Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 21.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl, na okres 21 dni w terminie od 21.06.2019 r. do 12.07.2019 r.,  zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat:

Kompleks dwóch działek rolnych położonych w miejscowości Namysłów, działki o nr ewid.: 437/358 i 437/319 k. m. 12, KW OP1U/00050357/2, o łącznej powierzchni – 15,0000 ha,

W skład działek wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIb o pow. 6,5133 ha,

- grunty orne RIIIb o pow. 8,1352 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 0,3515 ha.

Kompleks stanowi grunt orny uprawiany rolniczo.

Pliki do pobrania:

Zarząd Powiatu Namysłowskiego