Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.

 

Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
       
217 XXXII/221/2021 13 październik 2021 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia istniejącej lini nr RS161869122 komunikacyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego przy drodze nr 1352 O w miejscowości Krzywa Góra relacji Namysłów - Opole, Opole - Namysłów.

216 XXXII/220/2021 13 październik 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie wykreślenia z rejestru zabytków odcinka drogi powiatowej o nr 1136 O wykonanego z kostki granitowej, ul. Brzeska w miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy nawierzchni tego odcinka.

215 XXXII/219/2021 13 październik 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku.

214 XXXII/218/2021 13 październik 2021 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku.

213 XXXII/217/2021 13 październik 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 2029.

216 XXXII/216/2021 13 październik 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia terminu udostepnienia informacji publicznej.

215 XXXII/215/2021 13 październik 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku.
214 XXXII/214/2021 13 październik 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia zadań i wyskości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego
213

XXXI/213/2021

4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 2021 roku.
212 XXX/212/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy ronda w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy chodnika w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonania przejść dla pieszych w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego
211 XXX/211/2021 24 czerwca 2021 r.

w sprawie uznania petycji dotyczącej zaplanowania w budżecie powiatu namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych na remont drogi powiatowej Nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy za zasługującą na uwzględnienie

210 XXX/210/2021 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego
209 XXX/209/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu w ziązku ze zmianą planu dochodów 2021 roku
208 XXX/208/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmnianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku
207 XXX/207/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok

206

XXIX/206/2021 26 maja 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodówi wydatków w 2021 roku.
205 XXIX/205/2021 26 maja 2021 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2020.
204 XXIX/204/2021 26 maja 2021 r. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
203 XXIX/203/2021 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiemu wotum zaufania
202 XXVIII/202/2021 22 kwietnia 2021 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Miejscu
201 XXVIII/201/2021 22 kwietnia 2021 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie
200 XXVIII/200/2021 22 kwietnia 2021 r. udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka z Asażu i  św. Piotra z Alkantry w Namysłowie
199 XXVIII/199/2021 22 kwietnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2021 roku
198 XXVIII/198/2021 22 kwietnia 2021 r. zmiany uchwały NR XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2029
197 XXVI/197/2021 07 kwietnia 2021 r.

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy Strzeleckiej w Domaszowicach.

196 XXVI/196/2021 07 kwietnia 2021 r.

wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole.

195 XXVI/195/2021 07 kwietnia 2021 r.

uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

194 XXVI/194/2021 07 kwietnia 2021 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

193 XXVI/193/2021 07 kwietnia 2021 r.

określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego.

192 XXVI/192/2021 07 kwietnia 2021 r.

przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie.

191 XXVI/191/2021 07 kwietnia 2021 r.

organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski.

190 XXVI/190/2021 07 kwietnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
189 XXVI/189/2021 07 kwietnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku
188 XXIV/188/2021 12 lutego 2021 r. rozpatrzenie skargi na działanie Starosty Namysłowskiego
187 XXIV/187/2021 12 lutego 2021 r.

przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”

186 XXIV/186/2021 12 lutego 2021 r.

zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego

185 XXIV/185/2021 12 lutego 2021 r.

o wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Kamiennej

184 XXIV/184/2021 12 lutego 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2021 roku
183 XXIV/183/2021 12 lutego 2021 r.

zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok

182 XXIV/182/2021 12 lutego 2021 r. zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 2029
181 XXIII/181/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
180 XXIII/180/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 roku 
179 XXIII/179/2020 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
178 XXIII/178/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
177 XXIII/177/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
176 XXIII/176/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
175 XXIII/175/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  
174 XXIII/174/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok 
173 XXIII/173/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 2029 
172 XXII/172/2020 27 listopada 2020 r.  sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
171 XXII/171/2020 27 listopada 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
170 XXII/170/2020 27 listopada 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
169 XXII/169/2020  27 listopada 2020 r.  sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2029   
168 XXII/168/2020 27 listopada 2020 r.  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”  
167 XXII/167/2020  27 listopada 2020 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2021 rok  
166 XXII/166/2020 27 listopada 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
165 XXII/165/2020 27 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2021    
164 XX/164/2020 28 październik 2020 r.  w sprawie udzielenia poręczenia dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 
163 XX/163/2020 28 październik 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój   
162 XX/162/2020  28 październik 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
161 XX/161/2020 28 październik 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2020 roku
160 XX/160/2020 28 październik 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok 
159 XX/159/2020  28 październik 2020 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2029  
158 XX/158/2020 28 październik 2020 r.  w sprawie rezygnacji Powiatu Namysłowskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”  
15 XX/157/2020  28 październik 2020 r.  w sprawie rezygnacji Powiatu Namysłowskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”   
156 XX/156/2020 28 październik 2020 r.  w sprawie uznania skargi dotyczącej opieszałości zarządcy dróg powiatowych – za bezzasadną  
155 XIX/155/2020 09 września 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
154 XIX/154/2020 09 września 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
153 XIX/153/2020 09 września 2020 r.  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2020 roku
152 XIX/152/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów  
151 XIX/151/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju 
150 XIX/150/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie  
149 XIX/149/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie 
148 XIX/148/2020 09 września 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  
147 XIX/147/2020 09 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz środków z Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wniesienia wkładu własnego do tego projektu 

146 XVIII/146/2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 9.2.1 - Wsparcie kształcenia zawodowego oraz wniesienia wkładu własnego do tego projektu  

145 XVIII/145/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie uznania skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – za bezzasadną  

144

XVIII/144/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie za zasługującą na uwzględnienie  
143 XVIII/143/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie dopuszczenia zapłaty niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu powiatu instrumentem płatniczym  
142 XVIII/142/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku   
141 XVIII/141/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
140 XVIII/140/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
139 XVIII/139/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030  
138 XVIII/138/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok 
137 XVIII/137/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok  
136 XVIII/136/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania
135 XVII/135/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
134 XVII/134/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
133 XVII/133/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
132 XVII/132/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego   
131 XVII/131/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
130 XVII/130/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
129 XVII/129/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030
128 XVI/128/2020 09 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
127 XVI/127/2020 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
126 XVI/126/2020 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030   
125 XV/125/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego  
124 XV/124/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie uznania skargi dotyczącej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy DP 1102 O na odcinku Józefków – Objazda” – za bezzasadną 
23 XV/123/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku   
122 XV/122/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
11 XV/121/2020 26 lutego 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030  
120 XIV/120/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
119 XIV/119/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019  
118 XIV/118/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030 
117 XIII/117/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego 
116 XIII/116/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019  
115 XIII/115/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
114 XIII/114/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
113 XIII/113/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uznania skargi na Zarząd Powiatu Namysłowskiego za bezzasadną  
112 XIII/112/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych DP 1117 O i DP 1116 O w miejscowości Łączany za zasługującą na uwzględnienie  
111 XIII/111/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej generalnego remontu drogi powiatowej nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary za zasługującą na uwzględnienie  
110 XIII/110/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020  
109 XIII/109/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
108 XIII/108/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
107 XIII/107/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  
106 XIII/106/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 roku  
105 XIII/105/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2020  
104 XIII/104/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
103 XIII/103/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030  
102 XII/102/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
101 XII/101/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
100 XII/100/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
99 XII/99/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029  
98 XII/98/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2020 rok 
97 XII/97/2019 27 listopada 2019 r.  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego
96 XII/96/2019 27 listopada 2019 r.  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 
95 XI/95/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019  
94 XI/94/2019 30 października 2019 r.  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
93 XI/93/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
92 XI/92/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku  
91 XI/91/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
90 XI/90/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029  
89 XI/89/2019 30 października 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów na niezasługującą na uwzględnienie  
88 XI/88/2019 30 października 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych na terenie Powiatu Namysłowskiego na zasługującą na uwzględnienie  
87 X/87/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
86 X/86/2019 02 października 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego 
85 X/85/2019 02 października 2019 r.  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2019 roku  
84 X/84/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  
83 X/83/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
82 X/82/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku  
81 X/81/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok 
80 X/80/2019 02 października 2019 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029  
79 X/79/2019 02 października 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
78 X/78/2019 02 października 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej montażu progów zwalniających w miejscowości Barzyna na niezasługującą na uwzględnienie  
77 X/77/2019 02 października 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza  
76 X/76/2019 02 października 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
75 X/75/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
74 X/74/2019 02 października 2019 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
73 IX/73/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
72 IX/72/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku 
71 IX/71/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1125 O o przebiegu Pielgrzymowice – Namysłów za zasługującą na uwzględnienie  
70 IX/70/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej ujęcia w planach inwestycyjnych na najbliższe lata wymiany nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr DP 1332O i 1349O w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów
za zasługującą na uwzględnienie
 
69 IX/69/2019 18 czerwca 2019 r.   w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej Nr 451 na odcinku gr. Powiatu Namysłowskiego (Bierutów) – Namysłów oraz 454 na odcinku Jastrzębie – Namysłów 
68 VIII/68/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
67 VIII/67/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
66 VIII/66/2019 28 maja 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego Powiatu Namysłowskiego  
65 VIII/65/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi w przedmiocie wycinki drzew w pasie drogi powiatowej DP 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka – m. Ligotka za bezzasadną 
64 VIII/64/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi na utrzymanie ścieżki rowerowej przy ul. Oławskiej w Namysłowie – za bezzasadną 
63 VIII/63/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu za bezzasadną  
62 VIII/62/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi na Zarząd Powiatu Namysłowskiego z powodu niewłaściwego załatwienia wniosku z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój za bezzasadną  
61 VIII/61/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej ujęcia w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Starościn przez Pieczyska, Zbica do miejscowości Osiek Duży za zasługującą na uwzględnienie  
60 VIII/60/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1199 O w miejscowości Siemysłów za zasługującą na uwzględnienie  
59 VIII/59/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej odnowy nawierzchni drogi powiatowej DP 1354 Dzików – Siedlice i ujęcia jej w przyszłorocznym budżecie za zasługującą na uwzględnienie 
58 VIII/58/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Miodary za zasługującą na uwzględnienie 
57 VIII/57/2019 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 września 2019 roku  
56 VIII/56/2019 28 maja 2019 r. sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok  
55 VIII/55/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok  
54 VIII/54/2019 28 maja 2019 r.  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania  
53 VII/53/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie postulatów zgłaszanych przez nauczycieli” 
52 VII/52/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
51 VII/51/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
50 VII/50/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
49 VII/49/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach 
48 VII/48/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
47 VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
46 VI/46/2019 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie w 2019 roku 
45 VI/45/2019 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2019 roku
44 VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
43 VI/43/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
42 VI/42/2019 27 marca 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Namysłowie
41 VI/41/2019 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego
40 VI/40/2019 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
39 V/39/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu   
38 V/38/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
37 V/37/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  
36 V/36/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  
35 V/35/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
34 V/34/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Namysłowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Namysłowie 
33  V/33/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Namysłowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Namysłowie
32 V/32/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie 
31 V/31/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie  
30 V/30/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Namysłowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Namysłowie  
29 V/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku 
28 IV/28/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
27 IV/27/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2019 rok  
26 IV/26/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku 
25 IV/25/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
24 IV/24/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
23 IV/23/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 
22 IV/22/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
21 III/21/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 
20 III/20/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
19 III/19/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego  
18 III/18/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie 
17 III/17/2018 28 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
16 III/16/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku 
15 III/15/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
14 III/14/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2025 
13 II/13/2018 12 grudnia 2018 r.  w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 
12 II/12/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego  
11 II/11/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
10 II/10/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
9 II/9/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
8 II/8/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
7 II/7/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 
6 I/6/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
5 I/5/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
4 I/4/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego 
3 I/3/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Starosty Powiatu Namysłowskiego  
2 I/2/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego  
1 I/1/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 

09 września 2020 r.