Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.

       
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
825 218/825/2024 29 kwietnia 2024 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2023 rok
824 218/824/2024 29 kwietnia 2024 r. przedstawienia Radzie Powiatu Namysłowskiego raportu o stanie powiatu za rok 2023
823 217/823/2024 24 kwietnia 2024 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok
822 217/822/2024 24 kwietnia 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2024 roku
821 217/821/2024 24 kwietnia 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2024 roku
820 217/820/2024 24 kwietnia 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2024 roku
819 215/819/2024 16 kwietnia 2024 r. przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 
818 215/818/2024 16 kwietnia 2024 r. wykazu nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, przeznaczonych do sprzedaży
817 214/817/2024 09 kwietnia 2024 r. zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej
816 214/816/2024 09 kwietnia 2024 r. rozpatrzenia petycji mieszkanki Woskowic Górnych
815 214/815/2024 09 kwietnia 2024 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok
814 214/814/2024 09 kwietnia 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2024 roku
813 213/813/2024 29 marca 2024 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
812 212/812/2024 25 marca 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2024 roku
811 212/811/2024 25 marca 2024 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza
810 211/810/2024 19 marca 2024 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok
809 211/809/2024 19 marca 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2024 roku
808 211/808/2024 19 marca 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2024 roku
807 211/807/2024 19 marca 2024 r. rozpatrzenia petycji mieszkanki m. Pokój
806 211/806/2024 19 marca 2024 r. wydania opinii dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
805 210/805/2024 28 lutego 2024 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok
804 210/804/2024 28 lutego 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2024 roku
803 210/803/2024 28 lutego 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2024 roku
802 210/802/2024 28 lutego 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2024 roku
801 210/801/2024 28 lutego 2024 r. udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji resortowego Programu "Opieka wytchnieniowa" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
800 208/800/2024 19 lutego 2024 r. wykazu nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, przeznaczonych do sprzedaży
799 208/799/2024 19 lutego 2024 r. udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji resortowego Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
798 207/798/2024 13 lutego 2024 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok
797 207/797/2024 13 lutego 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2024 roku
796 207/796/2024 13 lutego 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2024 roku
795 207/795/2024 13 lutego 2024 r. rozpatrzenia petycji Szulc - Efekt sp. z o.o. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów/petentów/podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu 
794 207/794/2024 13 lutego 2024 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Iwaniakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
793 207/793/2024 13 lutego 2024 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
792 206/792/2024 24 stycznia 2024 r. upoważnienia Pana Piotra Lechowicza - Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego do składania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pod tytułem "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021 - 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
791 206/791/2024 24 stycznia 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2024 roku
790 206/790/2024 24 stycznia 2024 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2024 roku
789 206/789/2024 24 stycznia 2024 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2024 roku
788 206/788/2024 24 stycznia 2024 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2024 roku
787 206/787/2024 24 stycznia 2024 r. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
786 204/786/2024 15 stycznia 2024 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok
785 204/785/2024 15 stycznia 2024 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności za które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2024 roku
784 204/784/2024 15 stycznia 2024 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza
783 204/783/2024 15 stycznia 2024 r. udzielenia upoważnienia dla Starosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno - administracyjnych związanych z zarządem dróg
782 204/782/2024 15 stycznia 2024 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
781 204/781/2024 15 stycznia 2024 r. upoważnienia Pani Moniki Szołdry - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pod tytułem "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (II)" w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021 - 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
780 203/780/2024 03 stycznia 2024 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej
779 203/779/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
778 203/778/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań
777 203/777/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
776 203/776/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej do zaciągania zobowiązań
775 203/775/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
774 203/774/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
773 203/773/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
772 203/772/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
771 203/771/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
770 203/770/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
769 203/769/2024 03 stycznia 2024 r. upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
768 201/768/2023 27 grudnia 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
767 201/767/2023 27 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
766 201/766/2023 27 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
765 201/765/2023 27 grudnia 2023 r. umorzenia należności przypadających Powiatowi Namysłowskiemu z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej oraz odpłatności za leki wraz z odsetkami od tych należności
764 201/764/2023 27 grudnia 2023 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
763 200/763/2023 20 grudnia 2023 r. ustanowienia honorowego tytułu "Namysłowski As Ekologii"
762 200/762/2023 20 grudnia 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
761 200/761/2023 20 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
760 200/760/2023 20 grudnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
759 200/759/2023 20 grudnia 2023 r. zmiany uchwały nr 159/576/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia
19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2023 - 2025
758 199/758/2023 14 grudnia 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
757 199/757/2023 14 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
756 199/756/2023 14 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2023 roku
755 199/755/2023 14 grudnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
754 199/754/2023 14 grudnia 2023 r. umorzenia należności pieniężnych przypadających dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie
753 198/753/2023 11 grudnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wykonania rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę
752 198/752/2023 11 grudnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji inwestycji pod nazwą: "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia - etap II"
751 198/751/2023 11 grudnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji inwestycji pod nazwą: "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia"
750 198/750/2023 11 grudnia 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
749 198/749/2023 11 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
748 198/748/2023 11 grudnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
747 198/747/2023 11 grudnia 2023 r. wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz terminów ich przeprowadzania
746 198/746/2023 11 grudnia 2023 r. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
745 198/745/2023 11 grudnia 2023 r. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
744 198/744/2023 11 grudnia 2023 r. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
743 198/743/2023 11 grudnia 2023 r. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
742 197/742/2023 29 listopada 2023 r. umorzenia należności pieniężnych przypadających Domowi Pomocy Społecznej "Promyk" w Namysłowie
741 197/741/2023 29 listopada 2023 r. wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2024 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8"
740 196/740/2023 27 listopada 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
739 196/739/2023 27 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
738 196/738/2023 27 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2023 roku
737 196/737/2023 27 listopada 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
736 196/736/2023 27 listopada 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
735 196/735/2023 27 listopada 2023 r. zmiany uchwały nr 155/569/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Namysłowski As Ekologii" 
734 196/734/2023 27 listopada 2023 r. powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2024 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8
733 195/733/2023 15 listopada 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pod tytułem "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (II)" w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021 - 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
732 195/732/2023 15 listopada 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
731 195/731/2023 15 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
730 195/730/2023 15 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2023 roku
729 195/729/2023 15 listopada 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
728 195/728/2023 15 listopada 2023 r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok
727 195/727/2023 15 listopada 2023 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
726 193/726/2023 09 listopada 2023 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej
725 193/725/2023 09 listopada 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
724 193/724/2023 09 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
723 193/723/2023 09 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2023 roku
722 193/722/2023 09 listopada 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
721 192/721/2023 02 listopada 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2023 roku
720 191/720/2023 30 października 2023 r. zmian w budżecie w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
719 191/719/2023 30 października 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Iwaniakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
718 191/718/2023 30 października 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
717 191/717/2023 30 października 2023 r. odroczenia terminu zapłaty całości czynszu za dzierżawę nieruchomości, na których położone są budynki szkoły z internatem i budynek sali gimnastycznej, stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonych na prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej - młodzieżowego ośrodka wychowawczego - placówki resocjalizacyjnej przez stowarzyszenie Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Namysłowie
716 191/716/2023 30 października 2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres trzech lat - lokalu użytkowego nr 216 przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej
715 191/715/2023 30 października 2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat - lokalu użytkowego stanowiącego urządzone stoisko obsługi klienta przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej
714 191/714/2023 30 października 2023 r. rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 1145 O
713 190/713/2023 23 października 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
712 190/712/2023 23 października 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
711 190/711/2023 23 października 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2023 roku
710 190/710/2023 23 października 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
709 190/709/2023 23 października 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
708 190/708/2023 23 października 2023 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2024 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8
707 190/707/2023 23 października 2023 r. wydania opinii dot. zaliczenia odcinka drogi do drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś
706 189/706/2023 10 października 2023 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzania I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza
705 188/705/2023 06 października 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
704 188/704/2023 06 października 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
703 188/703/2023 06 października 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
702 188/702/2023 06 października 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
701 187/701/2023 28 września 2023 r.

odroczenia terminu zapłaty całości czynszu za dzierżawę nieruchomości, na których położone są budynki szkoły z internatem, stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonych na prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej-młodzieżowego ośrodka wychowawczego-placówki resocjalizacyjnej przez stowarzyszenie Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Namysłowie

700 187/700/2023 28 września 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
699 187/699/2023 28 września 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
698 187/698/2023 28 września 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 rok
697 187/697/2023 28 września 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
696 186/696/2023 27 września 2023 r. rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 1145 O
695 184/695/2023 18 września 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
694 184/694/2023 18 września 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
693 184/693/2023 18 września 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
692 184/692/2023 18 września 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
691 184/691/2023 18 września 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
690 184/690/2023 18 września 2023 r. wydania opinii o pozbawieniu drogi nr 101607 O, położonej w m. Dąbrówka Dolna, do kategorii drogi gminnej
689 184/689/2023 18 września 2023 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej
688 184/688/2023 18 września 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego do prowadzenia postępowania likwidacyjnego  szkody z dnia 06.07.2023r. spowodowanej zalaniem pomieszczenia socjalnego w lokalu biurowym w budynku przy Placu Wolności 1D/8
687 183/687/2023 25 sierpnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa Dla Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
686 183/686/2023 25 sierpnia 2023 r. powierzenia stanowiska dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie Panu Andrzejowi Galli
684 182/684/2023 24 sierpnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2023 roku
683 182/683/2023 24 sierpnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
682 182/682/2023 24 sierpnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
681 182/681/2023 24 sierpnia 2023 r. zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Powiatu Namysłowskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Opolskiego
680 182/680/2023 24 sierpnia 2023 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia ustawicznego w Namysłowie
679 182/679/2023 24 sierpnia 2023 r. wykazu nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza, przeznaczonych do sprzedaży
678 182/678/2023 24 sierpnia 2023 r. zmiany uchwały nr 159/576/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2023-2025
677 181/677/2023 10 sierpnia 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
676 181/676/2023 10 sierpnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2023 roku
675 181/675/2023 10 sierpnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
674 181/674/2023 10 sierpnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
673 181/673/2023 10 sierpnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
672 181/672/2023 10 sierpnia 2023 r. wydania opinii o pozbawieniu fragmentu drogi nr 1575 D, położonej w Oławie przy ul. Baczyńskiego, kategorii drogi powiatowej
671 181/671/2023 10 sierpnia 2023 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
670 181/670/2023 10 sierpnia 2023 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
669 181/669/2023 10 sierpnia 2023 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
668 181/668/2023 10 sierpnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
667 181/667/2023 10 sierpnia 2023 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie Panu Januszowi Iwaniakowi
666 181/666/2023 10 sierpnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
665 181/665/2023 10 sierpnia 2023 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie Pani Ewie Sumińskiej
664 181/664/2023 10 sierpnia 2023 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
663 181/663/2023 10 sierpnia 2023 r. udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
662 180/662/2023 19 lipca 2023 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
661 178/661/2023 11 lipca 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
660 178/660/2023 11 lipca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
659 178/659/2023 11 lipca 2023 r. wykazu nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
658 178/658/2023 11 lipca 2023 r. ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia II ( drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Tadeusza Różewicza
657 178/657/2023 11 lipca 2023 r. zmiany uchwały nr 159/576/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2023-2025
656 178/656/2023 11 lipca 2023 r. wydania opinii o pozbawieniu części drogi nr 1546 D, położonej w obrębie Nowy Dwór, gmina Jelcz Laskowice, kategorii drogi powiatowej
655 177/655/2023 30 czerwca 2023 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
654 177/654/2023 30 czerwca 2023 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
653 177/653/2023 30 czerwca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
652 177/652/2023 30 czerwca 2023 r. zmian  budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
651 176/651/2023 16 czerwca 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
650 176/650/2023 16 czerwca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
649 176/649/2023 16 czerwca 2023 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
648 176/648/2023 16 czerwca 2023 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
647 175/647/2023 12 czerwca 2023 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
646 175/646/2023 12 czerwca 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
645 175/645/2023 12 czerwca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2023 roku
644 175/644/2023 12 czerwca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2023 roku
643 175/643/2023 12 czerwca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku.
642 175/642/2023 12 czerwca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
641 174/641/2023 29 maja 2023 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
640 174/640/2023 29 maja 2023 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
639 173/639/2023 16 maja 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.
638 173/638/2023 16 maja 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
637 173/637/2023 16 maja 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
635 172/635/2023 26 kwietnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
634 172/634/2023 26 kwietnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2023 roku
633 172/633/2023 26 kwietnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
632 172/632/2023 26 kwietnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
631 172/631/2023 26 kwietnia 2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pod tytułem "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (I)" w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

630 172/630/2023 26 kwietnia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pod tytułem "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (I)" w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
629 172/629/2023 26 kwietnia 2023 r. przedstawienia Radzie Powiatu Namysłowskiego Raportu o stanie powiatu za rok 2022
628 172/628/2023 26 kwietnia 2023 r. upoważnienia członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2023 roku
627 172/627/2023 26 kwietnia 2023 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2022 rok
625 171/625/2023 17 kwietnia 2023r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
624 171/624/2023 17 kwietnia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
623 171/623/2023 17 kwietnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
622 171/622/2023 17 kwietnia 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
621 171/621/2023 17 kwietnia 2023r. rozpatrzenia petycji Pani Eweliny T.
620 169/620/2023 29 marca 2023 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
619 168/619/2023 20 marca 2023 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
618 168/618/2023 20 marca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
617 168/617/2023 20 marca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2023 roku
616 167/616/2023 13 marca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
615 167/615/2023 13 marca 2023 r. ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów sportowych
614 167/614/2023 13 marca 2023 r. wydania opinii o zaliczeniu działek nr 1176/41, 1176/46, 1176/49, 1176/55, 1176/56, 1182/156 i 1182/157, w obrębie Niemodlin, do kategorii dróg powiatowych
613 166/613/2023 01 marca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
612 166/612/2023 01 marca 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2023 roku
611 166/611/2023 01 marca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
610 165/610/2023 21 lutego 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
609 165/609/2023 21 lutego 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
608 165/608/2023 21 lutego 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku
607 165/607/2023 21 lutego 2023 r. wykazu nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
606 165/606/2023 21 lutego 2023 r. obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Namysłowskiego.
605 164/605/2023 09 lutego 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
604 163/604/2023 30 stycznia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2023 roku
603 163/603/2023 30 stycznia 2023 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2023 roku
602 163/602/2023 30 stycznia 2023 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2023 roku
601 162/601/2023 16 stycznia 2023 r. upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
600 162/600/2023 16 stycznia 2023r.

ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza

599 162/599/2023 16 stycznia 2023r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2023 roku
598 162/598/2023 16 stycznia 2023 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok
597 161/597/2023 09 stycznia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marty Katolik, przy realizacji zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca - Biestrzykowice"
596 161/596/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
595 161/595/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim  do zaciągania zobowiązań
594 161/594/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
593 161/593/2023 09 stycznia 2023 r. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
592 161/592/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej do zaciągania zobowiązań
591 161/591/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
590 161/590/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
589 161/589/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
588 161/588/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
587 161/587/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
586 161/586/2023 09 stycznia 2023 r. upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
585 160/585/2022 28 grudnia 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
584 160/584/2022 28 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
583 160/583/2022 28 grudnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
582 160/582/2022 28 grudnia 2022 r. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie centrum Zdrowia z ograniczoną odpowiedzialnością
581 160/581/2022 28 grudnia 2022 r. rozpatrzenia petycji Radnego Gminy Domaszowice Pana Krzysztofa Białkowskiego
580 159/580/2022 19 grudnia 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
579 159/579/2022 19 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
578 159/578/2022 19 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku
577 159/577/2022 19 grudnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
576 159/576/2022 19 grudnia 2022 r. wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2023-2025
575 158/575/2022 15 grudnia 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
574 158/574/2022 15 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku
573 158/573/2022 15 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
572 158/572/2022 15 grudnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
571 157/571/2022 08 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
570 157/570/2022 08 grudnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku
569 155/569/2022 30 listopada 2022 r. ustanowienia honorowego tytułu "Namysłowski As Ekologii"
568 155/568/2022 30 listopada 2022 r. wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8”.
567 155/567/2022 30 listopada 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
566 155/566/2022 30 listopada 2022 r.

zmian  w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku

Wyjaśnienie

565 155/565/2022 30 listopada 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
564 155/564/2022 30 listopada 2022 r.

zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku

Wyjaśnienie

563 154/563/2022 21 listopada 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
562 154/562/2022 21 listopada 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
561 154/561/2022 21 listopada 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2022 roku
560 154/560/2022 21 listopada 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
559 154/559/2022 21 listopada 2022 r.

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

558 154/558/2022 21 listopada 2022 r. powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8
557 153/557/2022 14 listopada 2022 r. udzielenia upoważnienia dla Agencji Celnej "UNICEF" Piotr Uchański, ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole
556 153/556/2022 14 listopada 2022 r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
555 153/555/2022 14 listopada 2022 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
554 152/554/2022 10 listopada 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
553 152/553/2022 10 listopada 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
552 152/552/2022 10 listopada 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku
551 152/551/2022 10 listopada 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
550 152/550/2022 10 listopada 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
549 152/549/2022 10 listopada 2022 r. wykazu nieruchomości - pomieszczeń lokalu użytkowego położonego w Namysłowie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3b/3 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony
548 152/548/2022 10 listopada 2022 r. wykazu nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Tadeusza Różewicza przeznaczonych do sprzedaży
547 151/547/2022 28 października 2022 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej
546 150/546/2022 26 października 2022 r. udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
545 150/545/2022 26 października 2022 r. udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
544 150/544/2022 26 października 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
543 150/543/2022 26 października 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku
542 150/542/2022 26 października 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
541 150/541/2022 26 października 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
540 150/540/2022 26 października 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatanej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8
539 149/539/2022 24 października 2022 r. zaopiniowania projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Namysłów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
538 148/538/2022 17 października 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
537 148/537/2022 17 października 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku
536 148/536/2022 17 października 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
535 147/535/2022 11 października 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Jastrowicz - Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
534 147/534/2022 11 października 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
533 147/533/2022 11 października 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
532 147/532/2022 11 października 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
531 147/531/2022 11 października 2022 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1194 O i wyłączenie jej z użytkowania.
530 146/530/2022 29 września 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku
529 146/529/2022 29 września 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
528 146/258/2022 29 września 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
527 146/527/2022 29 września 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
526 146/526/2022 29 września 2022 r. rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiek Duży
525 145/525/2022 19 września 2022 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej
524 145/524/2022 19 września 2022 r. zmiany planu finansowego zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
523 145/523/2022 19 września 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2022 roku
522 145/522/2022 19 września 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2022 roku
521 145/521/2022 19 września 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
520 145/520/2022 19 września 2022 r. zmiany uchwały nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019-2022.
519 143/519/2022 29 sierpnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku.
518 143/518/2022 29 sierpnia 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
517 143/517/2022 29 sierpnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
516 143/516/2022 29 sierpnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
515 143/515/2022 29 sierpnia 2022 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.
514 142/514/2022 10 sierpnia 2022 r. odwołania I ( pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza w zakresie 4 (czterech) nieruchomości
513 141/513/2022 27 lipca 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
512 141/512/2022 27 lipca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
511 141/511/2022 27 lipca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku
510 141/510/2022 27 lipca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku
509 141/509/2022 27 lipca 2022 r. zrzeczenia się całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Powiatu Namysłowskiego, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa
508 141/508/2022 27 lipca 2022 r. zmiany uchwały Nr 42/139/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019-2022
507 140/507/2022 21 lipca 2022 r. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
506 139/506/2022 13 lipca 2022 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
505 139/505/2022 13 lipca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
504 139/504/2022 13 lipca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku.
503 139/503/2022 13 lipca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
502 139/502/2022 13 lipca 2022 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I ( pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Tadeusza Różewicza.
501 138/501/2022 29 czerwca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
500 138/500/2022 29 czerwca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
499 138/499/2022 29 czerwca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku.
498 138/498/2022 29 czerwca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku.
497 138/497/2022 29 czerwca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
496 137/496/2022 20 czerwca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
495 137/495/2022 20 czerwca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
494 136/494/2022 10 czerwca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
493 136/493/2022 10 czerwca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
492 136/492/2022 10 czerwca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku.
491 136/491/2022 10 czerwca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
490 136/490/2022 10 czerwca 2022 r. określenia formy przekazywania sprawozdań przez Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
489 136/489/2022 10 czerwca 2022 r. wykazu nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
488 136/488/2022 10 czerwca 2022 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej.
487 135/487/2022 25 maja 2022 r. wydania opinii o pozbawieniu dróg nr 1504 O ul. Traugutta, 1506 O ul. Wiejska i 1507 O ul. Zawadzkiego w m. Grodków, kategorii dróg powiatowych.
486 135/486/2022 25 maja 2022 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi krajowej nr 11 od ronda w Baranowie od ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 0,840 km.
485 135/485/2022 25 maja 2022 r. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
484 135/484/2022 25 maja 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
483 135/483/2022 25 maja 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku.
482 135/482/2022 25 maja 2022 r. wykazu nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy. ul. Tadeusza Różewicza przeznaczonych do sprzedaży.
481 135/481/2022 25 maja 2022 r. wykazu nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
480 133/480/2022 16 maja 2022 r. przedstawienia Radzie Powiatu Namysłowskiego Raportu o stanie powiatu za rok 2021.
479 133/479/2022 16 maja 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok
478 133/478/2022 16 maja 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku.
477 133/477/2022 16 maja 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
476 133/476/2022 16 maja 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku.
475 133/475/2022 16 maja 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie.
474 133/474/2022 16 maja 2022 r. powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Panu Wojciechowi Surmaczowi.
473 133/473/2022 16 maja 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie.
472 133/472/2022 16 maja 2022 r. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie Pani Dorocie Surmańskiej.
471 133/471/2022 16 maja 2022 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1331 O i wyłączenie jej z użytkowania.
470 132/470/2022 28 kwietnia 2022 r. wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w m. Biestrzykowice, do kategorii dróg gminnych.
469 132/469/2022 28 kwietnia 2022 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2021 rok.
468 131/468/2022 20 kwietnia 2022 r. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
467 131/467/2022 20 kwietnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
466 131/466/2022 20 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
465 131/465/2022 20 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku.
464 131/464/2022 20 kwietnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku.
463 131/463/2022 20 kwietnia 2022 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu.
462 129/462/2022 12 kwietnia 2022 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie.
461 129/461/2022 12 kwietnia 2022 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie.
460 129/460/2022 12 kwietnia 2022 r. prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej.
459 129/459/2022 12 kwietnia 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
458 129/458/2022 12 kwietnia 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej " Promyk" w Kamiennej.
457 128/457/2022 31 marca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
456 128/456/2022 31 marca 2022 r. wyrażenia zgody na złożenie wniosków dotyczących przekazania między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Namysłowskiego trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego 1 oraz części nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
455 128/455/2022 31 marca 2022 r. odwołania Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie.
454 128/454/2022 31 marca 2022 r. określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
453 128/453/2022 31 marca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
452 127/452/2022 22 marca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
451 127/451/2022 22 marca 2022 r. ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie.
450 127/450/2022 22 marca 2022 r. ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie.
449 127/449/2022 22 marca 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka "Szansa" w Namysłowie.
448 127/448/2022 22 marca 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Namysłowie.
447 127/447/2022 22 marca 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
446 126/446/2022 14 marca 2022 r. zmiany planu finansowego zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
445 126/445/2022 14 marca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
444 126/444/2022 14 marca 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2022 roku.
443 126/443/2022 14 marca 2022 r. zmiany uchwały nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 – 2022.
442 125/442/2022 07 marca 2022 r. wydania opinii o zaliczeniu kategorii drogi wewnętrznej w m. Krogulna, ul. Szkolna, do kategorii dróg gminnych.
441 125/441/2022 07 marca 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2022 roku.
440 124/440/2022 28 lutego 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2022 roku.
439 123/439/2022 23 lutego 2022 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
438 122/438/2022 14 lutego 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie.
437 122/437/2022 14 lutego 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
436 122/436/2022 14 lutego 2022 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii części drogi powiatowej nr 5694P.
435 122/435/2022 14 lutego 2022 r. rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiek Duży i Nowej Wsi.
434 121/434/2022 28 stycznia 2022 r. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
433 120/433/2022 26 stycznia 2022 r.

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2022 roku.

432 120/432/2022 26 stycznia 2022 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2022 roku.
431 120/431/2022 26 stycznia 2022 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
430 120/430/2022 26 stycznia 2022 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.
429 119/429/2022 12 stycznia 2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Grzegorza Lewowskiego, przy realizacji zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Biestrzykowice”

428 119/428/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
427 119/427/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
426 119/426/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powicie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań.
425 119/425/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej do zaciągania zobowiązań.
424 119/424/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
423 119/423/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
422 119/422/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
421 119/421/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
420 119/420/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
419 119/419/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
418 119/418/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
417 119/417/2022 12 stycznia 2022 r. upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
416 118/416/2022 05 stycznia 2022 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
415 118/415/2022 05 stycznia 2022 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.
414 118/414/2022 05 stycznia 2022 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
413 117/413/2021 29 grudnia 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
412 117/412/2021 29 grudnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
411 117/411/2021 29 grudnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
410 117/410/2021 29 grudnia 2021 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
409 116/409/2021 20 grudnia 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
408 116/408/2021 20 grudnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
407 116/407/2021 20 grudnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
406 114/406/2021 13 grudnia 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
405 114/405/2021 13 grudnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2021 roku.
404 114/404/2021 13 grudnia 2021 r. wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych a w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
403 113/403/2021 08 grudnia 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
402 113/402/2021 08 grudnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2021 roku.
401 113/401/2021 08 grudnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
400 113/400/2021 08 grudnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
399 113/399/2021 08 grudnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VII)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
398 113/398/2021 08 grudnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VII)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
397 113/397/2021 08 grudnia 2021 r. zmiany uchwały nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 – 2022
396 113/396/2021 08 grudnia 2021 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – dwóch lokali użytkowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, mieszczących się: w budynku przy Placu Wolności 1 oraz w budynku przy Placu Wolności 1D/8 w Namysłowie
395 113/395/2021 08 grudnia 2021 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie, dwóch lokali użytkowych mieszczących się: w budynku położonym przy Placu Wolności 1 oraz w budynku położonym przy Placu Wolności 1D/8 w Namysłowie
394 111/394/2021 24 listopada r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
393 111/393/2021 24 listopada r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
392 111/392/2021 24 listopada r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
391 111/391/2021 24 listopada r.

wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8”.

390 109/390/2021 15 listopada 2021 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze umowy, nieruchomości Gminy Wilków, z przeznaczeniem pod drogę powiatową.
389 109/389/2021 15 listopada 2021 r. powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8.
388 109/388/2021 15 listopada 2021 r. wprowadzenia zmian do regulaminu Dziennego Domu Senior + w Powiecie Namysłowskim.
387 109/387/2021 15 listopada 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
386 109/386/2021 15 listopada 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
385 109/385/2021 15 listopada 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
384 109/384/2021 15 listopada 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
383 109/383/2021 15 listopada 2021 r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
382 109/382/2021 15 listopada 2021 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029.
381 107/381/2021 03 listopada 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
380 106/380/2021 26 października 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk w Kamiennej do realizacji Modułu IV programu pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
379 106/379/2021 26 października 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
378 106/378/2021 26 października 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwony Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu "Biznes to podstawa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
377 106/377/2021 26 października 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
376 106/376/2021 26 października 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
375 106/375/2021 26 października 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
374 106/374/2021 26 października 2021 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8.
373 106/373/2021 26 października 2021 r.

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

372 105/372/2021 13 października 2021 r.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 
371 105/371/2021 13 października 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2021 roku.
370 105/370/2021 13 października 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
369 105/369/2021 13 października 2021 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
368 105/368/2021 13 października 2021 r. 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

367 105/367/2021 13 października 2021 r. 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

366 104/366/2021 01 października 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 
365 104/365/2021 01 października 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
364 104/364/2021 01 października 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
363 104/363/2021 01 października 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
362 104/362/2021 01 października 2021 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej, obręb ewidencyjny Grodziec do kategorii dróg gminnych.
361 102/361/2021 14 września 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.
360 102/360/2021 14 września 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
359 102/359/2021 14 września 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
358 101/358/2021 30 sierpnia 2021 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.
357 101/357/2021 30 sierpnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2021 roku.
356 101/356/2021 30 sierpnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
355 101/355/2021 30 sierpnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
354 100/354/2021 25 sierpnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku.
353 100/353/2021 25 sierpnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków Funduszu Pracy
352 100/352/2021 25 sierpnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków Funduszu Pracy
351 99/351/2021 29 lipca 2021 r.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
350 99/350/2021 29 lipca 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku.
349 99/349/2021 29 lipca 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
348 99/348/2021 29 lipca 2021 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
347 99/347/2021 29 lipca 2021 r. 

wykazu nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

346 98/346/2021 09 lipca 2021 r.  wykazu nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat. 
345 97/345/2021 28 czerwca 2021 r.  udzielenia pożyczki krótkoterminowej. 
344 96/344/2021 24 czerwca 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
343 96/343/2021 24 czerwca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku
342 95/342/2021 15 czerwca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku
341 95/341/2021 15 czerwca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku
340 95/340/2021 15 czerwca 2021 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV ( czwartego) publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza. 
339 94/339/2021 26 maja 2021r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Braterskiej w Namysłowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie”.
338 94/338/2021 26 maja 2021 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej w m. Domaradzka Kuźnia, ul. 1 Maja, do kategorii dróg gminnych.
337 93/337/2021 17 maja 2021r.

wykazu nieruchomości - pomieszczeń w budynku położonym przy placu Wolności 1 w Namysłowie przeznaczonych do oddania w użyczenie, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie.

336 93/336/2021 17 maja 2021r. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie, części nieruchomości Powiatu Namysłowskiego położonej przy Placu Wolności 1 w Namysłowie.
335 93/335/2021 17 maja 2021r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
334 93/334/2021 17 maja 2021r. przedstawienia Radzie Powiatu Namysłowskiego Raportu o stanie powiatu za rok 2020.
333 93/333/2021 28 kwietnia 2021r. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi na 2021 rok. 
332 91/332/2021 28 kwietnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
331 91/331/2021 28 kwietnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk- dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 w Namysłowie.
330 91/330/2021 28 kwietnia 2021 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
329 91/329/2021 28 kwietnia 2021 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020.
328 89/328/2021 29 marca 2021 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu.
327 89/327/2021 29 marca 2021 r.

ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

326 89/326/2021 29 marca 2021 r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
325 88/325/2021 19 marca 2021 r. powołania komisji zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń kat. I przejazd pojazdów nienormatywnych. 
324 88/324/2021 19 marca 2021 r.

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów

323 88/323/2021 19 marca 2021 r. wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Namysłowskiego na rzecz Gminy Namysłów
322 88/322/2021 19 marca 2021 r. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza 13.000 złotych
321 88/321/2021 19 marca 2021 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu Namysłowskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
320 88/320/2021 19 marca 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
319 88/319/2021 19 marca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku
318 88/318/2021 19 marca 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku
317 86/317/2021 03 luty 2021 r. bezpłatnego udostępniania sal gimnastycznych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
316 86/316/2021 03 luty 2021 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2021 roku.
315 86/315/2021 03 luty 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
314 86/314/2021 03 luty 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku. 
313 86/313/2021 03 luty 2021 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych .
312 86/312/2021 03 luty 2021 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
311 85/311/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
310 85/310/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej do zaciągania zobowiązań.
309 85/309/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań. 
308 85/308/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
307 85/307/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
306 85/306/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań.
305 85/305/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
304 85/304/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
303 85/303/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań. 
302 85/302/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
301 85/301/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
300 85/300/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
299 85/299/2021 18 stycznia 2021 r.  uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
298 85/298/2021 18 stycznia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej.
297 85/297/2021 18 stycznia 2021 r.  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2021 roku.
296 84/296/2021 04 stycznia 2021 r.

zmiany uchwały nr 50/182/2020 z dnia 07.04.2020 w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę/najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

295 84/295/2021 04 stycznia 2021 r.

obniżenia stawki czynszu za dzierżawę budynku prosektorium stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

294 84/294/2021 04 stycznia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
293 84/293/2021 04 stycznia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2021 roku.
292 83/292/2020 30 grudnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
291 83/291/2020 30 grudnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
289 82/289/2020 29 grudnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
288 82/288/2020 29 grudnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
287 82/287/2020 29 grudnia 2020 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat pomieszczenia usługowego z używalnością pomieszczeń dodatkowych położonego na sali operacyjnej obsługi klientów na parterze budynku Starostwa Powiatowego          w Namysłowie.
286 81/286/2020 21 grudnia 2020 r.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 
285 81/285/2020 21 grudnia 2020 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku.
284 81/284/2020 21 grudnia 2020 r.  zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku. 
283 81/283/2020 21 grudnia 2020 r.  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy nieruchomości Gminy Namysłów z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. 
282 81/282/2020 21 grudnia 2020 r.  zmiany uchwały Nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18.12.2019r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019-2022.
281 79/281/2020 15 grudnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku.
280 78/280/2020 08 grudnia 2020 r. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
279 78/279/2020 08 grudnia 2020 r. zmian  w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2020 roku.
278 78/278/2020 08 grudnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
277 78/277/2020 08 grudnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
276 77/276/2020 30 listopada 2020 r.

udzielenia poręczenia krótkoterminowego.

Uchwała nieważna w związku z rozstrzygnięciem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 31 grudnia 2020r.

275 77/275/2020 30 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
274 77/274/2020 30 listopada 2020 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie Panu Jackowi Pietroszkowi.
273 77/273/2020 30 listopada 2020 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
272 76/272/2020 27 listopada 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
271 76/271/2020 27 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
270 76/270/2020 27 listopada 2020 r. wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8.
269 75/269/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
268 75/268/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
267 75/267/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
266 75/266/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
265 75/265/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VI)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
264 74/264/2020 18 listopada 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 
263 74/263/2020 18 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
262 74/262/2020 18 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku. 
261 74/261/2020 18 listopada 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
260 74/260/2020 18 listopada 2020 r.

powołania komisji  konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.

259 74/259/2020 18 listopada 2020 r.

wykazu nieruchomości – pomieszczenia usługowego mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

258 74/258/2020 18 listopada 2020 r.

wykazu nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

257 73/257/2020 12 listopada 2020 r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
256 73/256/2020 12 listopada 2020 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2029.
255 72/255/2020 03 listopada 2020 r. zmiany plany finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
254 72/254/2020 03 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku.
253 72/253/2020 03 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
252 72/252/2020 03 listopada 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
251 72/251/2020 03 listopada 2020 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
250 72/250/2020 03 listopada 2020 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
249 72/249/2020 03 listopada 2020 r. unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
248 71/248/2020 28 pażdziernika 2020 r. upoważnienia członków Zarządu do wykonania czynności prawnych polegających na udzieleniu poreczenia w 2020 roku.
247 71/247/2020 28 pażdziernika 2020 r.

powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie   prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8.

246 71/246/2020 28 pażdziernika 2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8.

245 71/245/2020 28 pażdziernika 2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pauliny Pawlak, przy realizacji zadania pn.: „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – zagospodarowanie poscaleniowe”

244 71/244/2020 28 pażdziernika 2020 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza
243 70/243/2020 23 pażdziernika 2020 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
242 70/242/2020 23 pażdziernika 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie.
241 70/241/2020 23 pażdziernika 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
240 69/240/2020 20 października 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
239 69/239/2020 20 października 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
238 69/238/2020 20 października 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku.
237 69/237/2020 20 października 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
236 69/236/2020 20 października 2020 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
235 68/235/2020 06 października 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 r.
234 67/234/2020 28 września 2020 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku.
233 67/233/2020 28 września 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
232 67/232/2020 28 września 2020 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
231 66/231/2020 22 września 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
230 66/230/2020 22 września 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
229 66/229/2020 22 września 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
228 65/228/2020 14 września 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
227 64/227/2020 09 września 2020 r.

wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej w m. Ładza, ul. Polna, do kategorii dróg gminnych

226 64/226/2020 09 września 2020 r. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
225 63/225/2020 31 sierpnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
224 63/224/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
223 63/223/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2020 roku
222 63/222/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
221 63/221/2020 31 sierpnia 2020 r.

wydania opinii o wyłączenie z ciągu drogi nr 2294 O ul. Przemysłowa w m. Wołczyn, działki nr 596/1

220 63/220/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
219 63/219/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg
218 63/218/2020 31 sierpnia 2020 r. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
217 63/217/2020 31 sierpnia 2020 r.  udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej do składania i realizacji projektu grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia
216 63/216/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej do składania i realizacji wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu pn. Wspieramy DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
215 62/215/2020 10 sierpnia 2020 r.

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

214 62/214/2020 10 sierpnia 2020 r.

zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku

213 61/213/2020 05 sierpnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2020 rok
212 61/212/2020 05 sierpnia 2020 r. zmian  wbudżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2020 roku
211 61/211/2020 05 sierpnia 2020 r. zmian budzetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
210 61/210/2020 05 sierpnia 2020 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
209 61/209/2020 05 sierpnia 2020 r. wydania opinii o pozbawieniu drogi nr 2295 O ul. Sienkiewicza w m. Wołczyn, kategorii drogi powiatowej
208 60/208/2020 07 lipca 2020 r. zmian z budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2020 roku
207 60/207/2020 07 lipca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku  
206 59/206/2020 24 czerwca 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
205 59/205/2020 24 czerwca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
204 59/204/2020 24 czerwca 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
203 58/203/2020 19 czerwca 2020 r. przyjecia i przedstawienia planu rozwoju i finansowania sieci dróg powiatowych w powiecie namysłowskim na lata 2020-2030
202 57/202/2020 16 czerwca 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu adnimiostracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2020 rok
201 57/201/2020 16 czerwca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
200 57/200/2020 16 czerwca 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
199 57/199/2020 16 czerwca 2020 r. przyjecia i przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Namysłowksiego za 2019 rok
198 57/198/2020 16 czerwca 2020 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnetrznej w m. Wojeciechów do kategorii dróg gminnych
197 56/197/2020 01 czerwca 2020 r.     

  ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza.

196 56/196/2020 01 czerwca 2020 r. wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w m. Barzyna i Kowalowice ul. szkolna i ul. parkowa do kategorii dróg gminnych.
195 56/195/2020 01 czerwca 2020 r. wydania opinii o pozbawieniu części drogi nr 1541 D, obręb Chwałowice oraz Dębina, kwtegorii drogi powiatowej.
194 54/194/2020 20 maja 2020 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłwoskiego za 2019 rok.
193 53/193/2020 15 maja 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
192 53/192/2020 15 maja 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
191 53/191/2020 15 maja 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
190 52/190/2020 05 maja 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2020 roku
189 52/189/2020 05 maja 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
188 52/188/2020 05 maja 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
187 52/187/2020 05 maja 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
186 51/186/2020 16 kwietnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
185 51/185/2020 16 kwietnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
184 51/184/2020 16 kwietnia 2020 r.

udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności, w zakresie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

183 51/183/2020 16 kwietnia 2020 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
182 50/182/2020 07 kwietnia 2020 r. obniżenia stawek czynszu za dzierżawę/najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
181 49/181/2020 26 marca 2020 r.

wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza, przeznaczonych do sprzedaży

180 48/180/2020 17 marca 2020 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie powiatu
179 48/179/2020 17 marca 2020 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2020 roku
178 48/178/2020 17 marca 2020 r. zmian planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
177 48/177/2020 17 marca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku
176 48/176/2020 17 marca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
175 48/175/2020 17 marca 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
174 45/174/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VI)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
173 45/173/2020 29 stycznia 2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

172 45/172/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnitwa dla Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
171 45/171/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych in. Żołnierzy września 1939 roku w Namysłowie.
170 45/170/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
169 45/169/2020 29 stycznia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2020 rok.
168 45/168/2020 29 stycznia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
167 45/167/2020 29 stycznia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
166 45/166/2020 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2020 roku

165 44/165/2020 17 stycznia 2020 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
164 44/164/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
163 44/163/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
162 44/162/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
161 44/161/2020 17 stycznia 2020 r. upowaznienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
160 44/160/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
159 44/159/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
158 44/158/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
157 44/157/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
156 44/156/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
155 44/155/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
154 44/154/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
153 44/153/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w namysłowie do zaciągania zobowiązań.
152 44/152/2020 17 stycznia 2020 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
151 44/151/2020 17 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostałych bez pracy w powiecie Namysłowskim (VI) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
150 43/150/2019 30 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
149 43/149/2019 30 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
148 43/148/2019 30 grudnia 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
147 43/147/2019 30 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2019 roku.
146 43/146/2019 30 grudnia 2019 r. zmiany Uchwały Nr 40/134/2019 Zarzadu Powiatu Namysłowskiego z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
145 42/145/2019 18 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok. 
144 42/144/2019 18 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku.
143 42/143/2019 18 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
142 42/142/2019 18 grudnia 2019 r. upoważnienia członków zarzadu do wykonywania czynności prawnych polegających na zaciągniecie kredytu długoterminowego w 209 roku. 
141 42/141/2019 18 grudnia 2019 r. zmiana uchwały w sprawie zaad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospo. w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastepczej zawodowej lub niezawodowej.
140 42/140/2019 18 grudnia 2019 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia ( treciego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierzawę na okres do trzech lat, budynku prosektorium połozonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
139 42/139/2019 18 grudnia 2019 r. wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019-2022.
138 41/138/2019 09 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administraji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2019 rok.
137 41/137/2019 09 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
136 40/136/2019 27 listopada 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
135 40/135/2019 27 listopada 2019 r. zmiany w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku.
134 40/134/2019 27 listopada 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
133 40/133/2019 27 listopada 2019 r. zmian budzetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
132 40/132/2019 27 listopada 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku 
131 39/131/2019 18 Listopada 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2019 rok.
130 39/130/2019 18 Listopada 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
129 39/129/2019 18 Listopada 2019 r. zmian budżetu w zwiąkzu ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
128 39/128/2019 18 Listopada 2019 r. powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursuie ofert na powierzenie " prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnie prowadzone"
127 39/127/2019 18 Listopada 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej Z-cy Dyr.  Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do skladania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
126 39/126/2019 18 Listopada 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi Dyr.  Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do skladania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
125 38/125/2019 13 Listopada 2019 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020-2030.
124 38/124/2019 13 Listopada 2019 r. przedstawienia projketu uchwały budżetowej na 2020 rok
123 36/123/2019 30 października 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół mechanicznych im. Żołnierzy września 1939 r. w Namysłowie.
122 36/122/2019 30 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawmi na 2019 r.
121 36/121/2019 30 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejzeniem rezerwy celowej w 2019 r.
120 36/120/2019 30 października 2019 r. zmian w budżecie w zwiąkzu ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
119 36/119/2019 30 października 2019 r. zmian budżetu w zwiąkzu ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
118 36/118/2019 30 października 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
"Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej swiadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego oraz edukacji prawnej
w powiecie namysłwoskim w 2020 roku.
117 35/117/2019 21 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
116 35/116/2019 21 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
115 35/115/2019 21 października 2019 r. zmian budzetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
114 35/114/2019 21 października 2019 r. wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na rzecz Gminy Namysłów
113 34/113/2019 14 pażdziernika 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2019 r.
112 34/112/2019 14 pażdziernika 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
111 34/111/2019 14 pażdziernika 2019 r. zmian w budżetu w związku ze zmianą dotacji w 2019 r.
110 33/110/2019 02 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
109 33/109/2019 02 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
108 33/108/2019 02 października 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
107 33/107/2019 02 października 2019 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
106 32/106/2019 23 września 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
105 32/105/2019 23 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
104 32/104/2019 23 września 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
103 32/103/2019 23 września 2019 r. zaopiniowania projektu " Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023"
102 31/102/2019 16 września 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.
101 31/101/2019 16 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2019r.
100 31/100/2019 16 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
99 31/99/2019 16 września 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
98 31/98/2019 16 września 2019 r.

poparcia inicjatywy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z drogami powiatowymi nr 1136 O i 1131 O w m. Domaszowice

97 31/97/2019 16 września 2019 r.

wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 2097 O ul. Grunwaldzka, 2121 O ul. Waryńskiego, 2124 O ul. Mickiewicza  i 2127 O ul. Moniuszki w Kluczborku

96 31/96/2019 16 września 2019 r.

wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 1315 O Wędrynia – Gronowice i 1317 O Kuniów – Szumirad zlokalizowanych na terenie gminy Lasowice Wielkie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 1315 O Wędrynia – Gronowice i 1317 O Kuniów – Szumirad zlokalizowanych na terenie gminy Lasowice Wielkie

95 29/95/2019 30 sierpnia 2019 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
94 29/94/2019 30 sierpnia 2019 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2019 roku
93 29/93/2019 30 sierpnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
92 29/92/2019 30 sierpnia 2019 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
91 28/91/2019 20 sierpnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.
90 28/90/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r. 
89 28/89/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
88 28/88/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej 
87 28/87/2019 20 sierpnia 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” 
86 27/86/2019 12 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2019 r. 
85 27/85/2019 12 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
84 26/84/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 

83 26/83/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy
ogólnej w 2019 roku

82 26/82/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku 

81 26/81/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku

80 26/80/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

79 26/79/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części dróg nr: 1592 D (działki nr: 181 obręb Brzezimierz i 122 obręb Polwica) i 1595 D (działki nr: 375/1, 371/2 obręb Domaniówi 89/2 obręb Kuchary) na terenie Gminy Domaniów, kategorii drogi powiatowej 

78 25/78/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
77 25/77/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku
76 25/76/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
74 25/74/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów
73 25/73/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
72 25/72/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
71 25/71/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” w Kamiennej
70 25/70/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
69 23/69/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej    w 2019 roku 
68 23/68/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
67 23/67/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
66 23/66/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
65 22/65/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
64 22/64/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
63 22/63/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku
62 22/62/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2019 roku
61 20/61/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 
60 20/60/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
59 20/59/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej
w 2019 roku 
58 20/58/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
57 19/57/2019 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok 
56 18/56/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok 
55 17/55/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
54 17/54/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
53 16/53/2019 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
52 13/52/2019 27 marca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku

51 13/51/2019  27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
50 12/50/2019 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 
49 12/49/2019 18 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
48 12/48/2019 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli oraz, specjalności i form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2019
47 11/47/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
46 11/46/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań 
45 11/45/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
44 11/44/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
43 11/43/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
42 11/42/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
41 11/41/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
40 11/40/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
39 11/39/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
38 11/38/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
37 11/37/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania  zobowiązań
36 11/36/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
35 11/35/2019 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku
34 11/34/2019 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu   
33 11/33/2019 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
32 11/32/2019 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
31 10/31/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
30 10/30/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
29 10/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
28 9/28/2019 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia XI (jedenastych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
27 9/27/2019 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VIII (ósmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
26 9/26/2019 18 lutego 2019 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza 
25 8/25/2019 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok  
24 8/24/2019 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
23 7/23/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie  
22 6/22/2019 14 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok  
21 6/21/2019 14 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
20 6/20/2019  14 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg  
19 5/19/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
18 5/18/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
17 5/17/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
16 5/16/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
15 4/15/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
14 4/14/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
13 4/13/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 roku 
12 4/12/2018 19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej  
11 4/11/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2019  
10 4/10/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI (szóstych), VII (siódmych) i X (dziesiątych), publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza i ul. Gałczyńskiego 
9 3/9/2018 12 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
8 2/8/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
7 2/7/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
6 2/6/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
5 2/5/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior + w Namysłowie  
4 1/4/2018 28 listopada 2018 r.  sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok   
3 1/3/2018 28 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
2 1/2/2018 28 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
1 1/1/2018 28 listopada 2018 r.  udzielenia upoważnienia dla Starosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg