Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyżury aptek na terenie powiatu na rok 2019

Uchwała Nr XI-95-2919 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały XLVI-335-2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019.

 


Uchwała Nr XLVI/335/2018

Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 17 października 2018 r.

 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie

Powiatu Namysłowskiego na rok 2019

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018, poz. 995, 1000, 1345 i 1432)  oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017, poz. 2211, Dz.U. 2018, poz. 697, poz. 650, 1039, 1375 i 1515), Rada Powiatu  Namysłowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala  się, że w roku 2019, na terenie Powiatu Namysłowskiego, obowiązywać będzie niżej podany  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

 

  1. godziny pracy aptek ogólnodostępnych

 

Adres apteki

Nazwa apteki

Typ

Czynna

Dyżur

 

 

Poniedziałek-piątek

Soboty

Pełni

Nie pełni

Pogotowie pracy

 
 

46-034 Pokój

ul. 1-go Maja 30A,  tel. 77/ 4 69 15 63

„Pod Lipami”

A

900-1630

900-1300

-

X

-

 

46-146 Domaszowice

ul. Strzelecka 3, tel. 77/ 4 10 82 30-1

„Amicus”

mgr Dorota Idzi

A

8oo-1500

900-1100

-

X

X

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 10, tel.77/ tel. 4 10 70 20

„Pharmacia”

A

900-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

Rynek 2, tel.77/ 4 196 748

„Pod Białym Orłem”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Obr. Pokoju 10, tel. 77/  4 10 70 15

„Siloe”

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. 3-go Maja 1-5, tel. 77/ 4 196 785

Apteka Prywatna

mgr Ewa

 Jerczyńska

A

800-1800

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4, tel. 77/ 500 04 55

Apteka Przy Szpitalu

A

800-2000

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Mickiewicza 8  tel. 77/ 4 102 089

Apteka Rodzinna

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100Namysłów

   ul. Sikorskiego 12, tel. 77/ 4030104                            

Apteka Dr Max

Kaufland

A

8°°-21°°

8°°-21°°

niedziele

9°°-19°°

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Krakowska 5

 tel. 77/ 464 80 90

Apteka

„Na dobre i na złe”

A

800-1900

900-1300

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Bohaterów Warszawy 17B

 tel. 721 230 920

Apteka „Społeczna”

A

730-2000

800-1600

X

-

-

 

46-100 Namysłów

ul. Reymonta 1, tel. 77/ 546 11 35

Apteka „Na Reymonta”      mgr farm. Anna Drozdowska

A

800-1900

800-1500

X

-

-

 

46-113 Wilków,

ul. Długa 4,  tel. 77/  419 33 10

Punkt Apteczny

Beata Bojczuk

-

800-1600

900-1300

 

X

-

 

                 

 

 

 

  1. harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy

 

Wykaz aptek  dyżurujących

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Apteka „Pharmacia”

ul. Reymonta 10, Namysłów

77/ 4 107 020

2.

Apteka „Siloe”

ul. Obr. Pokoju 10, Namysłów

77/ 4 107 015

3.

Apteka Prywatna

ul. 3-go Maja 1-5, Namysłów

77/ 4 196 785

4.

Apteka „Pod Białym Orłem”

ul. Rynek 2, Namysłów

77/ 4 196 748

5.

Apteka „Przy Szpitalu”

ul. Oleśnicka 4, Namysłów

77/ 500 04 55

6.

Apteka „Rodzinna”

ul. Mickiewicza 8, Namysłów

77/ 4 102 089

7.

Apteka Dr Max - Kaufland

ul. Sikorskiego 12, Namysłów

77/ 4 030 104

8.

Apteka „Na dobre i na złe”

ul. Krakowska 5, Namysłów

77/ 464 80 90

9.

Apteka „Na Reymonta”

ul. Reymonta 1, Namysłów

77/ 546 11 35

10.

Apteka „Społeczna”

ul. Boh. Warszawy 17B, Namysłów

721 230 920

 

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.01.2019

6

01.02.2019

7

01.03.2019

5

02.01.2019

7

02.02.2019

8

02.03.2019

6

03.01.2019

8

03.02.2019

9

03.03.2019

7

04.01.2019

9

04.02.2019

10

04.03.2019

8

05.01.2019

10

05.02.2019

1

05.03.2019

9

06.01.2019

1

06.02.2019

2

06.03.2019

10

07.01.2019

2

07.02.2019

3

07.03.2019

1

08.01.2019

3

08.02.2019

4

08.03.2019

2

09.01.2019

4

09.02.2019

5

09.03.2019

3

10.01.2019

5

10.02.2019

6

10.03.2019

4

11.01.2019

6

11.02.2019

7

11.03.2019

5

12.01.2019

7

12.02.2019

8

12.03.2019

6

13.01.2019

8

13.02.2019

9

13.03.2019

7

14.01.2019

9

14.02.2019

10

14.03.2019

8

15.01.2019

10

15.02.2019

1

15.03.2019

9

16.01.2019

1

16.02.2019

2

16.03.2019

10

17.01.2019

2

17.02.2019

3

17.03.2019

1

18.01.2019

3

18.02.2019

4

18.03.2019

2

19.01.2019

4

19.02.2019

5

19.03.2019

3

20.01.2019

5

20.02.2019

6

20.03.2019

4

21.01.2019

6

21.02.2019

7

21.03.2019

5

22.01.2019

7

22.02.2019

8

22.03.2019

6

23.01.2019

8

23.02.2019

9

23.03.2019

7

24.01.2019

9

24.02.2019

10

24.03.2019

8

25.01.2019

10

25.02.2019

1

25.03.2019

9

26.01.2019

1

26.02.2019

2

26.03.2019

10

27.01.2019

2

27.02.2019

3

27.03.2019

1

28.01.2019

3

28.02.2019

4

28.03.2019

2

29.01.2019

4

----------------

----------------

29.03.2019

3

30.01.2019

5

----------------

----------------

30.03.2019

4

31.01.2019

6

----------------

----------------

31.03.2019

5

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Data dyżuru

Data dyżuru

Nr apteki

01.04.2019

6

01.05.2019

6

01.06.2019

7

02.04.2019

7

02.05.2019

7

02.06.2019

8

03.04.2019

8

03.05.2019

8

03.06.2019

9

04.04.2019

9

04.05.2019

9

04.06.2019

10

05.04.2019

10

05.05.2019

10

05.06.2019

1

06.04.2019

1

06.05.2019

1

06.06.2019

2

07.04.2019

2

07.05.2019

2

07.06.2019

3

08.04.2019

3

08.05.2019

3

08.06.2019

4

09.04.2019

4

09.05.2019

4

09.06.2019

5

10.04.2019

5

10.05.2019

5

10.06.2019

6

11.04.2019

6

11.05.2019

6

11.06.2019

7

12.04.2019

7

12.05.2019

7

12.06.2019

8

13.04.2019

8

13.05.2019

8

13.06.2019

9

14.04.2019

9

14.05.2019

9

14.06.2019

10

15.04.2019

10

15.05.2019

10

15.06.2019

1

16.04.2019

1

16.05.2019

1

16.06.2019

2

17.04.2019

2

17.05.2019

2

17.06.2019

3

18.04.2019

3

18.05.2019

3

18.06.2019

4

19.04.2019

4

19.05.2019

4

19.06.2019

5

20.04.2019

5

20.05.2019

5

20.06.2019

6

21.04.2019

6

21.05.2019

6

21.06.2019

7

22.04.2019

7

22.05.2019

7

22.06.2019

8

23.04.2019

8

23.05.2019

8

23.06.2019

9

24.04.2019

9

24.05.2019

9

24.06.2019

10

25.04.2019

10

25.05.2019

10

25.06.2019

1

26.04.2019

1

26.05.2019

1

26.06.2019

2

27.04.2019

2

27.05.2019

2

27.06.2019

3

28.04.2019

3

28.05.2019

3

28.06.2019

4

29.04.2019

4

29.05.2019

4

29.06.2019

5

30.04.2019

5

30.05.2019

5

30.06.2019

6

---------------

--------------

31.05.2019

6

-------------

--------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.07.2019

7

01.08.2019

8

01.09.2019

9

02.07.2019

8

02.08.2019

9

02.09.2019

10

03.07.2019

9

03.08.2019

10

03.09.2019

1

04.07.2019

10

04.08.2019

1

04.09.2019

2

05.07.2019

1

05.08.2019

2

05.09.2019

3

06.07.2019

2

06.08.2019

3

06.09.2019

4

07.07.2019

3

07.08.2019

4

07.09.2019

5

08.07.2019

4

08.08.2019

5

08.09.2019

6

09.07.2019

5

09.08.2019

6

09.09.2019

7

10.07.2019

6

10.08.2019

7

10.09.2019

8

11.07.2019

7

11.08.2019

8

11.09.2019

9

12.07.2019

8

12.08.2019

9

12.09.2019

10

13.07.2019

9

13.08.2019

10

13.09.2019

1

14 07.2019

10

14.08.2019

1

14.09.2019

2

15.07.2019

1

15.08.2019

2

15.09.2019

3

16.07.2019

2

16.08.2019

3

16.09.2019

4

17.07.2019

3

17.08.2019

4

17.09.2019

5

18.07.2019

4

18.08.2019

5

18.09.2019

6

19.07.2019

5

19.08.2019

6

19.09.2019

7

20.07.2019

6

20.08.2019

7

20.09.2019

8

21.07.2019

7

21.08.2019

8

21.09.2019

9

22.07.2019

8

22.08.2019

9

22.09.2019

10

23.07.2019

9

23.08.2019

10

23.09.2019

1

24.07.2019

10

24.08.2019

1

24.09.2019

2

25.07.2019

1

25.08.2019

2

25.09.2019

3

26.07.2019

2

26.08.2019

3

26.09.2019

4

27.07.2019

3

27.08.2019

4

27.09.2019

5

28.07.2019

4

28.08.2019

5

28.09.2019

6

29.07.2019

5

29.08.2019

6

29.09.2019

7

30.07.2019

6

30.08.2019

7

30.09.2019

8

31.07.2019

7

31.08.2019

8

---------------

---------------

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

Data dyżuru

Nr apteki

01.10.2019

9

01.11.2019

10

01.12.2019

10

02.10.2019

10

02.11.2019

1

02.12.2019

1

03.10.2019

1

03.11.2019

2

03.12.2019

2

04.10.2019

2

04.11.2019

3

04.12.2019

3

05.10.2019

3

05.11.2019

4

05.12.2019

4

06.10.2019

4

06.11.2019

5

06.12.2019

5

07.10.2019

5

07.11.2019

6

07.12.2019

6

08.10.2019

6

08.11.2019

7

08.12.2019

7

09.10.2019

7

09.11.2019

8

09.12.2019

8

10.10.2019

8

10.11.2019

9

10.12.2019

9

11.10.2019

9

11.11.2019

10

11.12.2019

10

12.10.2019

10

12.11.2019

1

12.12.2019

1

13.10.2019

1

13.11.2019

2

13.12.2019

2

14.10.2019

2

14.11.2019

3

14.12.2019

3

15.10.2019

3

15.11.2019

4

15.12.2019

4

16.10.2019

4

16.11.2019

5

16.12.2019

5

17.10.2019

5

17.11.2019

6

17.12.2019

6

18.10.2019

6

18.11.2019

7

18.12.2019

7

19.10.2019

7

19.11.2019

8

19.12.2019

8

20.10.2019

8

20.11.2019

9

20.12.2019

9

21.10.2019

9

21.11.2019

10

21.12.2019

10

22.10.2019

10

22.11.2019

1

22.12.2019

1

23.10.2019

1

23.11.2019

2

23.12.2019

2

24.10.2019

2

24.11.2019

3

24.12.2019

3

25.10.2019

3

25.11.2019

4

25.12.2019

4

26.10.2019

4

26.11.2019

5

26.12.2019

5

27.10.2019

5

27.11.2019

6

27.12.2019

6

28.10.2019

6

28.11.2019

7

28.12.2019

7

29.10.2019

7

29.11.2019

8

29.12.2019

8

30.10.2019

8

30.11.2019

9

30.12.2019

9

31.10.2019

9

--------------

----------------

31.12.2019

10

 

  1. dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 08.00 następnego dnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

 

Przewodniczy             

Rady Powiatu Namysłowskiego

 

Piotr Lechowicz