733
 160. Rejestry, ewidencje i archiwa I LO
  Wyświetleń: 13675
 161. Struktura organizacyjna ZSS
  Wyświetleń: 13658
 162. Przedmiot działania i kompetencje PINB
  Wyświetleń: 13599
 163. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13594
 164. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
  Wyświetleń: 13562
 165. Majątek PINB
  Wyświetleń: 13556
 166. Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13552
 167. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 13547
 168. Kontrole zewnętrzne w I LO
  Wyświetleń: 13525
 169. Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 13368
 170. Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP
  Wyświetleń: 13303
 171. Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022
  Wyświetleń: 13295
 172. Statut Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 13254
 173. Majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 13237
 174. Kontrole zewnętrzne ZSS
  Wyświetleń: 13211
 175. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13086
 176. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12770
 177. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 12677
 178. Majątek i budżet ZSS
  Wyświetleń: 12638
 179. Ogłoszenia Pełnomocnika
  Wyświetleń: 12619
 180. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 12535
 181. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 12472
 182. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 12275
 183. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSS
  Wyświetleń: 12090
 184. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB
  Wyświetleń: 11992
 185. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 11958
 186. Podstawa prawna działalności Domu Dziecka
  Wyświetleń: 11949
 187. Zamówienia publiczne 2020 r.
  Wyświetleń: 11616
 188. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11443
 189. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11302
 190. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11091
 191. Zdawalność osób szkolonych w OSK
  Wyświetleń: 11043
 192. Wydawanie kart parkingowych
  Wyświetleń: 10992
 193. Przedmiot działania Domu Dziecka
  Wyświetleń: 10629
 194. Wykonanie wycinki drzew w ilości 269 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 10227
 195. Roczna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 10193
 196. Sprawozdania z konsultacji Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9727
 197. Oferta pracy na stanowisku: Inspektor Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 9635
 198. Obwieszczenie Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 9595
 199. Uchwały Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 9542
 200. Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
  Wyświetleń: 9430
 201. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
  Wyświetleń: 9325
 202. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 9211
 203. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji
  Wyświetleń: 9076
 204. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 9061
 205. Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 9041
 206. Zapytania ofertowe 2017 r.
  Wyświetleń: 8868
 207. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 8830
 208. Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji
  Wyświetleń: 8807
 209. Uchwały Rady Powiatu 2014 - 2018 - Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8714
 210. Uchwały Rady Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 8681
 211. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 8512
 212. Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 8271
 213. Rejestracja pojazdu z terenu RP (spoza powiatu namysłowskiego)
  Wyświetleń: 8242
 214. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 8239
 215. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie
  Wyświetleń: 8189
 216. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 8158
 217. Nabór na stanowisko: Referent ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 8118
 218. Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Namysłowie
  Wyświetleń: 8099
 219. Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 8051
 220. Nabór na stanowisko: Sekretarz Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 8001
 221. Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne
  Wyświetleń: 7870
 222. Wykreślanie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 7854
 223. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 7789
 224. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 7779
 225. Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 7762
 226. Ogłoszenie o sprzedaży składników mienia ruchomego w miejscowości Kozuby - gmina Pokój
  Wyświetleń: 7637
 227. Jak uzyskać informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 7601
 228. Pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 7549
 229. Nabór na stanowisko pracy: Informatyk Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 7483
 230. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7366
 231. Informacje publiczne Wydziału Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 7315
 232. Nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim
  Wyświetleń: 7300
 233. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 7245
 234. Plan zamówień publicznych - 2019
  Wyświetleń: 7237
 235. Zaświadczenie potwierdzające dane zarejestrowanego pojazdu
  Wyświetleń: 7226
 236. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7156
 237. Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Wyświetleń: 7153
 238. Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 7147
 239. Nabór na stanowisko: Referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 7076
 240. Nabór na stanowisko referenta księgowości w Zespole Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 7054
 241. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 7026
 242. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6958
 243. Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 6878
 244. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 6876
 245. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 6870
 246. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6862
 247. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6809
 248. Jak i gdzie złożyć ofertę
  Wyświetleń: 6759
 249. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 6755
 250. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2020 r.
  Wyświetleń: 6754
 251. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 6721
 252. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 6714
 253. Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 6713
 254. Informacje ogólne Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 6684
 255. Konkurs na stanowisko Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 6632
 256. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6630
 257. Regulacje stanów prawnych nieruchomości
  Wyświetleń: 6610
 258. Nadanie stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 6576
 259. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 6573
 260. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 6557
 261. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 6555
 262. Jak dokonać zgłoszenia robót budowlanych ?
  Wyświetleń: 6536
 263. Pozostałe informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6535
 264. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Wyświetleń: 6532
 265. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 6517
 266. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6516
 267. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 6502
 268. Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 6485
 269. Drewno opałowe na sprzedaż
  Wyświetleń: 6480
 270. Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6464
 271. Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 6461
 272. Jak uzyskać informację o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 6458
 273. Protokoły Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 6449
 274. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji)
  Wyświetleń: 6445
 275. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2011 r. (za rok 2010) wraz z korektą
  Wyświetleń: 6441
 276. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 6430
 277. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów
  Wyświetleń: 6391
 278. Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  Wyświetleń: 6388
 279. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa
  Wyświetleń: 6326
 280. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
  Wyświetleń: 6326
 281. Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ?
  Wyświetleń: 6313
 282. Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży
  Wyświetleń: 6306
 283. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 6275
 284. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 6238
 285. Wykaz nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6225
 286. Elementy postulatywne - Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r.
  Wyświetleń: 6220
 287. Kwartalne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6207
 288. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
  Wyświetleń: 6192
 289. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6183
 290. Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 6181
 291. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
  Wyświetleń: 6137
 292. Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 6127
 293. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
  Wyświetleń: 6115
 294. Roczne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6094
 295. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 6088
 296. Informacje Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6076
 297. Wydawanie kart wędkarskich
  Wyświetleń: 6074
 298. I przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego - drewna opałowego
  Wyświetleń: 6049
 299. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 6008
 300. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2020
  Wyświetleń: 5981
 301. Wezwanie do odbioru depozytu - Torba podróżna z zawartością znaleziona dnia 14 sierpnia 2015r. w Krogólnej (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 5970
 302. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 5958
 303. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 5953
 304. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5947
 305. Wyniki wyborów 2014
  Wyświetleń: 5942
 306. Wykonanie zadań Starosty z zakresu administracji rządowej
  Wyświetleń: 5928
 307. Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 5923
 308. Koncesja na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą na obszarze, który nie przekracza 2 ha, w ilości, która nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych
  Wyświetleń: 5917
 309. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze
  Wyświetleń: 5879
 310. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5872
 311. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5868
 312. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 5819
 313. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 5816
 314. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5800
 315. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 5760
 316. Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5750
 317. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 5697
 318. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 5680
 319. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5679
 320. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)
  Wyświetleń: 5668
 321. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 5662
 322. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia
  Wyświetleń: 5646
 323. Plan zamówień publicznych - 2017
  Wyświetleń: 5644
 324. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 5635
 325. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 14 lipca 2015r. w Namysłowie przy ul. Waryńskiego
  Wyświetleń: 5633
 326. Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.
  Wyświetleń: 5615
 327. Zakup oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner kolorowy A3, drukarka i kopiarka) wraz z usługami serwisowymi dotyczącymi konserwacji urządzenia
  Wyświetleń: 5612
 328. Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 5607
 329. Wezwanie do odbioru depozytu - rower
  Wyświetleń: 5586
 330. Informacje do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 5579
 331. I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 10
  Wyświetleń: 5538
 332. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5533
 333. Protokoły Rady Powiaty 2014-2018
  Wyświetleń: 5532
 334. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3
  Wyświetleń: 5514
 335. Informacje publiczne Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 5512
 336. Nabr na stanowisko: ds.inwestycji i remontów w Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - 0,5 etatu
  Wyświetleń: 5512
 337. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 5500
 338. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 167/1 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 5483
 339. Nabór na stanowisko ds. księgowości
  Wyświetleń: 5467
 340. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5427
 341. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5393
 342. Nabór na stanowisko - Rzecznik Prasowy
  Wyświetleń: 5344
 343. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 5325
 344. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 5308
 345. Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej
  Wyświetleń: 5279
 346. Dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej
  Wyświetleń: 5245
 347. Informacje publiczne Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 5214
 348. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5211
 349. II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego
  Wyświetleń: 5195
 350. Protokoły Rady Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 5184
 351. Ustalenie w drodze decyzji linii brzegowej cieku naturalnego
  Wyświetleń: 5183
 352. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
  Wyświetleń: 5155
 353. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 5128
 354. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2014 r. za rok 2013)
  Wyświetleń: 5125
 355. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 5121
 356. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 5112
 357. Ochrona znaków geodezyjnych
  Wyświetleń: 5105
 358. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5096
 359. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad SKP i OSK w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 5093
 360. Majątek i budżet ZSR
  Wyświetleń: 5082
 361. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  Wyświetleń: 5071
 362. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 5041
 363. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.
  Wyświetleń: 5009
 364. Wykaz regulaminów ZSR
  Wyświetleń: 4991
 365. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4982
 366. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4976
 367. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4943
 368. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin pospolitych
  Wyświetleń: 4936
 369. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe
  Wyświetleń: 4910
 370. Wykaz nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 4895
 371. Ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno - meteorologicznych i hydrogeologicznych
  Wyświetleń: 4894
 372. Zakup i dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 4892
 373. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny
  Wyświetleń: 4889
 374. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 4882
 375. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy
  Wyświetleń: 4847
 376. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2012-2014
  Wyświetleń: 4829
 377. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne)
  Wyświetleń: 4826
 378. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Unieważniony
  Wyświetleń: 4822
 379. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policję
  Wyświetleń: 4810
 380. Jak dokonać zgłoszenia rozbiórki ?
  Wyświetleń: 4807
 381. Ustanowienie / anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 4805
 382. Wezwanie do odbioru depozytu - pęk kluczy znalezionych w Namysłowie na przejeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego.
  Wyświetleń: 4802
 383. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4785
 384. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4783
 385. Plan zamówień publicznych - 2018
  Wyświetleń: 4762
 386. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4736
 387. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4723
 388. Scalenia i wymiany gruntów
  Wyświetleń: 4714
 389. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4705
 390. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSR
  Wyświetleń: 4697
 391. Kontrole zewnętrzne w ZSR
  Wyświetleń: 4695
 392. Wycinka 161 sztuk drzew przydrożnych, gatunek topola, rosnących przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 4684
 393. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4678
 394. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower młodzieżowy typu górskiego znaleziony dnia 17 listopada 2015r. w Kamiennej (droga polna Kamiena – Paulinów)
  Wyświetleń: 4678
 395. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4676
 396. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 4676
 397. Czyszczenie rowów przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4666
 398. Wezwanie do odbioru depozytu - rower górski znaleziony w Namysłowie przy ul. Mickiewicza w okolicach budynku mieszkalnego nr 6
  Wyświetleń: 4666
 399. Zakup usługi WMS/WFS
  Wyświetleń: 4656
 400. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 09 lipca 2015r. w Bukowie Śl. (okolice sklepu)
  Wyświetleń: 4653
 401. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4650
 402. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4624
 403. Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?
  Wyświetleń: 4612
 404. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
  Wyświetleń: 4608
 405. Informacje o dyżurach PKW
  Wyświetleń: 4599
 406. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety
  Wyświetleń: 4587
 407. Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
  Wyświetleń: 4550
 408. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
  Wyświetleń: 4512
 409. Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4507
 410. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4499
 411. Informacja o składzie i siedzibie PKW
  Wyświetleń: 4489
 412. Nowe wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
  Wyświetleń: 4485
 413. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę (zniszczenie lub uszkodzenie)
  Wyświetleń: 4485
 414. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4482
 415. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin, innych instytucji)
  Wyświetleń: 4477
 416. Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce – etap II
  Wyświetleń: 4470
 417. Ogłoszenie I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 4458
 418. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy - znaleziony dnia 26 października 2016r. w Namysłowie ul. Mariańska (plac „Pod Grzybkiem”)
  Wyświetleń: 4458
 419. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4456
 420. Schematy/Procedury Kontroli
  Wyświetleń: 4453
 421. Struktura organizacyjna RCKU
  Wyświetleń: 4453
 422. Wycinka drzew, podkrzesanie i usunięcie posuszu z wysięgnika oraz redukcja pni przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4440
 423. Interpelacje i zapytania 2019 r.
  Wyświetleń: 4433
 424. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 4423
 425. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4411
 426. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 127/1 położona w Dziedzicach przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4409
 427. Zasady rekrutacji ZSR
  Wyświetleń: 4407
 428. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 1279/47 położona w Namysłowie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4406
 429. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
  Wyświetleń: 4403
 430. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2014 - 2016.
  Wyświetleń: 4400
 431. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych II - Kurs operator obrabiarek CNC
  Wyświetleń: 4390
 432. Wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 4389
 433. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4380
 434. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r.)
  Wyświetleń: 4358
 435. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat stoiska obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4340
 436. Sporządzenie cyfrowej kopii PZGiK dla obszaru Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 4334
 437. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 134/5 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4329
 438. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4294
 439. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych PUP
  Wyświetleń: 4294
 440. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Wilkowie i Namysłowie
  Wyświetleń: 4287
 441. Interpelacje i zapytania 2018
  Wyświetleń: 4276
 442. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 4272
 443. Wykonanie wycinki z wysięgnika 99 szt. drzew, podkrzesania i usunięcia posuszu 128 szt. drzew oraz frezowania 78 szt. pni
  Wyświetleń: 4256
 444. Zakup i dostawa kamizelek odblaskowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4255
 445. Statut ZSR
  Wyświetleń: 4243
 446. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4238
 447. Poświadczenie dokumentów stwierdzających prawo własność do nieruchomości
  Wyświetleń: 4237
 448. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna stażu
  Wyświetleń: 4236
 449. Dostawa oprogramowania GEO-INFO 6 i.Net oraz GEO-INFO 6 i.Kerg
  Wyświetleń: 4230
 450. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 4226
 451. Dotacje dla Szkół i Placówek publicznych i niepublicznych
  Wyświetleń: 4220
 452. Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
  Wyświetleń: 4217
 453. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 4215
 454. Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 4199
 455. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu - Anulowane
  Wyświetleń: 4193
 456. Oświadczenia majątkowe radnych, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 4193
 457. Wykaz nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 4190
 458. Wykaz nieruchomości - pomieszczeń położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 4173
 459. Nabór na stanowisko ds. Nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4170
 460. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 4169
 461. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski -II
  Wyświetleń: 4168
 462. Struktura organizacyjna ZSR
  Wyświetleń: 4164
 463. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 4163
 464. Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 4160
 465. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 437/357 przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4138
 466. Zapytanie ofertowe dot. przeglądów obiektów mostowych
  Wyświetleń: 4123
 467. Dostawa modułu Ośrodek GEO INFO V Mapa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4119
 468. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 4095
 469. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 4089
 470. Świadczenie usług szpitalnych na oddziale wewnętrznym i opieki długoterminowej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 4084
 471. Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 27 września 2016r.
  Wyświetleń: 4080
 472. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4075
 473. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy – znaleziony 06 czerwca 2016r. na trasie Namysłów – Smarchowice Małe.
  Wyświetleń: 4071
 474. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4054
 475. Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?
  Wyświetleń: 4036
 476. Kursy dla uczniów szkół zawodowych ZSR i ZSM - prawo jazdy B, T i wózki widłowe
  Wyświetleń: 4022
 477. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych
  Wyświetleń: 4022
 478. Dostawa oprogramowania dla oświaty
  Wyświetleń: 4018
 479. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4014
 480. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 4009
 481. Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14.
  Wyświetleń: 4008
 482. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III - 16 zadań.
  Wyświetleń: 4004
 483. Wykaz nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3999
 484. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3992
 485. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 3990
 486. Kwartalna informacja finansowa za rok 2011
  Wyświetleń: 3987
 487. Przekształcanie stowarzyszenia - wpis do ewidencji
  Wyświetleń: 3983
 488. Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkoły zawodowej
  Wyświetleń: 3954
 489. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3947
 490. Świadczenie usług pielęgniarskich na oddziale urologicznym Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3946
 491. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 3943
 492. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych II
  Wyświetleń: 3938
 493. Zapytanie ofertowe - Terminarze na rok 2014
  Wyświetleń: 3931
 494. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Bukowie.
  Wyświetleń: 3922
 495. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3916
 496. Wycinka drzew wraz z wykupem II
  Wyświetleń: 3909
 497. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3904
 498. Przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala na Oddział Dziecięcy w Namysłowie
  Wyświetleń: 3891
 499. Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala na oddział dziecięcy - II
  Wyświetleń: 3884
 500. Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3884
 501. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r. (Sławomir Gardzik)
  Wyświetleń: 3877
 502. Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3877
 503. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2015 r. za rok 2014
  Wyświetleń: 3874
 504. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10
  Wyświetleń: 3863
 505. Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3863
 506. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3847
 507. Wykonanie wycen nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3841
 508. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3819
 509. Termomodernizacja budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3800
 510. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 3789
 511. Praktyki zaowodowe uczniów we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3784
 512. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska - Julian Kruszyński
  Wyświetleń: 3773
 513. Informacja o skladzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3771
 514. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 3771
 515. Kwartalna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 3767
 516. Praktyki zawodowe uczniów we Wrocławiu II
  Wyświetleń: 3766
 517. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Wyświetleń: 3766
 518. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 w ramach umowy licencyjnej Select Plus na potrzeby PODGiK
  Wyświetleń: 3761
 519. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6 na rok 2013
  Wyświetleń: 3749
 520. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3737
 521. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 3735
 522. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (01.12.2014r.)
  Wyświetleń: 3730
 523. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r. - Roman Półrolniczak)
  Wyświetleń: 3725
 524. Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 3724
 525. Remont odcinka drogi powiatowej DP 1132 O w miejscowości Pieczyska (gmina Świerczów) długości 150 mb
  Wyświetleń: 3721
 526. Nabór na stanowisko ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 3717
 527. Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m
  Wyświetleń: 3713
 528. Praktyka zawodowa we Wrocławiu dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 3713
 529. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3709
 530. Nabór na stanowisko Inspektora ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3708
 531. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3698
 532. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na pokrycie bieżących potrzeb do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3697
 533. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3666
 534. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3662
 535. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3651
 536. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 3645
 537. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 9 zadań
  Wyświetleń: 3642
 538. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej
  Wyświetleń: 3634
 539. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych II.
  Wyświetleń: 3625
 540. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3617
 541. Szkolenia dla osób bezrobotnych: telepraca i sklep w sieci internetowej
  Wyświetleń: 3616
 542. Generowanie PKK
  Wyświetleń: 3603
 543. Ubezpieczenie mienia Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3602
 544. Wycinka drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni.
  Wyświetleń: 3602
 545. Ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3599
 546. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Namysłowie
  Wyświetleń: 3588
 547. Założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Namysłów w zakresie sieci ciepłowniczej.
  Wyświetleń: 3587
 548. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3585
 549. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej
  Wyświetleń: 3580
 550. Przeprowadzenie kursów dla uczniów ZSR i ZSM - barista, florysta, wizaż i barman
  Wyświetleń: 3576
 551. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3566
 552. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 3565
 553. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012
  Wyświetleń: 3562
 554. Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3559
 555. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 3557
 556. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 3556
 557. Kursy dla uczniów ZSR i ZSM - spawanie MAG i TIG
  Wyświetleń: 3554
 558. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów
  Wyświetleń: 3554
 559. Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.
  Wyświetleń: 3538
 560. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3538
 561. Wykonanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3529
 562. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6.
  Wyświetleń: 3526
 563. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3524
 564. Praktyki zawodowe uczniów ZSM we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3510
 565. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3508
 566. Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Krasowice
  Wyświetleń: 3505
 567. Remont istniejącego chodnika w miejscowości Minkowskie
  Wyświetleń: 3502
 568. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 11 zadań
  Wyświetleń: 3500
 569. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki
  Wyświetleń: 3499
 570. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II
  Wyświetleń: 3491
 571. V (piąte) publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3490
 572. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3488
 573. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3485
 574. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3482
 575. Modernizacja c.w.u. i z.w. w budynku przychodni szpitala w Namysłowie
  Wyświetleń: 3479
 576. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 3476
 577. Zakup sprzętu komputerowego i audio-video
  Wyświetleń: 3474
 578. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 3471
 579. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO - ćwiczenia interaktywne II
  Wyświetleń: 3469
 580. Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie nowych gabinetów terapeutycznych poprzez nadbudowę z przebudową i rozbudową.
  Wyświetleń: 3465
 581. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice.
  Wyświetleń: 3451
 582. Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu: W lepszy start.
  Wyświetleń: 3451
 583. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 3448
 584. Scalenie gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice
  Wyświetleń: 3431
 585. Wytworzenie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
  Wyświetleń: 3430
 586. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3423
 587. Zakup materiałów dydaktycznych dla profilu technik elektronik
  Wyświetleń: 3423
 588. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3420
 589. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Michał Ilnicki)
  Wyświetleń: 3417
 590. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 3401
 591. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki II
  Wyświetleń: 3395
 592. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III - II
  Wyświetleń: 3394
 593. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3391
 594. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - III.
  Wyświetleń: 3384
 595. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów - II.
  Wyświetleń: 3373
 596. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 3370
 597. Przewozy wraz z postojami uczestników projektów
  Wyświetleń: 3369
 598. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym
  Wyświetleń: 3361
 599. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowę chodnika od km 2+296,7 do km 3+277 o dług. 980,30mb.
  Wyświetleń: 3358
 600. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”w Kamiennej.
  Wyświetleń: 3356
 601. Zakup i dostawa trzynastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
  Wyświetleń: 3355
 602. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3355
 603. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb.
  Wyświetleń: 3354
 604. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 3347
 605. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 3340
 606. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (16 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla ZSM w ramach projektu pn. W lepszy start
  Wyświetleń: 3340
 607. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start. - II.
  Wyświetleń: 3337
 608. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie II
  Wyświetleń: 3332
 609. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: Dobry start – dobra przyszłość II.
  Wyświetleń: 3332
 610. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3329
 611. Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb.
  Wyświetleń: 3321
 612. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III
  Wyświetleń: 3320
 613. Korekty do oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 r.
  Wyświetleń: 3317
 614. Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna – Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 3307
 615. Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video i aparatu fotograficznego w ramach realizacji projektów pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III; DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II; W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3298
 616. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Praca zdalna
  Wyświetleń: 3297
 617. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 3297
 618. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3291
 619. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013 - 2016 - II.
  Wyświetleń: 3289
 620. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - II
  Wyświetleń: 3283
 621. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016.
  Wyświetleń: 3283
 622. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II.
  Wyświetleń: 3271
 623. Prowadzenie stałej obsługi w zakresie wykonywania służby BHP i p.poż dla jednostek organizacyjnych powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3260
 624. Przebudowa drogi powiatowej DP 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice o długości 5,600 km.
  Wyświetleń: 3258
 625. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 3256
 626. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 3245
 627. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3243
 628. Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu ich przystosowania dla potrzeb archiwum PODGiK.
  Wyświetleń: 3242
 629. Wykonywanie i dostarczanie tablice rejestracyjnych
  Wyświetleń: 3237
 630. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
  Wyświetleń: 3236
 631. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 3233
 632. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3233
 633. Petycje 2018
  Wyświetleń: 3231
 634. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno – biologicznej i matematyczno – fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3228
 635. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3224
 636. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 3217
 637. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3216
 638. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno - biologicznej i matematyczno - fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 3211
 639. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 3208
 640. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 3205
 641. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3201
 642. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów, o długości 2.200,00 mb.
  Wyświetleń: 3196
 643. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i ich opiekunów.
  Wyświetleń: 3191
 644. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3185
 645. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawę oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 3184
 646. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej
  Wyświetleń: 3183
 647. Przebudowa drogi – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca.
  Wyświetleń: 3177
 648. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 3177
 649. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3170
 650. Przeproawadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II.
  Wyświetleń: 3169
 651. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3163
 652. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3159
 653. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w ZSR w Namysłowie
  Wyświetleń: 3151
 654. Wycinka 113 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 3149
 655. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - III.
  Wyświetleń: 3143
 656. Zakup oraz dostawa urządzenia kopiująco - drukująco - skanującego do tworzenia i archiwizacji wielkoformatowej dokumentacji w kolorze
  Wyświetleń: 3139
 657. Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej
  Wyświetleń: 3132
 658. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3129
 659. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2016 r. za rok 2015
  Wyświetleń: 3126
 660. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3126
 661. Przebudowa drogi powiatowej DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 3123
 662. Dostosowanie holu, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i pracowni mieszczących się w łączniku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do obowiązujących standardów.
  Wyświetleń: 3117
 663. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów szkół zawodowych z Namysłowa i ich opiekunów
  Wyświetleń: 3111
 664. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 13 zadań.
  Wyświetleń: 3105
 665. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
  Wyświetleń: 3101
 666. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 3097
 667. korekty do oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3093
 668. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą: Pracownik administracyjno-biurowy biurowy + Internet i multimedia
  Wyświetleń: 3093
 669. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start - II
  Wyświetleń: 3077
 670. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (15 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START - II
  Wyświetleń: 3076
 671. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3074
 672. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
  Wyświetleń: 3063
 673. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu systemowego pt. Wspólnymi siłami ku samodzielności.
  Wyświetleń: 3063
 674. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 3058
 675. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa chodnika w m. Domaradzka Kuźnia o długości 127,00 mb i szerokości 1,50 m do 5,00 m wraz z remontem istniejących zjazdów.
  Wyświetleń: 3057
 676. Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice
  Wyświetleń: 3053
 677. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.
  Wyświetleń: 3043
 678. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 3040
 679. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 3033
 680. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 3023
 681. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014
  Wyświetleń: 3022
 682. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3021
 683. Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, polegająca na utworzeniu nowych pracowni
  Wyświetleń: 3020
 684. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015 - II.
  Wyświetleń: 3020
 685. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1103 O w m. Jakubowice.
  Wyświetleń: 3017
 686. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej II.
  Wyświetleń: 3005
 687. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w I LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start
  Wyświetleń: 2990
 688. Remont drogi powiatowej DP 1125 O (klasa drogi - Z) na odcinku w m. Namysłów ul. Grunwaldzka.
  Wyświetleń: 2974
 689. Wydawanie nalepek
  Wyświetleń: 2967
 690. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  Wyświetleń: 2964
 691. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. "Job - czyli Jak Opuścić Bezrobocie" - Kurs pilota wycieczek.
  Wyświetleń: 2952
 692. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 292 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 2941
 693. Załatwianie spraw w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2941
 694. oświadczenie majątkowe Wicestrosty Namysłowskiego złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  Wyświetleń: 2919
 695. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – budowa chodnika w m. Zawiść o długości 66,00 mb i szerokości 2,00 m wraz z remontem istniejącego zjazdu.
  Wyświetleń: 2918
 696. Skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie gazety: "Nasz Powiat Namysłowski"
  Wyświetleń: 2918
 697. korekty do oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2917
 698. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2916
 699. Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim"
  Wyświetleń: 2908
 700. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2906
 701. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Andrzej Michta)
  Wyświetleń: 2905
 702. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2904
 703. Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start
  Wyświetleń: 2903
 704. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 2894
 705. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2889
 706. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2885
 707. Wydawanie wtórników
  Wyświetleń: 2885
 708. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015
  Wyświetleń: 2885
 709. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2882
 710. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc i w zakresie: Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Wyświetleń: 2874
 711. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2874
 712. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2859
 713. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski
  Wyświetleń: 2857
 714. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie o nr ewid. 437/357, k.m. 12
  Wyświetleń: 2851
 715. Opracowanie, druk i dostawa broszury promocyjnej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 2846
 716. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 2797
 717. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowę chodnika.
  Wyświetleń: 2788
 718. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr: 1) Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna; 2) Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
  Wyświetleń: 2778
 719. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2764
 720. Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2762
 721. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2754
 722. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni - II
  Wyświetleń: 2746
 723. Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
  Wyświetleń: 2737
 724. Wezwanie do odbioru depozytu - skuter
  Wyświetleń: 2736
 725. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2017 r. za rok 2016
  Wyświetleń: 2731
 726. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
  Wyświetleń: 2723
 727. Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2019
  Wyświetleń: 2721
 728. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.
  Wyświetleń: 2718
 729. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2690
 730. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2016-2019
  Wyświetleń: 2676
 731. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - II przetarg
  Wyświetleń: 2673
 732. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 2668
 733. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 2665
 734. Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2658
 735. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce
  Wyświetleń: 2658
 736. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2652
 737. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2640
 738. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 2634
 739. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: 1. Część 1: Zestawy informatyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych 2. Cze
  Wyświetleń: 2625
 740. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
  Wyświetleń: 2620
 741. Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2610
 742. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
  Wyświetleń: 2600
 743. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2592
 744. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów (obszar wiejski)
  Wyświetleń: 2591
 745. Dokonywanie Adnotacji
  Wyświetleń: 2587
 746. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań
  Wyświetleń: 2575
 747. Skład, przygotowanie do druku, druk, dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie i kolportaż na terenie powiatu namysłowskiego (z wyłączeniem miasta Namysłów) gazety „Nasz Powiat Namysłowski”.
  Wyświetleń: 2569
 748. Ścinka poboczy i odmulanie rowów
  Wyświetleń: 2565
 749. Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 2549
 750. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 2546
 751. Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy
  Wyświetleń: 2533
 752. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2525
 753. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG.
  Wyświetleń: 2519
 754. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
  Wyświetleń: 2516
 755. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2510
 756. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016
  Wyświetleń: 2508
 757. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 2488
 758. Wykaz nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2483
 759. I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2477
 760. Wezwanie do odbioru depozytu - frytkownica
  Wyświetleń: 2476
 761. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.
  Wyświetleń: 2470
 762. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe
  Wyświetleń: 2466
 763. Wykaz nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 2460
 764. Protokoły Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2456
 765. Konkurs na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2455
 766. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016 II przetarg
  Wyświetleń: 2455
 767. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnej gminy Namysłów
  Wyświetleń: 2453
 768. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2452
 769. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2451
 770. Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków
  Wyświetleń: 2447
 771. Dostawy płynów infuzyjnych. Zamówienie składa się z 3 części: 1. Dostawy płynów infuzyjnych - część 1. 2. Dostawy płynów infuzyjnych - część 2. 3. Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.
  Wyświetleń: 2435
 772. Remont chodnika przy ul. Łączańskiej w Namysłowie przy drodze powiatowej nr DP 1117 O
  Wyświetleń: 2429
 773. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego
  Wyświetleń: 2421
 774. Ogłoszenie o naborze na stanowiska ds. administracji architektoniczno-budowlanej- II ETATY
  Wyświetleń: 2421
 775. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III
  Wyświetleń: 2412
 776. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III spr. 26
  Wyświetleń: 2404
 777. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2402
 778. II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2396
 779. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 2394
 780. III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2394
 781. Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 1348 O za miejscowością Pokój oraz DP 1125 O na odcinku między mostami przed miejscowością Młokicie.
  Wyświetleń: 2389
 782. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 2374
 783. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 2365
 784. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2364
 785. Przebudowa dróg powiatowych nr: 1) Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść 2) Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.
  Wyświetleń: 2361
 786. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 230 ton w roku 2016.
  Wyświetleń: 2345
 787. Zapytania ofertowe 2020 r.
  Wyświetleń: 2330
 788. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2319
 789. Dostawy leków różnych. Zamówienie składa się z 9 części: 1. Dostawy leków różnych - część 1. 2. Dostawy leków różnych - część 2. 3. Dostawy leków różnych - część 3. 4. Dostawy leków różnych - część 4. 5. Dostawy leków różnych - część 5. 6. Dostawy leków r
  Wyświetleń: 2305
 790. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 2302
 791. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.
  Wyświetleń: 2302
 792. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2285
 793. Zakup i dostawa wody źródlanej w systemie 5 galonowym (18,9 L) wraz z kubkami jednorazowymi oraz najem dystrybutorów chłodząco - grzewczych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2285
 794. Wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2282
 795. Dostawy płynów infuzyjnych przetarg II
  Wyświetleń: 2278
 796. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2230
 797. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2220
 798. Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych powiatu namysłowskiego w ilości 5000 mb.
  Wyświetleń: 2218
 799. Dostawa sprzętu rolniczego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2205
 800. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2193
 801. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2191
 802. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2172
 803. Imienny wykaz głosowań
  Wyświetleń: 2169
 804. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich - Nierostrzygnięty
  Wyświetleń: 2149
 805. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 2147
 806. Dostawa sprzętu gastronomicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2144
 807. Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową
  Wyświetleń: 2139
 808. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2137
 809. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 2132
 810. Protokoły Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2125
 811. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2122
 812. Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg – Z) na odcinku Namysłów – Głuszyna – Etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna
  Wyświetleń: 2120
 813. Wezwanie do odbioru depozytu - radio
  Wyświetleń: 2112
 814. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2017 r. (za rok 2016) Próchnicki Wojciech
  Wyświetleń: 2104
 815. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2096
 816. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2095
 817. Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  Wyświetleń: 2094
 818. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2090
 819. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2087
 820. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2080
 821. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 – Zestaw narzędzi mechanicznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych.
  Wyświetleń: 2055
 822. Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów
  Wyświetleń: 2054
 823. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2047
 824. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji
  Wyświetleń: 2044
 825. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2034
 826. Dostawa sprzętu logistycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2033
 827. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2032
 828. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 2029
 829. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 2013
 830. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
  Wyświetleń: 2012
 831. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 2011
 832. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 – Zestaw sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Mechaniczny
  Wyświetleń: 2009
 833. Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2007
 834. Dostawy materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 4 części: 1) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1. 2) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2. 3) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 3. 4) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 4.
  Wyświetleń: 2007
 835. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2005
 836. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2000
 837. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 006 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 1988
 838. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1977
 839. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1965
 840. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1957
 841. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 1955
 842. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1953
 843. Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 1935
 844. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1924
 845. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 1921
 846. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1917
 847. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1913
 848. Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
  Wyświetleń: 1912
 849. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1912
 850. Wykaz nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1911
 851. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 1909
 852. Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1909
 853. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
  Wyświetleń: 1899
 854. Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1898
 855. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
  Wyświetleń: 1882
 856. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1880
 857. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1872
 858. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.
  Wyświetleń: 1871
 859. Sprawozdania finansowe Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1855
 860. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1848
 861. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1845
 862. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego (2 Przetarg).
  Wyświetleń: 1842
 863. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1839
 864. Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O – Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 1832
 865. Dostawy środków dezynfekcyjnych II.
  Wyświetleń: 1829
 866. Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1824
 867. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1824
 868. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1824
 869. Dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamówienie składa się z 2 części: 1) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1. 2) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
  Wyświetleń: 1819
 870. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich II
  Wyświetleń: 1814
 871. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1 - III przetarg.
  Wyświetleń: 1804
 872. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Wyświetleń: 1796
 873. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia – przetarg II
  Wyświetleń: 1795
 874. Dostawy leków różnych - wlewki onkologiczne i kontrast
  Wyświetleń: 1781
 875. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1778
 876. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.(IV przetarg spr 26)
  Wyświetleń: 1774
 877. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1771
 878. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski" - remont konserwatorski odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 1760
 879. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego - II.
  Wyświetleń: 1760
 880. Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1753
 881. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1753
 882. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 5 przetarg.
  Wyświetleń: 1749
 883. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1747
 884. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Jagienna w m. Starościn.
  Wyświetleń: 1746
 885. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1735
 886. Dostawy rękawic chirurgicznych
  Wyświetleń: 1725
 887. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne - II przetarg.
  Wyświetleń: 1724
 888. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1720
 889. Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1717
 890. Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dl szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1710
 891. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 1706
 892. Interpelacje i zapytania 2020 r.
  Wyświetleń: 1693
 893. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1685
 894. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku.
  Wyświetleń: 1680
 895. Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1675
 896. "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1671
 897. Ogłoszenie o naborze - Inspektor do spraw administracyjno osobowych i płac
  Wyświetleń: 1658
 898. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1656
 899. Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1654
 900. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - renowacja zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1652
 901. II (drugi) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1650
 902. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1645
 903. Wykaz nieruchomości - lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1643
 904. Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1641
 905. Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1640
 906. Wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1638
 907. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1636
 908. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 1634
 909. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - II przetarg.
  Wyświetleń: 1633
 910. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.
  Wyświetleń: 1632
 911. Wykaz nieruchomości - kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.
  Wyświetleń: 1632
 912. Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1625
 913. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2018 r. za rok 2017
  Wyświetleń: 1613
 914. III (trzeci) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 1598
 915. Ogłoszenie o naborze - Referent do spraw administracyjnych
  Wyświetleń: 1596
 916. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 1593
 917. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1591
 918. Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim  Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 1584
 919. Wykaz nieruchomości – kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1584
 920. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1583
 921. Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1566
 922. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1559
 923. Informacje dla stowarzyszeń
  Wyświetleń: 1544
 924. Nabór na stanowisko ds. dróg w Wydziale Dróg
  Wyświetleń: 1543
 925. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1536
 926. Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w m. Włochy.
  Wyświetleń: 1535
 927. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1527
 928. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegają na ochronie siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1526
 929. Plan zamówień publicznych - 2020
  Wyświetleń: 1524
 930. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1512
 931. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1510
 932. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1506
 933. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1504
 934. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - III przetarg.
  Wyświetleń: 1504
 935. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 1503
 936. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1503
 937. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika II.
  Wyświetleń: 1501
 938. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower
  Wyświetleń: 1492
 939. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1489
 940. Wezwanie do odbioru depozytu spis
  Wyświetleń: 1488
 941. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1486
 942. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 1480
 943. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności biurowej.
  Wyświetleń: 1475
 944. Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.
  Wyświetleń: 1469
 945. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 1465
 946. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - II.
  Wyświetleń: 1462
 947. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
  Wyświetleń: 1459
 948. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1457
 949. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 1443
 950. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1441
 951. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - II przetarg.
  Wyświetleń: 1441
 952. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1433
 953. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1428
 954. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1425
 955. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 1425
 956. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA - III przetarg
  Wyświetleń: 1414
 957. WYKAZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM
  Wyświetleń: 1412
 958. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1410
 959. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)
  Wyświetleń: 1403
 960. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1397
 961. Wezwania do odbioru niepodjętych depozytów
  Wyświetleń: 1389
 962. Kompleksowa usługa opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 1386
 963. Ogłoszenia DPS
  Wyświetleń: 1384
 964. Wykaz imiennych głosowań kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1379
 965. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1361
 966. ROK 2018 - Zespół Szkół Rolniczych + Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 1359
 967. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1358
 968. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1345
 969. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1344
 970. Wyjazd edukacyjny do Drezna w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1336
 971. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 1329
 972. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1321
 973. Sprawozdania finansowe - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 1315
 974. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER w roku 2018.
  Wyświetleń: 1311
 975. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) .
  Wyświetleń: 1307
 976. Opracowanie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1300
 977. Sprawozdania budżetowe Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1298
 978. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1298
 979. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1293
 980. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1291
 981. ROK 2018 - Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 1282
 982. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1276
 983. Dostawy immunoglobulin
  Wyświetleń: 1272
 984. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego II.
  Wyświetleń: 1265
 985. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1261
 986. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2018 r. (za rok 2017) Piotr Lechowicz
  Wyświetleń: 1259
 987. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 1251
 988. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 1245
 989. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1242
 990. Sprawozdania finansowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1232
 991. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1200
 992. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1195
 993. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower górski
  Wyświetleń: 1186
 994. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 1178
 995. Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1170
 996. IX (dziewiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1162
 997. Budżet Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1161
 998. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" - II.
  Wyświetleń: 1160
 999. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r.)
  Wyświetleń: 1147
 1000. Zapytanie ofertowe: Uproszczone plany urządzenia lasu. Inwentaryzacja stanu lasu.
  Wyświetleń: 1121
 1001. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.
  Wyświetleń: 1120
 1002. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1119
 1003. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - II Przetarg.
  Wyświetleń: 1113
 1004. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku
  Wyświetleń: 1105
 1005. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1102
 1006. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – ½ etatu- NIEROZSTRZYGNIĘTY
  Wyświetleń: 1101
 1007. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygniety
  Wyświetleń: 1100
 1008. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - Drezno, Berlin.
  Wyświetleń: 1098
 1009. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1097
 1010. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1093
 1011. Dostawy antybiotyków.
  Wyświetleń: 1092
 1012. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia.
  Wyświetleń: 1092
 1013. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1090
 1014. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) - II Przetarg..
  Wyświetleń: 1089
 1015. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1088
 1016. Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce.
  Wyświetleń: 1085
 1017. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1084
 1018. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1079
 1019. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1057
 1020. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
  Wyświetleń: 1049
 1021. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
  Wyświetleń: 1049
 1022. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1029
 1023. Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1023
 1024. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 1021
 1025. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 1007
 1026. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 1001
 1027. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 997
 1028. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu
  Wyświetleń: 986
 1029. Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 980
 1030. Petycje 2020
  Wyświetleń: 961
 1031. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
  Wyświetleń: 959
 1032. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej
  Wyświetleń: 959
 1033. Wykonywania usługi inżyniera kontraktu.
  Wyświetleń: 943
 1034. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 940
 1035. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
  Wyświetleń: 939
 1036. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 935
 1037. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r. Piotr Lechowicz)
  Wyświetleń: 930
 1038. Sprawozdania finansowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 924
 1039. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 918
 1040. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - V Przetarg.
  Wyświetleń: 915
 1041. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych - II Przetarg.
  Wyświetleń: 913
 1042. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 909
 1043. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 909
 1044. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 906
 1045. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - III Przetarg.
  Wyświetleń: 903
 1046. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 901
 1047. Obwieszczenie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 896
 1048. Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 888
 1049. Sprawozdania finansowe - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 880
 1050. Sprawozdania finansowe - Liceum Ogólnoształcące
  Wyświetleń: 879
 1051. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 875
 1052. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 875
 1053. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - IV Przetarg.
  Wyświetleń: 874
 1054. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej i Ośrodka Leczenia Odwykowego.
  Wyświetleń: 868
 1055. Sprawozdania finansowe - Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  Wyświetleń: 860
 1056. Dostawy leków różnych (I).
  Wyświetleń: 857
 1057. Dostawy leków różnych (IV).
  Wyświetleń: 852
 1058. Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 852
 1059. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 851
 1060. Nabór na stanowisko ds. sekretariatu w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie
  Wyświetleń: 843
 1061. Oferta banku żywności na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - rok 2018
  Wyświetleń: 841
 1062. Ważne informacje
  Wyświetleń: 835
 1063. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 816
 1064. Obwieszczenie o licytacji
  Wyświetleń: 813
 1065. X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego II.
  Wyświetleń: 813
 1066. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)
  Wyświetleń: 809
 1067. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego I.
  Wyświetleń: 806
 1068. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13.784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 795
 1069. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 790
 1070. Sprawozdania finansowe - Dom Pomocy Społecznej "Promyk"
  Wyświetleń: 787
 1071. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb
  Wyświetleń: 783
 1072. Dostawa schodołazu osobowego krzesełkowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.
  Wyświetleń: 774
 1073. Ułożenie kostki brukowej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
  Wyświetleń: 767
 1074. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
  Wyświetleń: 754
 1075. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 752
 1076. Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby - Jagienna.
  Wyświetleń: 745
 1077. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł.
  Wyświetleń: 743
 1078. Preparaty i sprzęt do żywienia
  Wyświetleń: 737
 1079. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 730
 1080. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 723
 1081. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
  Wyświetleń: 713
 1082. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 710
 1083. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 708
 1084. Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
  Wyświetleń: 690
 1085. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 667
 1086. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko
  Wyświetleń: 660
 1087. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 653
 1088. Dostawa sprzętu medycznego, związanego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 642
 1089. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 r. - 2023 r. (Andrzej Zielonka)
  Wyświetleń: 635
 1090. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 625
 1091. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 624
 1092. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 616
 1093. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” II Przetarg..
  Wyświetleń: 614
 1094. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 610
 1095. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy sprzętu jednorazowego
  Wyświetleń: 588
 1096. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 587
 1097. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 583
 1098. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 581
 1099. Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.
  Wyświetleń: 580
 1100. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 568
 1101. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 557
 1102. Realizacja wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 549
 1103. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych – (budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ulicach: Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 547
 1104. Sprawozdania finansowe - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 544
 1105. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza.
  Wyświetleń: 543
 1106. Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
  Wyświetleń: 524
 1107. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 513
 1108. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 513
 1109. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2019 r. za rok 2018
  Wyświetleń: 509
 1110. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (21.11.2018 r.)
  Wyświetleń: 502
 1111. XI (jedenaste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 502
 1112. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 492
 1113. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.
  Wyświetleń: 485
 1114. ROK 2018 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 485
 1115. ROK 2018 - STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE
  Wyświetleń: 471
 1116. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
  Wyświetleń: 466
 1117. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O na odc. Mikowice – Ligota Książęca.
  Wyświetleń: 466
 1118. Dostawa środków ochrony osobistej, związanej z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 463
 1119. Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
  Wyświetleń: 461
 1120. ROK 2018 - PCPR
  Wyświetleń: 455
 1121. Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 448
 1122. Remont drogi powiatowej DP 1140 O na odcinku Gola - Bąkowice.
  Wyświetleń: 448
 1123. Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 447
 1124. ROK 2018
  Wyświetleń: 446
 1125. Remont drogi powiatowej DP 1111 O w m. Woskowice Górne.
  Wyświetleń: 441
 1126. Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty
  Wyświetleń: 440
 1127. Zamówienia publiczne 2019 r. - TEST
  Wyświetleń: 440
 1128. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 437
 1129. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower typu damka
  Wyświetleń: 429
 1130. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1125 O na odcinku Lubska – Dębnik.
  Wyświetleń: 423
 1131. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 422
 1132. ROK 2018 - DPS
  Wyświetleń: 421
 1133. Wezwanie do obioru rzeczy - torebka męska z zawartością
  Wyświetleń: 420
 1134. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1102 O na odcinku Józefków - Objazda.
  Wyświetleń: 415
 1135. Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 415
 1136. Wezwanie do odbioru rzeczy - portfel koloru czarnego
  Wyświetleń: 413
 1137. Adaptacja pomieszczeń przylegających do budowanej windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA.
  Wyświetleń: 411
 1138. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 409
 1139. Wykaz nieruchomości - położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów
  Wyświetleń: 406
 1140. Komunikaty PINB
  Wyświetleń: 399
 1141. Dostawa antybiotyków
  Wyświetleń: 397
 1142. Nabór na stanowiska ds rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.
  Wyświetleń: 397
 1143. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.
  Wyświetleń: 390
 1144. Dostawa serwera z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 376
 1145. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 373
 1146. Ogłoszenie o zamówieniu-Przygotowanie, dostarczanie i przekazywanie posiłów na oddziały szpitalne
  Wyświetleń: 373
 1147. Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 364
 1148. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 354
 1149. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 350
 1150. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
  Wyświetleń: 346
 1151. ROK 2018 - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 334
 1152. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 334
 1153. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 331
 1154. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 328
 1155. ROK 2018 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 324
 1156. Wykonanie monitoringu obiektu – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
  Wyświetleń: 322
 1157. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
  Wyświetleń: 321
 1158. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower damski
  Wyświetleń: 321
 1159. Zagospodarowanie zieleni – nasadzenia – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
  Wyświetleń: 320
 1160. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 316
 1161. ROK 2018 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 316
 1162. Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat - Budynek prosektorium, ul. Oleśnicka 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 315
 1163. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia.
  Wyświetleń: 312
 1164. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 310
 1165. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower górski, rower męski, rower męski
  Wyświetleń: 305
 1166. Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku związanego z termomodernizacją budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie: 1) Audytu energetycznego. 2) Studium Wykonalności Inwestycji.
  Wyświetleń: 304
 1167. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – przyczepy AUTOSAN D35-M numer rejestracyjny OPO 014Y
  Wyświetleń: 302
 1168. Dostawy środków dezynfekcyjnych
  Wyświetleń: 297
 1169. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 296
 1170. Wezwanie do odbioru rzeczy - kwota pieniężna
  Wyświetleń: 296
 1171. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Michty, złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 288
 1172. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Konarada Gęsiarza złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 288
 1173. ROK 2018 - ZSM
  Wyświetleń: 286
 1174. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 285
 1175. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego - Stare
  Wyświetleń: 285
 1176. Wykonanie pokrycia dachu płaskiego na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 14 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 273
 1177. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł.
  Wyświetleń: 269
 1178. Ogłoszenia Pełnomocnika - Stare
  Wyświetleń: 251
 1179. Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 247
 1180. Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym.
  Wyświetleń: 244
 1181. Świadczenie usług porządkowych i gospodarczo-konserwacyjnych oraz wykonywanie robót malarskich.
  Wyświetleń: 243
 1182. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 241
 1183. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza
  Wyświetleń: 236
 1184. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower górski
  Wyświetleń: 217
 1185. ROK 2019
  Wyświetleń: 209
 1186. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację studni nr 1, 2, 3 i 4 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny.
  Wyświetleń: 194
 1187. Nabór na stanowisko ds. Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 193
 1188. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 191
 1189. Dostawy materiałów szewnych
  Wyświetleń: 189
 1190. Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 176
 1191. ROK 2018
  Wyświetleń: 175
 1192. Dostawa środków ochrony indywidualnej
  Wyświetleń: 171
 1193. Wykonanie dokumentacji technicznej (dokumentacji wykonawczej) niezbędnej do ogło-szenia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych objętych projektem: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie"
  Wyświetleń: 168
 1194. ROK 2020
  Wyświetleń: 159
 1195. II kwartał - 2019
  Wyświetleń: 156
 1196. Dostawa środków dezynfekujących
  Wyświetleń: 152
 1197. I kwartał - 2020
  Wyświetleń: 147
 1198. Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 146
 1199. III kwartał - 2019
  Wyświetleń: 143
 1200. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 142
 1201. Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2018 roku
  Wyświetleń: 139
 1202. Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej – koncentratory tlenu
  Wyświetleń: 139
 1203. I kwartał - 2018
  Wyświetleń: 138
 1204. I kwartał - 2019
  Wyświetleń: 136
 1205. II kwartał - 2018
  Wyświetleń: 136
 1206. IV kwartał - 2018
  Wyświetleń: 132
 1207. Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 128
 1208. Dostawa sprzętu medycznego, związanego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.
  Wyświetleń: 119
 1209. „Digitalizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu Namysłowskiego”.
  Wyświetleń: 115
 1210. III kwartał - 2018
  Wyświetleń: 112
 1211. IV kwartał - 2019
  Wyświetleń: 95
 1212. Dostawa sprzętu medycznego do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.
  Wyświetleń: 82
 1213. Dostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych.
  Wyświetleń: 78
 1214. Sprawozdania finansowe za rok 2019 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 65
 1215. ROK 2019 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 62
 1216. Sprawozdania finansowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 1217. Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  Wyświetleń: 60
 1218. ROK 2019 - Dom Pomocy Społecznej "Promyk"
  Wyświetleń: 58
 1219. ROK 2019 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 55
 1220. ROK 2019 - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 48
 1221. ROK 2019 - Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 43
 1222. ROK 2019 - Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 32
 1223. ROK 2019 - Liceum Ogólnoształcące
  Wyświetleń: 31
 1224. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2020 (za rok 2019)
  Wyświetleń: 24
 1225. ROK 2019
  Wyświetleń: 22
 1226. ROK 2019
  Wyświetleń: 20
 1227. Druki do pobrania - Wydział Komunikacji i Transportu (w budowie)
  Wyświetleń: 15
 1228. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2020 (za rok 2019)
  Wyświetleń: 14
 1229. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2020 r. za rok 2019
  Wyświetleń: 13
 1230. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2020 r. (za rok 2019)
  Wyświetleń: 10
 1231. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2020 (za rok 2019)
  Wyświetleń: 4