Przejdź do treści strony WCAG

Zamówienia publiczne 2020 r.

Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
23.07.2020 r.

07.08.2020 r. godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1136 O - budowa chodnika w m. Domaszowice.
22.07.2020r. 30.07.2020 r.
godz. 10:00
Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
21.07.2020r.

30.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.

08.07.2020 r. 23.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.  
Zamówienie składa się z 8 części:
CZĘŚĆ 1: INHALATOR.
CZĘŚĆ 2: BUDKA TLENOWA DO PRZEPROWADZANIA TLENOTERAPII  U NIEMOWLĄT.
CZĘŚĆ 3: STÓŁ ELEKTRYCZNY.
CZĘŚĆ 4: SSAK ELEKTRYCZNY.
CZĘŚĆ 5: STACJONARNE KONCENTRATORY TLENU.
CZĘŚĆ 6: KARDIOMONITOR.
CZĘŚĆ 7: KARDIOMONITOR DLA DZIECI .
CZĘŚĆ 8: LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE.

07.07.2020 r.

17.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1 - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie;
Część 2 - Dostawa zestawów sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych

23.06.2020 r.

06.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego, związanego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.
16.06.2020 r.

02.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej - koncentratory tlenu.

10.06.2020 r.

19.06.2020 r.
godz. 10:00

„Digitalizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu Namysłowskiego”.

19.05.2020 r.

10.06.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa środków ochrony osobistej, związanej z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
CZĘŚĆ 1. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 2. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 3. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 4. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 5. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy rękawic chirurgicznych.
Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych– część 1.
Dostawy rękawic diagnostycznych zabiegowych– część 2.

11.05.2020 r.

02.06.2020 r.
godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O na odc. Mikowice – Ligota Książęca.

07.05.2020 r. 20.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa materiałów szewnych.

Część 1: Dostawy materiałów szewnych – nici niewchłanialne, materiały szewne wchłanialne

Część 2: Dostawy materiałów szewnych – siatki chirurgiczne.

17.04.2020 r. 13.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego, związanego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

16.04.2020 r.

07.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

03.04.2020 r.

20.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.

03.04.2020 r.

22.04.2020 r.
godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.

01.04.2020 r.

16.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia

26.03.2020 r.

07.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa serwera z oprogramowaniem

03.03.2020 r.

25.03.2020 r.
godz. 10:00

Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

02.03.2020 r. 10.03.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego.
1. Część - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych.
2. Część - Transport personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

26.02.2020 r.

05.03.2020 r.
godz. 10:00

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.

12.02.2020 r. 20.02.2020 r.
godz. 10:00

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.

10.02.2020 r.

21.02.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych

16.01.2020 r. 31.01.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy leków różnych - 18 części.

14.01.2020 r. 23.01.2020 r.
godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.

02.01.2020 r.

17.01.2020 r.
godz. 10:00

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.