Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4

Zarząd Powiatu Namysłowskiego
O G Ł A S Z A

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa budynku prosektorium o powierzchni użytkowej 157 m2, usytuowanego na działce nr 833/1 k.m. 2 w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 4 oraz 1/3 udziału w nieruchomości wspólnej działce nr 833/1 o pow. 0,4616 ha.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1U/00063000/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą bez obciążeń.

Lokalizacja: atrakcyjna ul. Oleśnicka, w sąsiedztwie budynków służby zdrowia.

Stan zagospodarowania: działka zabudowana budynkami byłego szpitala, garaży, kostnicy i śmietnika, posesja w części ogrodzona, podwórze częściowo utwardzone, drzewostan głównie w granicy nieruchomości sąsiednich.

Uzbrojenie: woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, dojazd dogodny od ulicy Braterskiej.

Działka wraz z budynkiem wpisana jest do rejestru zabytków.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość oznaczona jest symbolem C.5U – przeznaczenie podstawowe ­ teren zabudowy usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIII/321/09  z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1.02.2010 r.).

 1. Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres do 3 lat począwszy od 01.09.2019 r.  Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 2. Cena wywoławcza (czynsz miesięczny brutto) oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena wywoławcza (miesięczny czynsz dzierżawny brutto) do przetargu za dzierżawę prosektorium i przyległego gruntu wynosi 4.920,00 zł miesięcznie w tym 23% podatek VAT (wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego budynku prosektorium z przynależnym gruntem  − 1/3 powierzchnia działki, bez uwzględnienia podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, które ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz dzierżawny płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu w czasie trwania umowy dzierżawy.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 4. Wadium wynosi 700,00 zł.
 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl w zakładce Nieruchomości
 6. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-07-2019
  przez: Robert Kupniewski
 • opublikowano:
  15-07-2019 09:46
  przez: Robert Kupniewski
 • zmodyfikowano:
  15-07-2019 09:52
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 231
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl