Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne 2019 r.

     
Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
11.12.2019r.

23.12.2019r.

10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym.

10.12.2019r.

23.12.2019r.

10:00

Dostawy materiałów opatrunkowych.

Zamówienie składa się z 2 części:
Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1.
Dostawy materiałów opatrunkowych - część 2

05.12.2019r. 

18.12.2019r.

10:00

Świadczenie usług porządkowych i gospodarczo-konserwacyjnych oraz wykonywanie robót malarskich.

Zamówienie składa się z 2 części:
Świadczenie usług porządkowych i gospodarczo-konserwacyjnych – część nr 1.
Wykonywanie robót malarskich – część nr 2.

05.12.2019

19.12.2019r.

10:00

Dostawy środków dezynfekcyjnych:
Zamówienie składa się z 5 części:
1. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1.
2. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2.
3. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 3.
4  Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 4.
5. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 5.

20.11.2019 r.

11.12.2019 r.

godz. 10:00

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł.
19.11.2019 r.

04.12.2019 r.

godz. 10:00

Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby - Jagienna
05.11.2019 r.

19.11.2019 r.

godz. 10:00

Dostawy materiałów opatrunkowych
Zamówienie składa się z 6 części:
Dostawy materiałów opatrunkowych - cz.1
Dostawy materiałów opatrunkowych - cz.2
Dostawy materiałów opatrunkowych - cz.3
Dostawy materiałów opatrunkowych - cz.4
Dostawy materiałów opatrunkowych - cz.5
Dostawy materiałów opatrunkowych - cz.6

10.10.2019 r.

21.10.2019 r.

godz. 10:00

Dostawy płynów infuzyjnych
Zamówienie składa się z 3 części:
Dostawy płynów infuzyjnych - cz.1
Dostawy płynów infuzyjnych - cz.2
Dostawy płynów infuzyjnych - cz.3

20.09.2019 r.

08.10.2019 r.

godz. 10:00

Remont drogi powiatowej DP 1140 O na odcinku Gola - Bąkowice.
20.09.2019 r.

07.10.2019 r.

godz. 10:00

Remont drogi powiatowej DP 1111 O w m. Woskowice Górne.
17.09.2019 r.

03.10.2019 r.

godz. 10:00

Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1102 O na odcinku Józefków - Objazda.
16.09.2019 r.

02.10.2019 r.

godz. 10:00

Dostawy sprzętu jednorazowego
Zamówienie składa się z 17 części

 1. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 1 (pakiet 1),
 2. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 2 (pakiet 1A).
 3. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 3 (pakiet 2).
 4. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 4 (pakiet 3).
 5. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 5 (pakiet 3A).
 6. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 6 (pakiet 4).
 7. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 7 (pakiet 5).
 8. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 8 (pakiet 6).
 9. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 9 (pakiet 7).
 10. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 10 (pakiet 7A).
 11. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 11 (pakiet 8).
 12. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 12 (pakiet 9).
 13. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 13 (pakiet 10).
 14. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 14 (pakiet 11).
 15. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 15 (pakiet 12).
 16. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 16 (pakiet 13).
 17. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 17 (pakiet 14).
13.09.2019 r.

30.09.2019 r.

godz. 10:00

   Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej DP 1125  O na odcinku Lubska - Dębnik.
29.08.2019 r.

13.09.2019 r.

godz. 10:00

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.

27.08.2019 r.

10.09.2019 r.

godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2019-2022.

23.08.2019 r.

03.09.2019 r.

godz. 10:00

Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.
20.08.2019 r.

05.09.2019 r.

godz. 10:00

Dostawa antybiotyków
Zamówienie składa się z 4 części:
Dostawy antybiotyków - część 1.
Dostawy antybiotyków - część 2.
Dostawy antybiotyków - część 3.
Dostawy antybiotyków - część 4.

12.08.2019 r.

21.08.2019 r.

godz. 10:00

Przygotowanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne
25.06.2019 r.

10.07.2019 r.

godz. 10:00

Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty:
1)    Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - Dostawa i montaż urządzeń (siłowni plenerowej, gier edukacyjnych) a także ławek, koszy i stojaka na rowery.
2)    Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie - Dostawa i montaż urządzeń (siłowni plenerowej, gier edukacyjnych) a także ławek, koszy i stojaka na rowery.

03.06.2019 r. 13.06.2019 r. godz. 10:00 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” II Przetarg.
30.05.2019 r.

14.06.2019 r.

godz. 10:00

Adaptacja pomieszczeń przylegających do budowanej windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA.
09.05.2019 r.

23.05.2019 r.

godz. 10:00

Dostawy rękawic chirurgicznych.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1: Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych.
Część 2: Dostawy rękawic diagnostycznych zabiegowych.
30.04.2019 r.

16.05.2019 r.

godz. 10:00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”.
30.04.2019 r.

17.05.2019 r.

godz. 10:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie autocasco,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenie assistance.

11.04.2019 r.

25.04.2019 r.

godz. 10:00

Realizacja wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie.
03.04.2019r.

24.04.2019r.

godz. 10:00

Dostawy materiałów szewnych.
Zamówienie składa się z 4 części:
Część 1: Dostawy materiałów szewnych – nici niewchłanialne, materiały szewne wchłanialne.
 Część 2: Dostawy materiałów szewnych – materiały szewne niewchłanialne, materiały szewne wchłaniane.
Część 3: Dostawy materiałów szewnych – siatki chirurgiczne.
Część 4: Dostawy materiałów szewnych - staplery

29.03.2019r.

09.04.2019r.

godz. 10:00

Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia – przetarg II.
Zamówienie składa się z 2 części:
1.    Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia - część 1.
2.    Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia - część 2.

26.03.2019 r.

04.04.2019 r.

godz. 10:00

Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego.
28.02.2019r. 14.03.2019r.
godz. 10:00

Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia.
Zamówienie składa się z 4. części:
Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia - część 1.
Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia - część 2.
Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia - część 3.
Dostawy preparatów do żywienia - część 4.

19.02.2019 r.

04.03.2019 r.

godz. 10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego.
Zamówienie składa się z 4 części:
1. Transport sanitarny z zespołem podstawowym - część 1
2. Transport krwi i preparatów krwiopochodnych – część 2
3. Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym – część 3
4. Transport personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – część 4

19.02.2019 r.

07.03.2019 r.

godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
14.02.2019 r.

22.02.2019 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych.
01.02.2019 r.

25.02.2019 r.
godz. 10:00

Budowa i wdrożenie bazy danych,
aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej
oraz opracowanie contentu w ramach projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna”.
01.02.2019 r.

11.02.2019 r.
godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
07.01.2019 r.

17.01.2019 r.
godz. 10:00

Dostawy  leków różnych (IV).
Zamówienie składa się z 3 części:
1.    Dostawy leków różnych (IV) - część 1.
2.    Dostawy leków różnych (IV) - część 2.
3.    Dostawy leków różnych (IV) - część 3.