Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
111 LVII/412/2024 28 luty 2024 r. zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
110 LVII/411/2024 28 luty 2024 r. zwolnienie z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy
109 LIV/391/2023 28 grudnia 2023 r. uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok.
108 LIV/388/2023 28 grudzień 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku.
107 LIV/387/2023 28 grudzień 2023 r. zmiany uchwały nr X/74/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
106 LIV/382/2023 28 grudzień 2023 r. zmiany Uchwały Nr LII/368/2023 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpieia od wykonania dyspozycji usuniecia pojadu w 2024 roku.
105 LII/373/2023 8 listopada 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku.
104 LII/372/2023 8 listopada 2023 r. zmiany Uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
103 LII/369/2023 8 listopada 2023 r.

zmiany Uchwały nr X/74/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2 października 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

102 LII/368/2023 8 listopada 2023 r.

ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku.

101 LI/363/2023 28 września 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku.
100 L/359/2023 14 lipca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku.
99 XLIX/353/2023 26 maja 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku.
98 XLIX/350/2023 26 maja 2023 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. 
97 XLVIII/347/2023 29 marca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2023 roku.
96 XLVIII/346/2023 29 marca 2023 r. zmian budżecie w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków w 2023 roku.
95 XLVII/332/2023 1 marca 2023 r. zmiany Uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
94 XLVII/330/2023 1 marca 2023 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2023 roku.
93 XLVII/328/2023 1 marca 2023 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 
92 XLVI/327/2022 28 grudnia 2022 r. uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
91 XLVI/322/2022 28 grudnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
90 XLV/313/2022 15 grudnia 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
89 XLIV/310/2022 30 listopada 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
88 XLIV/307/2022 30 listopada 2022 r. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcie pojazdu w 2023 r.
87 XLIV/302/2022 30 listopada 2022 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2023. 
86 XLIII/299/2022 26 października 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
85 XLII/295/2022 29 września 2022 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
84 XLII/294/2022 29 września 2022 r. zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów dochodów  i wydatków w 2022 roku.
83 XLII/293/2022 29 września 2022 r. zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
82 XLII/289/2022 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
81 XLII/288/2022 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej.
80 XLI/287/2022 19 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok. 
79 XL/282/2022 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2022 roku.
78 XL/281/2022 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku.
77 XL/280/2022 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok. 
76 XL/277/2022 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka ,, Szansa'' w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie, oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
75 XL/275/2022 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/269/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022.
74 XXXIX/273/2022 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/266/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku.
73 XXXIX/271/2022 25 mja 2022 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku. 
72 XXXIX/270/2022 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego.
71 XXXIX/269/2022 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022.
70 XXXVIII/266/2022 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2022 roku. 
69 XXXVIII/265/2022 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
68 XXXVII/254/2022 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku. 
67 XXXVII/253/2022 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
66 XXXVI/249/2021 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
65 XXXVI/245/2021 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku.
64 XXXVI/243/2021 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego.
63 XXXVI/238/2021 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2022.
62 XXXV/236/2021 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021r.
61 XXXIV/232/2021 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów.
60 XXXIV/229/2021 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego.
59 XXXIV/227/2021 24 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Dziecka ,,Szansa'' w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
58 XXXIII/223/2021 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku.
57 XXXII/218/2021 13 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku.
56 XXXII/215/2021 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku.
55 XXXI/213/2021 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 2021 roku.
54 XXX/209/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu w ziązku ze zmianą planu dochodów 2021 roku
53 XXX/208/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmnianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku
52 XXX/207/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok
51 XXIX/206/2021 26 maja 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodówi wydatków w 2021 roku.
50 XXVIII/199/2021 22 kwietnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2021 roku
49 XXVI/194/2021 7 kwietnia 2021 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
48 XXVI/189/2021 7 kwietnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2021 roku
47 XXIV/184/2021 12 lutego 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2021 roku
46 XXIV/183/2021 12 lutego 2021 r. zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok 
45 XXIII/181/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku
44 XXIII/180/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 roku
43 XXIII/174/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok 
42 XXIII/173/2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 2029
41 XXII/172/2020 27 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok 
40 XXII/170/2020 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku   
39 XXII/165/2020 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2021  
38 XX/161/2020 28 października 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2020 roku  
37 XX/160/2020 28 października 2020 r.  sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
36 XIX/155/2020 09 września 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
35 XIX/154/2020 09 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku  
34 XVIII/143/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie dopuszczenia zapłaty niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu powiatu instrumentem płatniczym  
33 XVIII/140/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku 
32 XVII/130/2020 25 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
31 XVI/128/2020 08 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
30 XV/123/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku 
29 XIV/120/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
28 XIII//115/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
27 XIII/106/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 roku 
26 XIII/105/2019 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2020  
25 XIII/104/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
24 XII/102/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
23 XII100/2019 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
22 XI/95/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019  
21 XI/92/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku  
20 XI/91/2019 30 października 2019 r.  sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
19 X/82/2019 02 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku 
18 X/81/2019 02 października 2019 r. sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
17 X/79/2019 02 października 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
16 X/75/2019 02 października 2019 r.  sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
15 X/74/2019 02 października 2019 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  
14 IX/73/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
13 VIII/67/2019 28 maja 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
12 VIII/57/2019 28 maja 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 września 2019 roku  
11 VII/52/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
10 VII/51/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
9 VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
8 VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 r.
7 V/35/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
6 V/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku  
5 III/20/2018 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
4 III/19/2018 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego  
3 III/16/2018 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku  
2 III/15/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
1 I/6/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku