Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne 2020 r.

Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
22.10.2020 r. 05.11.2020 r.

Dostawy materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 5 części:
Dostawy materiałów opatrunkowych - część 1.
Dostawy materiałów opatrunkowych  - część 2.
Dostawy materiałów opatrunkowych  - część 3.
Dostawy materiałów opatrunkowych  - część 4.
Dostawy materiałów opatrunkowych  - część 5.

20.10.2020 r. 03.11.2020 r. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. Zamówienie składa się z 17 części:
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 1 (pakiet 1).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 2 (pakiet 1A).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 3 (pakiet 2).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 4 (pakiet 3).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 5 (pakiet 3A).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 6 (pakiet 4).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 7 (pakiet 5).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 8 (pakiet 6).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 9 (pakiet 7).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 10 (pakiet 7A).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 11 (pakiet 8).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 12 (pakiet 9).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 13 (pakiet 10).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 14 (pakiet 11).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 15 (pakiet 12).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 16 (pakiet 13).
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 17 (pakiet 14).
14.10.2020 r.

28.10.2020 r.

godz. 10:00

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2022.
08.10.2020 r.

20.10.2020 r.

godz. 10:00

Dostawy płynów infuzyjnych.
Zamówienie składa się z 3 części:
Dostawy płynów infuzyjnych - część 1.
Dostawy płynów infuzyjnych - część 2.
Dostawy płynów infuzyjnych - część 3.

01.10.2020 r.

14.10.2020 r.

godz. 10:00

Dostawy antybiotyków i leków gotowych do użycia przetarg 2
30.09.2020 r.

29.10.2020 r.

godz. 10:00

Realizacja robót budowlanych objętych projektem: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 - Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
Zamówienie podzielone jest na 3 (trzy) części:
Część 1: Docieplenie ścian zewnętrznych (budynku i klatki schodowej), docieplenie stropu piwnic, docieplenie stropodachu, docieplenie podłogi na gruncie, a także wymiana oraz wymiana okien z nawiewnikami automatycznymi i wymiana drzwi zewnętrznych.
Część 2: Modernizacja oświetlenia wraz z budową instalacji PV.
Część 3: Modernizacja systemu c.o. (systemu grzewczego) wraz z instalacją systemu zarządzania energ
ią.

30.09.2020 r.

08.10.2020 r.

godz. 10:00

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – zagospodarowanie poscaleniowe” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach: Działania 4. Inwestycje w środki trwałe, Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów.
22.09.2020 r.

05.10.2020 r.

godz. 10:00

Kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
18.09.2020 r.

06.10.2020 r.

godz. 10:00

Dostawa sprzętu w celu  wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych.

Zamówienie składa się z 3 części:

Część 1 - Wyposażenie pracowni elektronicznej;

Część 2 - Wyposażenie pracowni fotowoltaicznej;

Część 3 - Wyposażenie pracowni samochodowej.

11.09.2020 r.

28.09.2020 r.

godz. 10:00

Modernizacja drogi powiatowej nr 1126 O na odcinku Krasowice - DP 1101 O.
07.09.2020 r. 17.09.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej - Przetarg 2.

02.09.2020 r. 17.09.2020 r. 
godz. 10:00

Dostawy antybiotyków i leków gotowych do użycia.
Zamówienie składa się z 4 części:

CZĘŚĆ 1 : Dostawa antybiotyków
CZĘŚĆ 2 : Dostawa antybiotyków
CZĘŚĆ 3 : Dostawa antybiotyków
CZĘŚĆ 4 : Dostawa antybiotyków i leków gotowych do użycia

02.09.2020 r. 16.09.2020 r. 
godz. 10:00
Przygotowywanie, dostarczanie i przekazywanie posiłków na oddziały szpitalne (do kuchenek oddziałowych) oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
02.09.2020 r.

15.09.2020 r. 
godz. 10:00

Dostawa środków ochrony osobistej, związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej - Fartuchów jednorazowych pełnobarierowych.
13.08.2020 r. 09.09.2020 r.
godz. 10:00
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1111 O na odcinku DK 42 – skrzyżowanie z DP 1197 O
w m. Wielołęka.
13.08.2020 r. 25.08.2020 r.
godz. 10:00
Dostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. - Przetarg 2.
12.08.2020 r.

01.09.2020 r.
godz. 10:00

Realizacja projektu o nazwie: „Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Łączańskiej w Namysłowie”. Zadanie polega na:
1. opracowaniu dokumentacji projektowej (w tym uzyskaniu niezbędnych pozwoleń), a następnie
2. wykonaniu robót budowlanych modernizacji przejścia dla pieszych polegających na wykonaniu inteligentnego systemu bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem LED, który będzie informował kierowcę o osobach poruszających się na przejściu dla pieszych, a także zbliżających się do strefy przejścia.

11.08.2020 r. 21.08.2020 r.
godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dostawa 36 laptopów z oprogramowaniem.
23.07.2020 r.

07.08.2020 r. godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1136 O - budowa chodnika w m. Domaszowice.
22.07.2020r. 30.07.2020 r.
godz. 10:00
Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej.
21.07.2020r.

30.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.

08.07.2020 r. 23.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.  
Zamówienie składa się z 8 części:
CZĘŚĆ 1: INHALATOR.
CZĘŚĆ 2: BUDKA TLENOWA DO PRZEPROWADZANIA TLENOTERAPII  U NIEMOWLĄT.
CZĘŚĆ 3: STÓŁ ELEKTRYCZNY.
CZĘŚĆ 4: SSAK ELEKTRYCZNY.
CZĘŚĆ 5: STACJONARNE KONCENTRATORY TLENU.
CZĘŚĆ 6: KARDIOMONITOR.
CZĘŚĆ 7: KARDIOMONITOR DLA DZIECI .
CZĘŚĆ 8: LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE.

07.07.2020 r.

17.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1 - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie;
Część 2 - Dostawa zestawów sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych

23.06.2020 r.

06.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego, związanego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.
16.06.2020 r.

02.07.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej - koncentratory tlenu.

10.06.2020 r.

19.06.2020 r.
godz. 10:00

„Digitalizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu Namysłowskiego”.

19.05.2020 r.

10.06.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa środków ochrony osobistej, związanej z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
CZĘŚĆ 1. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 2. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 3. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 4. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
CZĘŚĆ 5. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy rękawic chirurgicznych.
Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych– część 1.
Dostawy rękawic diagnostycznych zabiegowych– część 2.

11.05.2020 r.

02.06.2020 r.
godz. 10:00

Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1129 O na odc. Mikowice – Ligota Książęca.

07.05.2020 r. 20.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa materiałów szewnych.

Część 1: Dostawy materiałów szewnych – nici niewchłanialne, materiały szewne wchłanialne

Część 2: Dostawy materiałów szewnych – siatki chirurgiczne.

17.04.2020 r. 13.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego, związanego z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

16.04.2020 r.

07.05.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

03.04.2020 r.

20.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.

03.04.2020 r.

22.04.2020 r.
godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.

01.04.2020 r.

16.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia

26.03.2020 r.

07.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawa serwera z oprogramowaniem

03.03.2020 r.

25.03.2020 r.
godz. 10:00

Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

02.03.2020 r. 10.03.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego.
1. Część - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych.
2. Część - Transport personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

26.02.2020 r.

05.03.2020 r.
godz. 10:00

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.

12.02.2020 r. 20.02.2020 r.
godz. 10:00

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.

10.02.2020 r.

21.02.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych

16.01.2020 r. 31.01.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy leków różnych - 18 części.

14.01.2020 r. 23.01.2020 r.
godz. 10:00

Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.

02.01.2020 r.

17.01.2020 r.
godz. 10:00

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.