Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw

Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

 1. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych.
 2. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych).
 3. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych.
 4. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych.
 6. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 7. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków.
 8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji).
 9. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin i innych instytucji).
 10. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
 11. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny.
 12. Scalenia i wymiany gruntów.
 13. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 14. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych.
 15. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.
 16. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa.
 17. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

Do pobrania: Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 11:56
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  23-09-2014 14:37
  przez: Tomasz Czuczwara
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 19939
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl