Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Załatwianie spraw

Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

 1. Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych.
 2. Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych).
 3. Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych.
 4. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych.
 6. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 7. Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków.
 8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji).
 9. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa (na żądanie banków, urzędów gmin i innych instytucji).
 10. Sprzedaż wypisów z ewidencji gruntów i budynków
 11. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny.
 12. Scalenia i wymiany gruntów.
 13. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 14. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych.
 15. Nadanie na własność nieruchomości gruntowych pod zabudowaniami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.
 16. Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa.
 17. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

Do pobrania: Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.