Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

  1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną, niezabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Działki uzbrojone w energię elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Sieć instalacji gazowej znajduje się w niedalekiej odległości. Dojazd do działek z drogi gruntowej nieurządzonej. Działki niezagospodarowane, rozłóg regularny.
  2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetargi odbędą się w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 23.07.2020 r. włącznie.
  5. Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl
  6. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 210.

Lp.

Nr działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium      w zł

Postąpienie w zł

1.

437/328

RIIIb

0,1000

85 000,00

5 000,00

900,00

2.

437/329

RIIIb

0,1000

85 000,00

5 000,00

900,00

3.

437/331

RIIIb

0,1000

85 000,00

5 000,00

900,00

4.

437/332

RIIIb

0,1000

85 000,00

5 000,00

900,00

5.

437/334

RIIIb

0,1000

85 000,00

5 000,00

900,00

6.

437/335

RIIIb

0,1002

85 200,00

5 000,00

900,00

7.

437/338

RIIIb

0,1039

85 400,00

5 000,00

900,00

8.

437/341

RIIIb

0,1100

93 500,00

5 000,00

1000,00

9.

437/344

RIIIb

0,1022

86 900,00

5 000,00

900,00

10.

437/345

RIIIb

0,1030

87 600,00

5 000,00

900,00

11.

437/349

RIVa

0,1426

121 300,00

7 000,00

1300,00

12.

437/351

RIIIb/ RIVa

0,1398

118 900,00

7 000,00

1200,00

13.

437/353

RIVa

0,1387

117 900,00

7 000,00

1200,00

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego