Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
943399059680300185800000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12286013379314837414912313838711199810017397589921569791495218111940
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12358413486513555411492610855691407723158616078732112239110193115955
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
75943621599608926871525683788359778928951181220110300113585124780
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
791786813570585595067572267687660797423171742731606676189894
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
615594672745897442268019262361651806255159557593085813965480
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
612037522961721665057510571187138876123776127687124320121658134578
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
268633745548738306552852030392326423477431985319712962647741
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337651866615699199382159318390172961520221275222352091023687
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001107428103836
 1. Rejestr stron BIP
  Wyświetleń: 417358
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 247596
 3. Wydziały
  Wyświetleń: 102590
 4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (konkursy)
  Wyświetleń: 90022
 5. Wydział Komunikacji i Transportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 65140
 6. Zapytania ofertowe 2014 r.
  Wyświetleń: 60680
 7. Dyżury aptek na terenie powiatu
  Wyświetleń: 56338
 8. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 51407
 9. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 45063
 10. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych
  Wyświetleń: 44833
 11. Zapytania ofertowe 2015 r.
  Wyświetleń: 44163
 12. Wydział Architektury i Budownictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 42444
 13. Wydział Dróg - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 36751
 14. Załatwianie spraw w PCPR
  Wyświetleń: 36586
 15. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 36466
 16. Wzory druków PINB
  Wyświetleń: 35975
 17. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 35879
 18. Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 35432
 19. Wydział Organizacyjny - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 34535
 20. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 33623
 21. Kierownictwo Starostwa
  Wyświetleń: 31794
 22. Zapytania ofertowe 2016 r.
  Wyświetleń: 31727
 23. Wydział Finansowy - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 31371
 24. Zamówienia publiczne 2016 r.
  Wyświetleń: 31227
 25. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 30458
 26. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2015 r.
  Wyświetleń: 30014
 27. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29986
 28. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 29953
 29. Zapytania ofertowe 2019 r.
  Wyświetleń: 29670
 30. Zakładanie stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 29560
 31. Zamówienia publiczne 2017 r.
  Wyświetleń: 29360
 32. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2019 r.
  Wyświetleń: 29119
 33. Wizja i misja szkoły ZSS
  Wyświetleń: 28651
 34. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 28560
 35. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014 r.
  Wyświetleń: 28527
 36. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 27232
 37. Majątek i budżet ZSM
  Wyświetleń: 26685
 38. Zadania Wydziału Komunikacji / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 26487
 39. Zamówienia publiczne 2019 r.
  Wyświetleń: 25951
 40. Załatwianie spraw - Wydział Inwestycji
  Wyświetleń: 25751
 41. Zamówienia publiczne 2015 r.
  Wyświetleń: 25567
 42. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 25413
 43. Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 25346
 44. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2016 r.
  Wyświetleń: 25283
 45. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 24676
 46. Rada Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r.-2023 r.
  Wyświetleń: 24637
 47. I Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 24526
 48. Zasady funkcjonowania PINB
  Wyświetleń: 24471
 49. Kontrole zewnętrzne w ZSM
  Wyświetleń: 24265
 50. Oferty pracy w PINB
  Wyświetleń: 24156
 51. Statut I LO
  Wyświetleń: 24001
 52. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 23893
 53. Statut ZSM
  Wyświetleń: 23872
 54. Procedury dotyczące wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 23782
 55. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 23732
 56. Zarząd Powiatu Namysłowskiego VI kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 23666
 57. Rekrutacja ZSS
  Wyświetleń: 23494
 58. Protokoły Zarządu Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 23310
 59. Wykaz regulaminów ZSS
  Wyświetleń: 22932
 60. Strategie i programy PCPR
  Wyświetleń: 22826
 61. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
  Wyświetleń: 22747
 62. Zamówienia publiczne 2018 r.
  Wyświetleń: 22427
 63. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2013 r.
  Wyświetleń: 22352
 64. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2015 r.
  Wyświetleń: 22001
 65. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 21358
 66. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 21321
 67. Zamówienia publiczne 2014 r.
  Wyświetleń: 21194
 68. Druki do pobrania - Wydział Dróg
  Wyświetleń: 21187
 69. Majątek i budżet I LO
  Wyświetleń: 21064
 70. Informacje ogóne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 20921
 71. Prowadzone rejestry PINB
  Wyświetleń: 20838
 72. Zapytania ofertowe 2018 r.
  Wyświetleń: 20733
 73. Zawiadomienia o posiedzeniach (sesjach) Rady Powiatu
  Wyświetleń: 20573
 74. Uchwały Zarządu Powiatu 2010 r. – 2014 r.
  Wyświetleń: 20556
 75. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2013 r.
  Wyświetleń: 20369
 76. Aktywny Samorząd
  Wyświetleń: 20265
 77. Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 20023
 78. Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 19938
 79. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2019
  Wyświetleń: 19874
 80. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 19592
 81. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 19566
 82. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19537
 83. Wyniki wyszukiwania w BIP
  Wyświetleń: 19212
 84. Organizacja PINB
  Wyświetleń: 19119
 85. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2012 r.
  Wyświetleń: 18985
 86. Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18833
 87. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie
  Wyświetleń: 18795
 88. Zamówienia niepubliczne (zapytania ofertowe) 2012 r.
  Wyświetleń: 18783
 89. Statut prawny PINB
  Wyświetleń: 18705
 90. Zadania Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 18680
 91. Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 18518
 92. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 18422
 93. Rejestracja pojazdów - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 18344
 94. Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 18270
 95. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  Wyświetleń: 18200
 96. Rejestry publiczne, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 17989
 97. Zamówienia publiczne 2013 r.
  Wyświetleń: 17891
 98. Oświadczenia majątkowe pracowników starostwa
  Wyświetleń: 17886
 99. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
  Wyświetleń: 17770
 100. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 17712
 101. Pogram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 17487
 102. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 17381
 103. Zadania Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 17266
 104. Zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 17192
 105. Biuro rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 17117
 106. Uchwały Rady Powiatu 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 16953
 107. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16927
 108. Statut powiatu
  Wyświetleń: 16897
 109. Wykaz obiektów i robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę / rozbiórkę
  Wyświetleń: 16881
 110. Oświadczenia majątkowe Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 16844
 111. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 16843
 112. Podstawowe informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16700
 113. Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r.
  Wyświetleń: 16523
 114. Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 16505
 115. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 16468
 116. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 16450
 117. Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16080
 118. Ważne informacje
  Wyświetleń: 16041
 119. Informacje ogólne Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 16036
 120. Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16030
 121. Informacje ogólne Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 15997
 122. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wyświetleń: 15982
 123. Ogłoszenia biura rzeczy znalezionych
  Wyświetleń: 15923
 124. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 15834
 125. Załatwianie spraw - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 15650
 126. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 15560
 127. Zamówienia publiczne 2012 r.
  Wyświetleń: 15470
 128. Podstawa prawna Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 15341
 129. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 15210
 130. Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 15101
 131. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 15022
 132. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2018 r.
  Wyświetleń: 14963
 133. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14870
 134. Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 14867
 135. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 14863
 136. Zasady rekrutacji I LO
  Wyświetleń: 14851
 137. Ogłoszenia o konkursach ofert
  Wyświetleń: 14804
 138. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
  Wyświetleń: 14697
 139. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14678
 140. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14643
 141. Zasady rekrutacji ZSM
  Wyświetleń: 14583
 142. Struktura organizacyjna I LO
  Wyświetleń: 14424
 143. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSM
  Wyświetleń: 14394
 144. Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 14384
 145. Informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 14080
 146. Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 13904
 147. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 13888
 148. Organy i osoby sprawujące funkcję PINB
  Wyświetleń: 13883
 149. Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 13801
 150. Rejestr SKP i OSK
  Wyświetleń: 13780
 151. Wykaz regulaminów ZSM
  Wyświetleń: 13752
 152. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ZLIKWIDOWANY
  Wyświetleń: 13702
 153. Petycje 2017
  Wyświetleń: 13631
 154. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2017 r.
  Wyświetleń: 13615
 155. Struktura organizacyjna ZSM
  Wyświetleń: 13603
 156. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
  Wyświetleń: 13556
 157. Załatwianie spraw - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 13453
 158. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 13439
 159. Informacje Ogólne - Dom Dziecka i Filia w Namysłowie
  Wyświetleń: 13425
 160. Rejestry, ewidencje i archiwa I LO
  Wyświetleń: 13396
 161. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
  Wyświetleń: 13331
 162. Struktura organizacyjna ZSS
  Wyświetleń: 13315
 163. Majątek PINB
  Wyświetleń: 13294
 164. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13291
 165. Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 13261
 166. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 13256
 167. Kontrole zewnętrzne w I LO
  Wyświetleń: 13243
 168. Przedmiot działania i kompetencje PINB
  Wyświetleń: 13242
 169. Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 13138
 170. Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 13114
 171. Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP
  Wyświetleń: 13063
 172. Majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 13012
 173. Statut Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 12999
 174. Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022
  Wyświetleń: 12983
 175. Kontrole zewnętrzne ZSS
  Wyświetleń: 12982
 176. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12827
 177. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12552
 178. Majątek i budżet ZSS
  Wyświetleń: 12367
 179. Ogłoszenia Pełnomocnika
  Wyświetleń: 12366
 180. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 12342
 181. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 12296
 182. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 12123
 183. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11895
 184. Zezwolenie na transport odpadów
  Wyświetleń: 11795
 185. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSS
  Wyświetleń: 11780
 186. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB
  Wyświetleń: 11720
 187. Podstawa prawna działalności Domu Dziecka
  Wyświetleń: 11626
 188. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 11150
 189. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10995
 190. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 10836
 191. Zdawalność osób szkolonych w OSK
  Wyświetleń: 10698
 192. Wydawanie kart parkingowych
  Wyświetleń: 10607
 193. Przedmiot działania Domu Dziecka
  Wyświetleń: 10334
 194. Wykonanie wycinki drzew w ilości 269 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 9925
 195. Roczna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 9907
 196. Sprawozdania z konsultacji Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9457
 197. Oferta pracy na stanowisku: Inspektor Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 9314
 198. Uchwały Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 9306
 199. Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
  Wyświetleń: 9048
 200. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 8947
 201. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji
  Wyświetleń: 8922
 202. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
  Wyświetleń: 8888
 203. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 8652
 204. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 8588
 205. Zapytania ofertowe 2017 r.
  Wyświetleń: 8578
 206. Obwieszczenie Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 8539
 207. Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji
  Wyświetleń: 8477
 208. Uchwały Rady Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 8442
 209. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 8305
 210. Uchwały Rady Powiatu 2014 - 2018 - Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8297
 211. Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 8035
 212. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie
  Wyświetleń: 8002
 213. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 7991
 214. Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7945
 215. Nabór na stanowisko: Referent ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 7892
 216. Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego w Namysłowie
  Wyświetleń: 7851
 217. Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 7813
 218. Nabór na stanowisko: Sekretarz Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 7764
 219. Udostępnianie protokołu postępowania o zamówienie publiczne
  Wyświetleń: 7644
 220. Rejestracja pojazdu z terenu RP (spoza powiatu namysłowskiego)
  Wyświetleń: 7587
 221. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 7542
 222. Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 7531
 223. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 7510
 224. Wykreślanie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 7398
 225. Pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 7394
 226. Jak uzyskać informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 7389
 227. Nabór na stanowisko pracy: Informatyk Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 7246
 228. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7203
 229. Informacje publiczne Wydziału Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 7127
 230. Nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim
  Wyświetleń: 7085
 231. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 7039
 232. Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Wyświetleń: 7005
 233. Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 7001
 234. Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 6921
 235. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6840
 236. Nabór na stanowisko referenta księgowości w Zespole Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6825
 237. Nabór na stanowisko: Referent ds. ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6810
 238. Zaświadczenie potwierdzające dane zarejestrowanego pojazdu
  Wyświetleń: 6809
 239. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 6808
 240. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6754
 241. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 6741
 242. Informacje Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6692
 243. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 6674
 244. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 6621
 245. Jak i gdzie złożyć ofertę
  Wyświetleń: 6603
 246. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6587
 247. Ogłoszenie o sprzedaży składników mienia ruchomego w miejscowości Kozuby - gmina Pokój
  Wyświetleń: 6561
 248. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 6549
 249. Informacje ogólne Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 6524
 250. Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 6506
 251. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 6488
 252. Konkurs na stanowisko Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 6436
 253. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Namysłowskiego
  Wyświetleń: 6428
 254. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 6424
 255. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2011 r. (za rok 2010)
  Wyświetleń: 6388
 256. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 6378
 257. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 6378
 258. Nadanie stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 6372
 259. Pozostałe informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6360
 260. Jak dokonać zgłoszenia robót budowlanych ?
  Wyświetleń: 6346
 261. Jak uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 6334
 262. Jak uzyskać informację o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 6333
 263. Regulacje stanów prawnych nieruchomości
  Wyświetleń: 6330
 264. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 6319
 265. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji)
  Wyświetleń: 6312
 266. Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 6291
 267. Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6248
 268. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Wyświetleń: 6248
 269. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6246
 270. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów
  Wyświetleń: 6229
 271. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2011 r. (za rok 2010) wraz z korektą
  Wyświetleń: 6223
 272. Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  Wyświetleń: 6220
 273. Protokoły Zarządu Powiatu 2014-2018
  Wyświetleń: 6188
 274. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa
  Wyświetleń: 6178
 275. Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 6178
 276. Informacja o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży
  Wyświetleń: 6168
 277. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
  Wyświetleń: 6149
 278. Plan zamówień publicznych - 2019
  Wyświetleń: 6136
 279. Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ?
  Wyświetleń: 6127
 280. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  Wyświetleń: 6119
 281. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
  Wyświetleń: 6089
 282. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 6067
 283. Kwartalne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6032
 284. Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 6030
 285. Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 5989
 286. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
  Wyświetleń: 5986
 287. Wykaz nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5961
 288. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
  Wyświetleń: 5941
 289. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
  Wyświetleń: 5938
 290. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5916
 291. Wydawanie kart wędkarskich
  Wyświetleń: 5906
 292. Roczne informacje finansowe Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5891
 293. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5862
 294. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 5824
 295. Elementy postulatywne - Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r.
  Wyświetleń: 5819
 296. Informacje Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5807
 297. Wykonanie zadań Starosty z zakresu administracji rządowej
  Wyświetleń: 5796
 298. Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 5794
 299. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5765
 300. Wezwanie do odbioru depozytu - Torba podróżna z zawartością znaleziona dnia 14 sierpnia 2015r. w Krogólnej (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 5758
 301. Koncesja na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą na obszarze, który nie przekracza 2 ha, w ilości, która nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych
  Wyświetleń: 5750
 302. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 5732
 303. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5732
 304. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 5725
 305. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym placówki, o których mowa w art.88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze
  Wyświetleń: 5710
 306. Wyniki wyborów 2014
  Wyświetleń: 5708
 307. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 5692
 308. I przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego - drewna opałowego
  Wyświetleń: 5688
 309. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5684
 310. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 5665
 311. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5632
 312. Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5618
 313. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 5552
 314. Pozostałe informacje publiczne
  Wyświetleń: 5527
 315. Drewno opałowe na sprzedaż
  Wyświetleń: 5525
 316. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia
  Wyświetleń: 5522
 317. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 5500
 318. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 5498
 319. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
  Wyświetleń: 5494
 320. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)
  Wyświetleń: 5485
 321. Zakup oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner kolorowy A3, drukarka i kopiarka) wraz z usługami serwisowymi dotyczącymi konserwacji urządzenia
  Wyświetleń: 5477
 322. Informacja o nieruchomościach do wynajęcia, wydzierżawienia, itp.
  Wyświetleń: 5473
 323. Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 5468
 324. Informacje do publicznej wiadomości
  Wyświetleń: 5436
 325. Wezwanie do odbioru depozytu - rower
  Wyświetleń: 5435
 326. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 14 lipca 2015r. w Namysłowie przy ul. Waryńskiego
  Wyświetleń: 5419
 327. I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 10
  Wyświetleń: 5371
 328. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 5368
 329. Informacje publiczne Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 5358
 330. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5349
 331. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 5327
 332. Protokoły Rady Powiaty 2014-2018
  Wyświetleń: 5313
 333. Nabr na stanowisko: ds.inwestycji i remontów w Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - 0,5 etatu
  Wyświetleń: 5312
 334. Plan zamówień publicznych - 2017
  Wyświetleń: 5312
 335. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5268
 336. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2012 r. (za rok 2011)
  Wyświetleń: 5250
 337. Nabór na stanowisko ds. księgowości
  Wyświetleń: 5232
 338. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 5184
 339. Zamówienia publiczne 2020 r.
  Wyświetleń: 5175
 340. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 167/1 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 5172
 341. Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej
  Wyświetleń: 5150
 342. Nabór na stanowisko - Rzecznik Prasowy
  Wyświetleń: 5140
 343. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 5132
 344. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3
  Wyświetleń: 5114
 345. Dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej
  Wyświetleń: 5086
 346. Informacje publiczne Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 5079
 347. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5071
 348. Protokoły Rady Powiatu 2010r. - 2014r
  Wyświetleń: 5056
 349. Ustalenie w drodze decyzji linii brzegowej cieku naturalnego
  Wyświetleń: 5037
 350. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 5014
 351. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
  Wyświetleń: 5009
 352. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 4989
 353. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 4976
 354. Majątek i budżet ZSR
  Wyświetleń: 4971
 355. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  Wyświetleń: 4951
 356. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2014 r. za rok 2013)
  Wyświetleń: 4950
 357. Ochrona znaków geodezyjnych
  Wyświetleń: 4939
 358. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.
  Wyświetleń: 4888
 359. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad SKP i OSK w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4875
 360. Wykaz regulaminów ZSR
  Wyświetleń: 4852
 361. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4820
 362. II przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego
  Wyświetleń: 4816
 363. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2013 r. (za rok 2012)
  Wyświetleń: 4804
 364. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4802
 365. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie kopalin pospolitych
  Wyświetleń: 4801
 366. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe
  Wyświetleń: 4790
 367. Ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno - meteorologicznych i hydrogeologicznych
  Wyświetleń: 4781
 368. Zakup i dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 4766
 369. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny
  Wyświetleń: 4763
 370. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 4760
 371. Nabór na stanowisko ds. nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4749
 372. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy
  Wyświetleń: 4735
 373. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2012-2014
  Wyświetleń: 4700
 374. Wykaz nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
  Wyświetleń: 4681
 375. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne)
  Wyświetleń: 4675
 376. Jak dokonać zgłoszenia rozbiórki ?
  Wyświetleń: 4669
 377. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4644
 378. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4634
 379. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policję
  Wyświetleń: 4597
 380. Ustanowienie / anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 4591
 381. Scalenia i wymiany gruntów
  Wyświetleń: 4582
 382. Kontrole zewnętrzne w ZSR
  Wyświetleń: 4572
 383. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4571
 384. Wezwanie do odbioru depozytu - pęk kluczy znalezionych w Namysłowie na przejeździe kolejowym na ul. Piłsudskiego.
  Wyświetleń: 4561
 385. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Unieważniony
  Wyświetleń: 4560
 386. Rejestry, ewidencje i archiwa ZSR
  Wyświetleń: 4557
 387. Wycinka 161 sztuk drzew przydrożnych, gatunek topola, rosnących przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 4538
 388. Czyszczenie rowów przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4532
 389. Zakup usługi WMS/WFS
  Wyświetleń: 4530
 390. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4511
 391. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.
  Wyświetleń: 4506
 392. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4506
 393. Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?
  Wyświetleń: 4486
 394. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety
  Wyświetleń: 4486
 395. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
  Wyświetleń: 4486
 396. Plan zamówień publicznych - 2018
  Wyświetleń: 4475
 397. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower typu damka znaleziony dnia 09 lipca 2015r. w Bukowie Śl. (okolice sklepu)
  Wyświetleń: 4473
 398. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 4469
 399. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 4459
 400. Wezwanie do odbioru depozytu - Rower młodzieżowy typu górskiego znaleziony dnia 17 listopada 2015r. w Kamiennej (droga polna Kamiena – Paulinów)
  Wyświetleń: 4458
 401. Wezwanie do odbioru depozytu - rower górski znaleziony w Namysłowie przy ul. Mickiewicza w okolicach budynku mieszkalnego nr 6
  Wyświetleń: 4454
 402. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4426
 403. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4403
 404. Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
  Wyświetleń: 4389
 405. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4382
 406. Informacje o dyżurach PKW
  Wyświetleń: 4370
 407. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę (zniszczenie lub uszkodzenie)
  Wyświetleń: 4363
 408. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin, innych instytucji)
  Wyświetleń: 4361
 409. Nowe wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
  Wyświetleń: 4359
 410. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 4347
 411. Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce – etap II
  Wyświetleń: 4338
 412. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4329
 413. Struktura organizacyjna RCKU
  Wyświetleń: 4329
 414. Wycinka drzew, podkrzesanie i usunięcie posuszu z wysięgnika oraz redukcja pni przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 4323
 415. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2014 r. (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4298
 416. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2014 - 2016.
  Wyświetleń: 4295
 417. Zasady rekrutacji ZSR
  Wyświetleń: 4285
 418. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
  Wyświetleń: 4270
 419. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych II - Kurs operator obrabiarek CNC
  Wyświetleń: 4269
 420. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4260
 421. Informacja o składzie i siedzibie PKW
  Wyświetleń: 4252
 422. Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4245
 423. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy - znaleziony dnia 26 października 2016r. w Namysłowie ul. Mariańska (plac „Pod Grzybkiem”)
  Wyświetleń: 4227
 424. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat stoiska obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4225
 425. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu, złożone w roku 2014 (za rok 2013)
  Wyświetleń: 4199
 426. Sporządzenie cyfrowej kopii PZGiK dla obszaru Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 4189
 427. Wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 4183
 428. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4176
 429. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r.)
  Wyświetleń: 4175
 430. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych PUP
  Wyświetleń: 4175
 431. Wykonanie wycinki z wysięgnika 99 szt. drzew, podkrzesania i usunięcia posuszu 128 szt. drzew oraz frezowania 78 szt. pni
  Wyświetleń: 4139
 432. Zakup i dostawa kamizelek odblaskowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 4137
 433. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 4134
 434. Statut ZSR
  Wyświetleń: 4118
 435. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
  Wyświetleń: 4117
 436. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna stażu
  Wyświetleń: 4117
 437. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 4107
 438. Ogłoszenie I (pierwszego) publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 4103
 439. Poświadczenie dokumentów stwierdzających prawo własność do nieruchomości
  Wyświetleń: 4103
 440. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na remoncie konserwatorskim odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 4100
 441. Dostawa oprogramowania GEO-INFO 6 i.Net oraz GEO-INFO 6 i.Kerg
  Wyświetleń: 4090
 442. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 4088
 443. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 4078
 444. Schematy/Procedury Kontroli
  Wyświetleń: 4071
 445. Struktura organizacyjna ZSR
  Wyświetleń: 4055
 446. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 127/1 położona w Dziedzicach przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4054
 447. Wykaz nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 4053
 448. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski -II
  Wyświetleń: 4052
 449. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 4048
 450. Zarządu Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 4038
 451. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 4030
 452. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 1279/47 położona w Namysłowie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 4024
 453. Zapytanie ofertowe dot. przeglądów obiektów mostowych
  Wyświetleń: 4022
 454. Dostawa modułu Ośrodek GEO INFO V Mapa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3991
 455. Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
  Wyświetleń: 3986
 456. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Wilkowie i Namysłowie
  Wyświetleń: 3979
 457. Nabór na stanowisko ds. Nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3978
 458. Dotacje dla Szkół i Placówek publicznych i niepublicznych
  Wyświetleń: 3977
 459. Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie
  Wyświetleń: 3977
 460. Oświadczenia majątkowe radnych, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 3976
 461. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu - Anulowane
  Wyświetleń: 3971
 462. Świadczenie usług szpitalnych na oddziale wewnętrznym i opieki długoterminowej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3968
 463. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 134/5 położona w Nowym Folwarku przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3947
 464. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3944
 465. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3929
 466. Interpelacje i zapytania 2018
  Wyświetleń: 3915
 467. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych
  Wyświetleń: 3912
 468. Kursy dla uczniów szkół zawodowych ZSR i ZSM - prawo jazdy B, T i wózki widłowe
  Wyświetleń: 3903
 469. Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?
  Wyświetleń: 3898
 470. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3896
 471. Dostawa oprogramowania dla oświaty
  Wyświetleń: 3895
 472. Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 27 września 2016r.
  Wyświetleń: 3885
 473. Kwartalna informacja finansowa za rok 2011
  Wyświetleń: 3883
 474. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy – znaleziony 06 czerwca 2016r. na trasie Namysłów – Smarchowice Małe.
  Wyświetleń: 3880
 475. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3880
 476. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3874
 477. Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14.
  Wyświetleń: 3872
 478. Świadczenie usług pielęgniarskich na oddziale urologicznym Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 3857
 479. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 3840
 480. Zapytanie ofertowe - Terminarze na rok 2014
  Wyświetleń: 3827
 481. Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkoły zawodowej
  Wyświetleń: 3816
 482. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3813
 483. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 3812
 484. Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych II
  Wyświetleń: 3808
 485. Wykaz nieruchomości - pomieszczeń położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3803
 486. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3794
 487. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3792
 488. Wycinka drzew wraz z wykupem II
  Wyświetleń: 3781
 489. Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II
  Wyświetleń: 3774
 490. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3772
 491. Wykaz nieruchomości - działka o nr ewid. 437/357 przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3771
 492. Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala na oddział dziecięcy - II
  Wyświetleń: 3769
 493. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Bukowie.
  Wyświetleń: 3760
 494. Przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala na Oddział Dziecięcy w Namysłowie
  Wyświetleń: 3754
 495. Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3740
 496. Wykonanie wycen nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3718
 497. Nabór na stanowisko ds. ewidencji kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3712
 498. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3710
 499. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2014 r. - 2018 r. (Sławomir Gardzik)
  Wyświetleń: 3709
 500. Przekształcanie stowarzyszenia - wpis do ewidencji
  Wyświetleń: 3687
 501. Wykaz nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 3678
 502. Kwartalna informacja finansowa za rok 2010
  Wyświetleń: 3671
 503. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2015 r. za rok 2014
  Wyświetleń: 3671
 504. Praktyki zaowodowe uczniów we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3666
 505. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 3665
 506. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3662
 507. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 3659
 508. Termomodernizacja budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3658
 509. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 w ramach umowy licencyjnej Select Plus na potrzeby PODGiK
  Wyświetleń: 3655
 510. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  Wyświetleń: 3654
 511. Praktyki zawodowe uczniów we Wrocławiu II
  Wyświetleń: 3651
 512. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3628
 513. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 3624
 514. Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 3619
 515. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 3617
 516. Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m
  Wyświetleń: 3612
 517. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska - Julian Kruszyński
  Wyświetleń: 3608
 518. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6 na rok 2013
  Wyświetleń: 3600
 519. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (01.12.2014r.)
  Wyświetleń: 3597
 520. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji budynków powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3593
 521. Praktyka zawodowa we Wrocławiu dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 3591
 522. Remont odcinka drogi powiatowej DP 1132 O w miejscowości Pieczyska (gmina Świerczów) długości 150 mb
  Wyświetleń: 3576
 523. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na pokrycie bieżących potrzeb do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3564
 524. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2014 r. - Roman Półrolniczak)
  Wyświetleń: 3558
 525. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10
  Wyświetleń: 3538
 526. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 3538
 527. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3537
 528. Interpelacje i zapytania 2019 r.
  Wyświetleń: 3534
 529. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3523
 530. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 9 zadań
  Wyświetleń: 3520
 531. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej
  Wyświetleń: 3517
 532. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych II.
  Wyświetleń: 3514
 533. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich „2000” dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 3509
 534. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2015 r. (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3502
 535. Szkolenia dla osób bezrobotnych: telepraca i sklep w sieci internetowej
  Wyświetleń: 3494
 536. Nabór na stanowisko ds. sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 3484
 537. Ubezpieczenie mienia Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3484
 538. Wycinka drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni.
  Wyświetleń: 3483
 539. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Namysłowie
  Wyświetleń: 3483
 540. Ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 3481
 541. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej
  Wyświetleń: 3473
 542. Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3461
 543. Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3459
 544. Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012
  Wyświetleń: 3454
 545. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3451
 546. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2015 (za rok 2014)
  Wyświetleń: 3448
 547. Przeprowadzenie kursów dla uczniów ZSR i ZSM - barista, florysta, wizaż i barman
  Wyświetleń: 3443
 548. Założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Namysłów w zakresie sieci ciepłowniczej.
  Wyświetleń: 3435
 549. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów
  Wyświetleń: 3434
 550. Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1.
  Wyświetleń: 3427
 551. Kursy dla uczniów ZSR i ZSM - spawanie MAG i TIG
  Wyświetleń: 3426
 552. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 3423
 553. Wykonanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3414
 554. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 3411
 555. Wykonanie wycinki drzew w ilości 157 szt. przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 3410
 556. Nabór na stanowisko Inspektora ds. obsługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3405
 557. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3401
 558. Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Krasowice
  Wyświetleń: 3398
 559. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
  Wyświetleń: 3393
 560. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3392
 561. Praktyki zawodowe uczniów ZSM we Wrocławiu
  Wyświetleń: 3385
 562. Informacja o skladzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3383
 563. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II
  Wyświetleń: 3377
 564. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 3376
 565. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3374
 566. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 11 zadań
  Wyświetleń: 3369
 567. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 3367
 568. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki
  Wyświetleń: 3366
 569. Remont istniejącego chodnika w miejscowości Minkowskie
  Wyświetleń: 3363
 570. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Namysłowie na pokrycie bieżących potrzeb.
  Wyświetleń: 3359
 571. Modernizacja c.w.u. i z.w. w budynku przychodni szpitala w Namysłowie
  Wyświetleń: 3357
 572. Subskrypcja i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO 6.
  Wyświetleń: 3354
 573. V (piąte) publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 3354
 574. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO - ćwiczenia interaktywne II
  Wyświetleń: 3352
 575. Zakup sprzętu komputerowego i audio-video
  Wyświetleń: 3352
 576. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3351
 577. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice.
  Wyświetleń: 3347
 578. Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu: W lepszy start.
  Wyświetleń: 3342
 579. Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie nowych gabinetów terapeutycznych poprzez nadbudowę z przebudową i rozbudową.
  Wyświetleń: 3331
 580. Wytworzenie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
  Wyświetleń: 3324
 581. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 3320
 582. Remont pracowni chemiczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3314
 583. Zakup materiałów dydaktycznych dla profilu technik elektronik
  Wyświetleń: 3306
 584. Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3292
 585. Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki II
  Wyświetleń: 3279
 586. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 3277
 587. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III - II
  Wyświetleń: 3267
 588. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 3262
 589. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - III.
  Wyświetleń: 3257
 590. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym
  Wyświetleń: 3256
 591. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów - II.
  Wyświetleń: 3255
 592. Zakup i dostawy wody źródlanej dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 3252
 593. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510,00 mb.
  Wyświetleń: 3250
 594. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start. - II.
  Wyświetleń: 3249
 595. Przewozy wraz z postojami uczestników projektów
  Wyświetleń: 3249
 596. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”w Kamiennej.
  Wyświetleń: 3243
 597. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Michał Ilnicki)
  Wyświetleń: 3241
 598. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowę chodnika od km 2+296,7 do km 3+277 o dług. 980,30mb.
  Wyświetleń: 3239
 599. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7)
  Wyświetleń: 3235
 600. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie
  Wyświetleń: 3232
 601. Zakup i dostawa trzynastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
  Wyświetleń: 3229
 602. Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie II
  Wyświetleń: 3225
 603. Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: Dobry start – dobra przyszłość II.
  Wyświetleń: 3219
 604. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (16 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla ZSM w ramach projektu pn. W lepszy start
  Wyświetleń: 3215
 605. Generowanie PKK
  Wyświetleń: 3214
 606. Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb.
  Wyświetleń: 3212
 607. Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna – Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 3205
 608. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3202
 609. Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III
  Wyświetleń: 3198
 610. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Praca zdalna
  Wyświetleń: 3191
 611. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3187
 612. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 3178
 613. Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video i aparatu fotograficznego w ramach realizacji projektów pn. LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III; DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II; W LEPSZY START.
  Wyświetleń: 3178
 614. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3174
 615. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013 - 2016 - II.
  Wyświetleń: 3171
 616. Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do DPS - II
  Wyświetleń: 3167
 617. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016.
  Wyświetleń: 3167
 618. Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu ich przystosowania dla potrzeb archiwum PODGiK.
  Wyświetleń: 3160
 619. Prowadzenie stałej obsługi w zakresie wykonywania służby BHP i p.poż dla jednostek organizacyjnych powiatu namysłowskiego
  Wyświetleń: 3156
 620. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w II LO w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3154
 621. Przebudowa drogi powiatowej DP 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice o długości 5,600 km.
  Wyświetleń: 3150
 622. Opracowanie rastrowej mapy zasadniczej w państwowym układzie współrzędnych płaskich 2000 dla obszaru Powiatu Namysłowskiego - II.
  Wyświetleń: 3149
 623. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
  Wyświetleń: 3134
 624. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 3133
 625. Wykonanie prac geodezyjnych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 3133
 626. Wykonywanie i dostarczanie tablice rejestracyjnych
  Wyświetleń: 3125
 627. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 3123
 628. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 3117
 629. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3112
 630. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3101
 631. Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 3098
 632. Korekty do oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 r.
  Wyświetleń: 3084
 633. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów II LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start.
  Wyświetleń: 3083
 634. Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych z wyposażeniem do pracowni fizyczno-chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - II
  Wyświetleń: 3082
 635. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i ich opiekunów.
  Wyświetleń: 3082
 636. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów, o długości 2.200,00 mb.
  Wyświetleń: 3079
 637. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla miasta Namysłów.
  Wyświetleń: 3078
 638. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 16 zadań.
  Wyświetleń: 3077
 639. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3068
 640. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ZSM - II
  Wyświetleń: 3067
 641. Przebudowa drogi – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy DP 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca.
  Wyświetleń: 3066
 642. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 3060
 643. Przeproawadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II.
  Wyświetleń: 3055
 644. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno - biologicznej i matematyczno - fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  Wyświetleń: 3053
 645. Wykonanie, dostawa i montaż mebli z wyposażeniem do pracowni polonistyczno – biologicznej i matematyczno – fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3052
 646. Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawę oraz kolportaż gazety: Nasz Powiat Namysłowski.
  Wyświetleń: 3051
 647. Scalenie gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice
  Wyświetleń: 3049
 648. Zakup oraz dostawa urządzenia kopiująco - drukująco - skanującego do tworzenia i archiwizacji wielkoformatowej dokumentacji w kolorze
  Wyświetleń: 3048
 649. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w ZSR w Namysłowie
  Wyświetleń: 3046
 650. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3040
 651. Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej
  Wyświetleń: 3036
 652. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 3028
 653. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2013-2016 - III.
  Wyświetleń: 3026
 654. Wykaz nieruchomości: działka o nr ewid. 160/3 położona w Barzynie przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 3017
 655. Przebudowa drogi powiatowej DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca, o długości 1.000,00 mb.
  Wyświetleń: 3016
 656. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017.
  Wyświetleń: 3009
 657. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie - 13 zadań.
  Wyświetleń: 3004
 658. Zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej
  Wyświetleń: 3004
 659. Dostosowanie holu, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych i pracowni mieszczących się w łączniku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do obowiązujących standardów.
  Wyświetleń: 3001
 660. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, biletów MPK, ubezpieczenia oraz transportów do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu i powrotów do Namysłowa dla uczniów szkół zawodowych z Namysłowa i ich opiekunów
  Wyświetleń: 3000
 661. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt. Dobry start - II
  Wyświetleń: 2985
 662. Wycinka 113 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych.
  Wyświetleń: 2983
 663. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą: Pracownik administracyjno-biurowy biurowy + Internet i multimedia
  Wyświetleń: 2980
 664. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2968
 665. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2967
 666. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2020 r.
  Wyświetleń: 2965
 667. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca)
  Wyświetleń: 2951
 668. Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych (15 kompletów zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn. W LEPSZY START - II
  Wyświetleń: 2948
 669. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa chodnika w m. Domaradzka Kuźnia o długości 127,00 mb i szerokości 1,50 m do 5,00 m wraz z remontem istniejących zjazdów.
  Wyświetleń: 2946
 670. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB – czyli Jak Opuścić Bezrobocie.
  Wyświetleń: 2943
 671. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2016 r. za rok 2015
  Wyświetleń: 2938
 672. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2934
 673. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu systemowego pt. Wspólnymi siłami ku samodzielności.
  Wyświetleń: 2929
 674. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2925
 675. Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O na odcinku w m. Jakubowice
  Wyświetleń: 2920
 676. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej DP 1103 O w m. Jakubowice.
  Wyświetleń: 2919
 677. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015 - II.
  Wyświetleń: 2915
 678. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2904
 679. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2902
 680. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
  Wyświetleń: 2895
 681. Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. "Job - czyli Jak Opuścić Bezrobocie" - Kurs pilota wycieczek.
  Wyświetleń: 2885
 682. Nieruchomości - sprzedaż, najem, dzierżawa 2014
  Wyświetleń: 2884
 683. korekty do oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2877
 684. Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej II.
  Wyświetleń: 2874
 685. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w I LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start
  Wyświetleń: 2866
 686. Remont drogi powiatowej DP 1125 O (klasa drogi - Z) na odcinku w m. Namysłów ul. Grunwaldzka.
  Wyświetleń: 2855
 687. Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  Wyświetleń: 2849
 688. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 292 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 2840
 689. Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2020
  Wyświetleń: 2837
 690. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 2824
 691. Załatwianie spraw w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2808
 692. Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim"
  Wyświetleń: 2798
 693. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2015
  Wyświetleń: 2794
 694. Skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie gazety: "Nasz Powiat Namysłowski"
  Wyświetleń: 2793
 695. Wycieczka do Brukseli w ramach projektu Dobry start
  Wyświetleń: 2793
 696. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – budowa chodnika w m. Zawiść o długości 66,00 mb i szerokości 2,00 m wraz z remontem istniejącego zjazdu.
  Wyświetleń: 2791
 697. Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, polegająca na utworzeniu nowych pracowni
  Wyświetleń: 2786
 698. oświadczenie majątkowe Wicestrosty Namysłowskiego złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
  Wyświetleń: 2782
 699. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 2781
 700. korekty do oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2770
 701. Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.
  Wyświetleń: 2768
 702. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
  Wyświetleń: 2767
 703. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 2766
 704. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu
  Wyświetleń: 2764
 705. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnośc i w zakresie: Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  Wyświetleń: 2751
 706. Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cztery razy w miesiącu sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów
  Wyświetleń: 2746
 707. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2016 r. (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2740
 708. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2016 (za rok 2015)
  Wyświetleń: 2737
 709. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski
  Wyświetleń: 2736
 710. Opracowanie, druk i dostawa broszury promocyjnej dla projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 2732
 711. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie o nr ewid. 437/357, k.m. 12
  Wyświetleń: 2731
 712. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko (Andrzej Michta)
  Wyświetleń: 2713
 713. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 2699
 714. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2686
 715. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowę chodnika.
  Wyświetleń: 2684
 716. Wydawanie nalepek
  Wyświetleń: 2670
 717. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2660
 718. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2654
 719. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr: 1) Zadanie nr 1 – DP 1102 O i DP 1104 O na odcinku Namysłów-Głuszyna; 2) Zadanie nr 2 – DP 1129 O o przebiegu Mikowice – Biestrzykowice.
  Wyświetleń: 2653
 720. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2631
 721. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni - II
  Wyświetleń: 2631
 722. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji.
  Wyświetleń: 2619
 723. Wytwarzanie i dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2019
  Wyświetleń: 2608
 724. Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika
  Wyświetleń: 2586
 725. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa mostu Pieczyska II w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Domaradz – Jagienna w km 3+953.
  Wyświetleń: 2586
 726. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 2565
 727. Wydawanie wtórników
  Wyświetleń: 2562
 728. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 2556
 729. Założenia inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla obrębów Domaszowice i Strzelce
  Wyświetleń: 2549
 730. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2016-2019
  Wyświetleń: 2537
 731. Wezwanie do odbioru depozytu - skuter
  Wyświetleń: 2529
 732. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie - wykonanie elewacji. II przetarg
  Wyświetleń: 2521
 733. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - II przetarg
  Wyświetleń: 2501
 734. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2017 r. za rok 2016
  Wyświetleń: 2497
 735. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2490
 736. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2483
 737. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów (obszar wiejski)
  Wyświetleń: 2480
 738. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II
  Wyświetleń: 2476
 739. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  Wyświetleń: 2474
 740. Skład, przygotowanie do druku, druk, dostawa do Starostwa Powiatowego w Namysłowie i kolportaż na terenie powiatu namysłowskiego (z wyłączeniem miasta Namysłów) gazety „Nasz Powiat Namysłowski”.
  Wyświetleń: 2469
 741. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części Gminy Domaszowice w ramach trzech zadań
  Wyświetleń: 2467
 742. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2465
 743. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 2458
 744. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: 1. Część 1: Zestawy informatyczne dla Zespołu Szkół Rolniczych 2. Cze
  Wyświetleń: 2456
 745. Ścinka poboczy i odmulanie rowów
  Wyświetleń: 2437
 746. Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowych
  Wyświetleń: 2429
 747. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
  Wyświetleń: 2410
 748. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016
  Wyświetleń: 2410
 749. Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2399
 750. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG.
  Wyświetleń: 2394
 751. IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2394
 752. Wykaz nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2389
 753. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 2388
 754. Wykaz nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2384
 755. I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2379
 756. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 320 ton w roku 2015.
  Wyświetleń: 2366
 757. Wykaz nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 2354
 758. Zakup i montaż barier ochronnych U-12a, słupków U-1a oraz płyt ażurowych przy drogach powiatowych nr DP 1103 O w m. Jakubowice i DP 1124 O w m. Wilków
  Wyświetleń: 2353
 759. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego latach 2015 – 2016 II przetarg
  Wyświetleń: 2349
 760. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w m. Woskowice Małe
  Wyświetleń: 2347
 761. Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2347
 762. Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy
  Wyświetleń: 2347
 763. Założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnej gminy Namysłów
  Wyświetleń: 2338
 764. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 2335
 765. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2334
 766. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 2326
 767. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego
  Wyświetleń: 2319
 768. Remont chodnika przy ul. Łączańskiej w Namysłowie przy drodze powiatowej nr DP 1117 O
  Wyświetleń: 2318
 769. Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2318
 770. Dokonywanie Adnotacji
  Wyświetleń: 2308
 771. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2304
 772. Wezwanie do odbioru depozytu - frytkownica
  Wyświetleń: 2284
 773. Dostawy płynów infuzyjnych. Zamówienie składa się z 3 części: 1. Dostawy płynów infuzyjnych - część 1. 2. Dostawy płynów infuzyjnych - część 2. 3. Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.
  Wyświetleń: 2282
 774. III rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2279
 775. II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 2278
 776. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 2266
 777. Przebudowa dróg powiatowych nr: 1) Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść 2) Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz.
  Wyświetleń: 2264
 778. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 2257
 779. Remont nawierzchni dróg powiatowych DP 1348 O za miejscowością Pokój oraz DP 1125 O na odcinku między mostami przed miejscowością Młokicie.
  Wyświetleń: 2246
 780. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III spr. 26
  Wyświetleń: 2245
 781. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 230 ton w roku 2016.
  Wyświetleń: 2228
 782. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 5 części: przetarg III
  Wyświetleń: 2227
 783. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2225
 784. Konkurs na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2222
 785. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 2212
 786. Ogłoszenie o naborze na stanowiska ds. administracji architektoniczno-budowlanej- II ETATY
  Wyświetleń: 2200
 787. Dostawa sprzętu informatycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.
  Wyświetleń: 2188
 788. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2188
 789. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 2177
 790. Dostawy leków różnych. Zamówienie składa się z 9 części: 1. Dostawy leków różnych - część 1. 2. Dostawy leków różnych - część 2. 3. Dostawy leków różnych - część 3. 4. Dostawy leków różnych - część 4. 5. Dostawy leków różnych - część 5. 6. Dostawy leków r
  Wyświetleń: 2175
 791. Dostawy płynów infuzyjnych przetarg II
  Wyświetleń: 2160
 792. Wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2150
 793. Zakup i dostawa wody źródlanej w systemie 5 galonowym (18,9 L) wraz z kubkami jednorazowymi oraz najem dystrybutorów chłodząco - grzewczych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2148
 794. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 384 ton.
  Wyświetleń: 2143
 795. Protokoły Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2124
 796. Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych powiatu namysłowskiego w ilości 5000 mb.
  Wyświetleń: 2109
 797. Wykaz nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2088
 798. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2071
 799. Dostawa sprzętu rolniczego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2071
 800. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2071
 801. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 2069
 802. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 2032
 803. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2017 (za rok 2016)
  Wyświetleń: 2023
 804. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 2019
 805. Dostawa sprzętu gastronomicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 2018
 806. Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową
  Wyświetleń: 2016
 807. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 2007
 808. Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg – Z) na odcinku Namysłów – Głuszyna – Etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna
  Wyświetleń: 2002
 809. Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 1985
 810. Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  Wyświetleń: 1982
 811. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1966
 812. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1965
 813. Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów
  Wyświetleń: 1952
 814. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 – Zestaw narzędzi mechanicznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych.
  Wyświetleń: 1950
 815. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji
  Wyświetleń: 1921
 816. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1920
 817. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1919
 818. Dostawa sprzętu elektronicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1 – Zestaw sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Mechaniczny
  Wyświetleń: 1915
 819. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2017 r. (za rok 2016) Próchnicki Wojciech
  Wyświetleń: 1913
 820. Wezwanie do odbioru depozytu - radio
  Wyświetleń: 1912
 821. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 1908
 822. Dostawa sprzętu logistycznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1907
 823. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2017 r. (za rok 2016)
  Wyświetleń: 1906
 824. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1903
 825. Dostawy materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 4 części: 1) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1. 2) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2. 3) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 3. 4) Dostawy materiałów opatrunkowych - część 4.
  Wyświetleń: 1899
 826. Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
  Wyświetleń: 1898
 827. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1898
 828. Dostawa trzydziestu sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami oraz urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1895
 829. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1895
 830. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1879
 831. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1877
 832. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1873
 833. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
  Wyświetleń: 1869
 834. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich - Nierostrzygnięty
  Wyświetleń: 1868
 835. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13 006 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 1842
 836. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 1836
 837. II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1832
 838. Protokoły Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1832
 839. Imienny wykaz głosowań
  Wyświetleń: 1821
 840. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1817
 841. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1804
 842. Przeprowadzenie 620 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSM w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1795
 843. Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie - II.
  Wyświetleń: 1792
 844. Przeprowadzenie 1080 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Świerczowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1792
 845. Wykaz nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1791
 846. Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej dla Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1789
 847. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 1785
 848. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1779
 849. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1769
 850. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.
  Wyświetleń: 1748
 851. Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
  Wyświetleń: 1743
 852. Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
  Wyświetleń: 1742
 853. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1740
 854. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w związku z rezygnacją ze stanowiska
  Wyświetleń: 1727
 855. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie
  Wyświetleń: 1722
 856. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1719
 857. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru
  Wyświetleń: 1717
 858. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego (2 Przetarg).
  Wyświetleń: 1716
 859. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia – przetarg II
  Wyświetleń: 1709
 860. Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1709
 861. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1708
 862. Dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamówienie składa się z 2 części: 1) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1. 2) Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
  Wyświetleń: 1705
 863. Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O – Namysłów, ul. Braterska.
  Wyświetleń: 1700
 864. Dostawa kopuły astronomicznej wraz z teleskopem dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1695
 865. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1684
 866. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Wyświetleń: 1681
 867. Dostawy środków dezynfekcyjnych II.
  Wyświetleń: 1680
 868. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1673
 869. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1 - III przetarg.
  Wyświetleń: 1666
 870. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.(IV przetarg spr 26)
  Wyświetleń: 1662
 871. Dostawy leków różnych - wlewki onkologiczne i kontrast
  Wyświetleń: 1661
 872. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1647
 873. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 1644
 874. Dostawa sprzętu mechanicznego dla szkoły zawodowej uczestniczącej w projekcie pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 5 przetarg.
  Wyświetleń: 1643
 875. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1642
 876. Przeprowadzenie 420 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie PG w Wilkowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1632
 877. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia drogą przewodu pokarmowego i pozajelitowego - II.
  Wyświetleń: 1620
 878. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1132 O Starościn – Jagienna w m. Starościn.
  Wyświetleń: 1620
 879. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski" - remont konserwatorski odcinka murów obronnych w Namysłowie przy ul. Staszica 8 na działce nr 913.
  Wyświetleń: 1617
 880. Wsparcie kształcenia ogólnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykonywane poprzez przewozy na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne - II przetarg.
  Wyświetleń: 1616
 881. Utworzenie 2 Laboratoriów fonetycznych dl szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1606
 882. Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1605
 883. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1601
 884. Dostawy rękawic chirurgicznych
  Wyświetleń: 1599
 885. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
  Wyświetleń: 1597
 886. Przeprowadzenie 480 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSG w Pokoju), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1596
 887. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1596
 888. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1595
 889. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie - Referent do spraw uczniowskich II
  Wyświetleń: 1578
 890. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1574
 891. Przeprowadzenie 610 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZSR w Namysłowie), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1570
 892. Zakup materiałów dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Namysłowskiego uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1561
 893. "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1559
 894. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku.
  Wyświetleń: 1555
 895. Wykaz nieruchomości - kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.
  Wyświetleń: 1532
 896. Przeprowadzenie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1522
 897. Przeprowadzenie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie ZGS w Domaszowicach), współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1515
 898. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 1514
 899. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - renowacja zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1514
 900. Zakup materiałów dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie uczestniczącego w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1514
 901. II (drugi) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1512
 902. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1511
 903. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1510
 904. Wykaz informujący o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1510
 905. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika.
  Wyświetleń: 1509
 906. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - II przetarg.
  Wyświetleń: 1506
 907. Wykaz nieruchomości - lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1502
 908. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1483
 909. Dostawa i montaż 7 zestawów systemów multimedialnych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1476
 910. III (trzeci) publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 1473
 911. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1452
 912. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
  Wyświetleń: 1451
 913. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – autobus marki Renault Master
  Wyświetleń: 1445
 914. Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim  Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 1444
 915. Wykaz nieruchomości – kompleks budynków użytkowych położonych w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 1438
 916. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej
  Wyświetleń: 1430
 917. Ogłoszenie o naborze - Inspektor do spraw administracyjno osobowych i płac
  Wyświetleń: 1421
 918. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2018 r. za rok 2017
  Wyświetleń: 1417
 919. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1417
 920. Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1416
 921. Modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w m. Włochy.
  Wyświetleń: 1411
 922. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”
  Wyświetleń: 1394
 923. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1392
 924. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - III przetarg.
  Wyświetleń: 1391
 925. Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Kolejowa – budowa chodnika II.
  Wyświetleń: 1385
 926. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro polegają na ochronie siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 1381
 927. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1378
 928. III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1376
 929. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 1368
 930. Ogłoszenie o naborze - Referent do spraw administracyjnych
  Wyświetleń: 1359
 931. Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.
  Wyświetleń: 1355
 932. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2018 (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1353
 933. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 1352
 934. Wykaz nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności biurowej.
  Wyświetleń: 1349
 935. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni
  Wyświetleń: 1344
 936. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski - II.
  Wyświetleń: 1338
 937. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.
  Wyświetleń: 1330
 938. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 1326
 939. Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny w szkołach uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - II przetarg.
  Wyświetleń: 1317
 940. Przeprowadzenie 1250 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach realizacji projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (uczestnikami zajęć będą uczniowie I LO w Namysłowie).
  Wyświetleń: 1312
 941. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. przetarg II
  Wyświetleń: 1310
 942. Wezwanie do odbioru depozytu spis
  Wyświetleń: 1303
 943. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz montaż 12 tablic tyflograficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1303
 944. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 1301
 945. Informacje dla stowarzyszeń
  Wyświetleń: 1300
 946. Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1293
 947. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)
  Wyświetleń: 1293
 948. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” polegająca na renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie przy ul. Piastowska 8 na działce nr 916/7 i 917/1.
  Wyświetleń: 1285
 949. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 1277
 950. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower
  Wyświetleń: 1272
 951. Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1266
 952. Nabór na stanowisko ds. dróg w Wydziale Dróg
  Wyświetleń: 1259
 953. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA - III przetarg
  Wyświetleń: 1254
 954. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 1253
 955. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1253
 956. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
  Wyświetleń: 1232
 957. Kompleksowa usługa opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 1232
 958. IV (czwarte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 1224
 959. Wyjazd edukacyjny do Drezna w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 1214
 960. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 1213
 961. Wykaz imiennych głosowań kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1211
 962. Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1188
 963. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) .
  Wyświetleń: 1185
 964. Dostawy immunoglobulin
  Wyświetleń: 1181
 965. Opracowanie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć północna”.
  Wyświetleń: 1175
 966. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER w roku 2018.
  Wyświetleń: 1173
 967. Świadczenie transportu personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  Wyświetleń: 1171
 968. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1154
 969. Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego II.
  Wyświetleń: 1152
 970. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 1141
 971. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1138
 972. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1135
 973. Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 1119
 974. Sprawozdania finansowe Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 1116
 975. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
  Wyświetleń: 1096
 976. Ogłoszenia DPS
  Wyświetleń: 1090
 977. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 1087
 978. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w 2018 r. (za rok 2017) Piotr Lechowicz
  Wyświetleń: 1081
 979. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1074
 980. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1069
 981. Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1061
 982. IX (dziewiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1051
 983. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 1030
 984. Wezwanie do odbioru rzeczy - Rower górski
  Wyświetleń: 1013
 985. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" - II.
  Wyświetleń: 1010
 986. Zapytanie ofertowe: Uproszczone plany urządzenia lasu. Inwentaryzacja stanu lasu.
  Wyświetleń: 1010
 987. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 1008
 988. V (piąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 992
 989. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie namysłowskim w 2018 roku
  Wyświetleń: 988
 990. Dostawy antybiotyków.
  Wyświetleń: 980
 991. Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” - Drezno, Berlin.
  Wyświetleń: 978
 992. Ochrona siedlisk gatunku nietoperzy i wspomaganie rozmnażania się gatunku nietoperzy na obszarze parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 976
 993. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - II Przetarg.
  Wyświetleń: 972
 994. Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 963
 995. Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 – Strzelce – Domaszowice – Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce.
  Wyświetleń: 959
 996. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.
  Wyświetleń: 958
 997. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 953
 998. Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia.
  Wyświetleń: 951
 999. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone w 2018 r. (za rok 2017)
  Wyświetleń: 945
 1000. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z) - II Przetarg..
  Wyświetleń: 943
 1001. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
  Wyświetleń: 940
 1002. Dostawy antybiotyków
  Wyświetleń: 938
 1003. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r.)
  Wyświetleń: 936
 1004. Zarządzenia Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 923
 1005. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie
  Wyświetleń: 904
 1006. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 894
 1007. Dostawy materiałów opatrunkowych.
  Wyświetleń: 886
 1008. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - nierozstrzygniety
  Wyświetleń: 883
 1009. Wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 882
 1010. Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.
  Wyświetleń: 867
 1011. Sprawozdania Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 861
 1012. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 860
 1013. Nabór na stanowisko ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 853
 1014. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
  Wyświetleń: 843
 1015. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu
  Wyświetleń: 842
 1016. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
  Wyświetleń: 840
 1017. ROK 2018 - ZSR + RCKU
  Wyświetleń: 839
 1018. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej
  Wyświetleń: 823
 1019. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
  Wyświetleń: 817
 1020. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych.
  Wyświetleń: 807
 1021. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - V Przetarg.
  Wyświetleń: 792
 1022. Wykonywania usługi inżyniera kontraktu.
  Wyświetleń: 791
 1023. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 788
 1024. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - III Przetarg.
  Wyświetleń: 773
 1025. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone 2 miesiące przed końcem kadencji (wrzesień 2018 r. Piotr Lechowicz)
  Wyświetleń: 772
 1026. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 766
 1027. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 763
 1028. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych - II Przetarg.
  Wyświetleń: 757
 1029. WYKAZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM
  Wyświetleń: 749
 1030. Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. - IV Przetarg.
  Wyświetleń: 748
 1031. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 747
 1032. Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
  Wyświetleń: 747
 1033. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 738
 1034. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 732
 1035. Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 732
 1036. Sprawozdania finansowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 731
 1037. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej i Ośrodka Leczenia Odwykowego.
  Wyświetleń: 729
 1038. Dostawy środków dezynfekcyjnych.
  Wyświetleń: 728
 1039. Wezwania do odbioru niepodjętych depozytów
  Wyświetleń: 727
 1040. ROK 2018 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE + ZSS
  Wyświetleń: 725
 1041. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 719
 1042. Dostawy leków różnych (I).
  Wyświetleń: 718
 1043. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 706
 1044. Ważne informacje
  Wyświetleń: 703
 1045. Oferta banku żywności na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - rok 2018
  Wyświetleń: 700
 1046. Dostawy leków różnych (IV).
  Wyświetleń: 695
 1047. Sprawozdania finansowe - PPP
  Wyświetleń: 694
 1048. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Rolniczych
  Wyświetleń: 694
 1049. VI (szóste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza
  Wyświetleń: 683
 1050. Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – ½ etatu
  Wyświetleń: 680
 1051. Sprawozdania finansowe - PINB
  Wyświetleń: 673
 1052. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego I.
  Wyświetleń: 670
 1053. X (dziesiąte) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego II.
  Wyświetleń: 663
 1054. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb
  Wyświetleń: 662
 1055. Ułożenie kostki brukowej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
  Wyświetleń: 659
 1056. Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)
  Wyświetleń: 652
 1057. Dostawa schodołazu osobowego krzesełkowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.
  Wyświetleń: 651
 1058. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kadencja 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 651
 1059. Plan zamówień publicznych - 2020
  Wyświetleń: 647
 1060. Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13.784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
  Wyświetleń: 647
 1061. Obwieszczenie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 643
 1062. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkół Mechanicznych
  Wyświetleń: 642
 1063. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł.
  Wyświetleń: 641
 1064. Preparaty i sprzęt do żywienia
  Wyświetleń: 637
 1065. Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby - Jagienna.
  Wyświetleń: 631
 1066. Sprawozdania finansowe - Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  Wyświetleń: 623
 1067. Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
  Wyświetleń: 617
 1068. Świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 610
 1069. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Andrzeja Michty złożone na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 607
 1070. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 602
 1071. Sprawozdania finansowe - Liceum Ogólnoształcące + Zespół Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 601
 1072. Obwieszczenie o licytacji
  Wyświetleń: 599
 1073. Świadczenie usług transportu sanitarnego
  Wyświetleń: 587
 1074. Sprawozdania finansowe - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 586
 1075. Dostawy leków różnych (III).
  Wyświetleń: 585
 1076. Sprawozdania finansowe - Dom Pomocy Społecznej "Promyk"
  Wyświetleń: 576
 1077. Sprawozdania budżetowe Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 547
 1078. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” II Przetarg..
  Wyświetleń: 501
 1079. Dostawy leków różnych (II).
  Wyświetleń: 489
 1080. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy sprzętu jednorazowego
  Wyświetleń: 483
 1081. oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru na stanowisko
  Wyświetleń: 483
 1082. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”.
  Wyświetleń: 482
 1083. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
  Wyświetleń: 480
 1084. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu, złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 r. - 2023 r. (Andrzej Zielonka)
  Wyświetleń: 480
 1085. Interpelacje i zapytania 2020 r.
  Wyświetleń: 478
 1086. Dostawy leków różnych
  Wyświetleń: 474
 1087. Dostawy materiałów szewnych.
  Wyświetleń: 473
 1088. Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
  Wyświetleń: 473
 1089. VII (siódme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza.
  Wyświetleń: 456
 1090. Dostawy rękawic chirurgicznych.
  Wyświetleń: 454
 1091. Realizacja wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 446
 1092. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu, złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 429
 1093. Budżet Powiatu Namysłowskiego
  Wyświetleń: 427
 1094. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 423
 1095. VIII (ósme) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 417
 1096. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 409
 1097. Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 408
 1098. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
  Wyświetleń: 405
 1099. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 388
 1100. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 387
 1101. XI (jedenaste) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
  Wyświetleń: 386
 1102. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.
  Wyświetleń: 385
 1103. ROK 2018 - STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE
  Wyświetleń: 368
 1104. ROK 2018 - PINB
  Wyświetleń: 367
 1105. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w dniu odwołania ze stanowiska (21.11.2018 r.)
  Wyświetleń: 363
 1106. Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty
  Wyświetleń: 358
 1107. Remont drogi powiatowej DP 1111 O w m. Woskowice Górne.
  Wyświetleń: 350
 1108. Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
  Wyświetleń: 344
 1109. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2019 r. za rok 2018
  Wyświetleń: 337
 1110. Remont drogi powiatowej DP 1140 O na odcinku Gola - Bąkowice.
  Wyświetleń: 334
 1111. Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
  Wyświetleń: 330
 1112. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1125 O na odcinku Lubska – Dębnik.
  Wyświetleń: 318
 1113. Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1102 O na odcinku Józefków - Objazda.
  Wyświetleń: 317
 1114. Zamówienia publiczne 2019 r. - TEST
  Wyświetleń: 311
 1115. ROK 2018 - PCPR
  Wyświetleń: 310
 1116. Adaptacja pomieszczeń przylegających do budowanej windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA.
  Wyświetleń: 309
 1117. Dostawa antybiotyków
  Wyświetleń: 300
 1118. Wezwanie do obioru rzeczy - torebka męska z zawartością
  Wyświetleń: 299
 1119. Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 295
 1120. Wykaz nieruchomości - położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów
  Wyświetleń: 284
 1121. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.
  Wyświetleń: 282
 1122. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower typu damka
  Wyświetleń: 279
 1123. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 277
 1124. ROK 2018
  Wyświetleń: 268
 1125. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu złożone w roku 2019 (za rok 2018)
  Wyświetleń: 266
 1126. Wezwanie do odbioru rzeczy - portfel koloru czarnego
  Wyświetleń: 263
 1127. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 261
 1128. Ogłoszenie o zamówieniu-Przygotowanie, dostarczanie i przekazywanie posiłów na oddziały szpitalne
  Wyświetleń: 260
 1129. III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 252
 1130. ROK 2018 - DPS
  Wyświetleń: 252
 1131. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 250
 1132. Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 248
 1133. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 244
 1134. Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku związanego z termomodernizacją budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie: 1) Audytu energetycznego. 2) Studium Wykonalności Inwestycji.
  Wyświetleń: 231
 1135. Świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 226
 1136. I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
  Wyświetleń: 225
 1137. ROK 2018 - Dom Dziecka
  Wyświetleń: 223
 1138. Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat - Budynek prosektorium, ul. Oleśnicka 4 w Namysłowie
  Wyświetleń: 221
 1139. ROK 2018 - ZSM
  Wyświetleń: 219
 1140. ROK 2018 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 214
 1141. Wykonanie monitoringu obiektu – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
  Wyświetleń: 212
 1142. Zagospodarowanie zieleni – nasadzenia – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
  Wyświetleń: 211
 1143. Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 210
 1144. Dostawy płynów infuzyjnych
  Wyświetleń: 209
 1145. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
  Wyświetleń: 200
 1146. ROK 2018 - RCKU
  Wyświetleń: 198
 1147. Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
  Wyświetleń: 197
 1148. I publiczny przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – przyczepy AUTOSAN D35-M numer rejestracyjny OPO 014Y
  Wyświetleń: 196
 1149. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Wyświetleń: 193
 1150. Sprawozdania finansowe - RCKU
  Wyświetleń: 193
 1151. Wykonanie pokrycia dachu płaskiego na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 14 w Namysłowie.
  Wyświetleń: 190
 1152. Dostawy środków dezynfekcyjnych
  Wyświetleń: 189
 1153. Petycje 2020
  Wyświetleń: 185
 1154. Zaproszenia Starosty Namysłowskiego - Stare
  Wyświetleń: 176
 1155. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower górski, rower męski, rower męski
  Wyświetleń: 172
 1156. Wezwanie do odbioru rzeczy - kwota pieniężna
  Wyświetleń: 168
 1157. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł.
  Wyświetleń: 167
 1158. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 156
 1159. Wezwanie do odbioru rzeczy - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 153
 1160. Oświadczenie majątkowe Starosty Namysłowskiego - Konarada Gęsiarza złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 152
 1161. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Michty, złożone w 2019 r. (za rok 2018)
  Wyświetleń: 151
 1162. Ogłoszenia Pełnomocnika - Stare
  Wyświetleń: 150
 1163. Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 146
 1164. Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym.
  Wyświetleń: 145
 1165. II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
  Wyświetleń: 143
 1166. Świadczenie usług porządkowych i gospodarczo-konserwacyjnych oraz wykonywanie robót malarskich.
  Wyświetleń: 138
 1167. Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 131
 1168. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower damski
  Wyświetleń: 129
 1169. Świadczenie usług transportu sanitarnego.
  Wyświetleń: 127
 1170. Dostawa serwera z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 100
 1171. ROK 2019
  Wyświetleń: 94
 1172. Wezwanie do odbioru rzeczy - rower górski
  Wyświetleń: 78
 1173. ROK 2018
  Wyświetleń: 61
 1174. Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 59
 1175. II kwartał - 2019
  Wyświetleń: 56
 1176. III kwartał - 2019
  Wyświetleń: 52
 1177. I kwartał - 2019
  Wyświetleń: 47
 1178. Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2018 roku
  Wyświetleń: 46
 1179. I kwartał - 2018
  Wyświetleń: 42
 1180. II kwartał - 2018
  Wyświetleń: 39
 1181. Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 38
 1182. IV kwartał - 2018
  Wyświetleń: 38
 1183. III kwartał - 2018
  Wyświetleń: 29
 1184. ROK 2020
  Wyświetleń: 22
 1185. I kwartał - 2020
  Wyświetleń: 21
 1186. IV kwartał - 2019
  Wyświetleń: 11
 1187. Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia.
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  07-10-2011 10:29
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 19537
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl