Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
44 XXIII/180/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 roku
43 XXIII/174/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok 
42 XXIII/173/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 2029
41 XXII/172/2020 27 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok 
40 XXII/170/2020 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku   
39 XXII/165/2020 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2021  
38 XX/161/2020 28 października 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2020 roku  
37 XX/160/2020 28 października 2020 r.  sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
36 XIX/155/2020 09 września 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
35 XIX/154/2020 09 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku  
34 XVIII/143/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie dopuszczenia zapłaty niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu powiatu instrumentem płatniczym  
33 XVIII/140/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku 
32 XVII/130/2020 25 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
31 XVI/128/2020 08 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
30 XV/123/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku 
29 XIV/120/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
28 XIII//115/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
27 XIII/106/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 roku 
26 XIII/105/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2020  
25 XIII/104/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
24 XII/102/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
23 XII100/2019 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
22 XI/95/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019  
21 XI/92/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku  
20 XI/91/2019 30 października 2019 r.  sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
19 X/82/2019 02 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku 
18 X/81/2019 02 października 2019 r. sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
17 X/79/2019 02 października 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
16 X/75/2019 02 października 2019 r.  sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
15 X/74/2019 02 października 2019 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  
14 IX/73/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
13 VIII/67/2019 28 maja 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
12 VIII/57/2019 28 maja 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 września 2019 roku  
11 VII/52/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
10 VII/51/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
9 VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
8 VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 r.
7 V/35/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
6 V/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku  
5 III/20/2018 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
4 III/19/2018 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego  
3 III/16/2018 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku  
2 III/15/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
1 I/6/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku