Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:
/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

UWAGA!!!
Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu
należy bezwzględnie ustalić termin wizyty drogą telefoniczną - tel 077 4103-695 wew. 100

PRAWO JAZDY

   PDFwniosek - prawo jazdy.pdf (1,44MB)
   PDFoświadczenie - prawo jazdy.pdf (114,88KB)
   PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie szkolenia.pdf (81,12KB)
   PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na uzyskanie prawa jazda.pdf (80,91KB)
   PDFwniosek o wydanie-przedłużenie ważności zezwolenia na kier. pojazdem uprzywilejowanym.pdf (114,65KB)
   PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
  

REJESTRACJA POJAZDU I INNE CZYNNOŚCI

1. Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu
    PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf (138,68KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf (101,81KB)
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 60 dni dla umów zawartych od 01.07.2021 r.pdf (100,95KB)

2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
    PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf (138,68KB)
    PDFoświadczenie dot. rejestracji warunkowej pojazdu.pdf (122,54KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf (101,81KB)
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 60 dni dla umów zawartych od 01.07.2021 r.pdf (100,95KB)

3. Rejestracja nowego pojazdu
    PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf (138,68KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

4. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
    PDFwniosek - zawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf (138,70KB)
    PDFoświadczenie dot dzialania za zgodą większosci współwłaścicieli.pdf (167,97KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
    PDFtermin zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf (101,81KB)
    PDFtermin zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu wydłużony do 60 dni dla umów zawartych od 01.07.2021 r.pdf (100,95KB)

5. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
    PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
    PDFoświadczenie dot dzialania za zgodą większosci współwłaścicieli.pdf (167,97KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

6. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego
    PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
    PDFoświadczenie dot. utraty tablic, dowodu rejestarcyjnego i czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf (83,98KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
    PDFoświadczenie dot dzialania za zgodą większosci współwłaścicieli.pdf (167,97KB)

7. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
    PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
    PDFoświadczenie dot. utraty tablic, dowodu rejestarcyjnego i czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf (83,98KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
    PDFoświadczenie dot dzialania za zgodą większosci współwłaścicieli.pdf (167,97KB)

8. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFoświadczenie.pdf (74,47KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

9. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

10. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFoświadczenie.pdf (74,47KB)

11. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

12. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym / karcie pojazdu
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFoświadczenie.pdf (74,47KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

13. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
     PDFwniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf (104,85KB)
     PDFoświadczenie.pdf (74,47KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

14. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
     PDFwniosek o wydanie tabliczki znamionowej zastępczej.pdf (145,99KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

15. Wyrejestrowanie pojazdu
     PDFwniosek o wyrejestrowanie pojazdu.pdf (138,70KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

16. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
     PDFwniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf (137,40KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)
     PDFoświadczenie dot. utraty tablic, dowodu rejestarcyjnego i czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf (83,98KB)

17. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

18. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
     PDFzawiadomienie - zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych.pdf (129,83KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

19. Czasowa rejestracja pojazdu
     PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf (138,68KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

20. Rejestracja pojazdu zabytkowego
     PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf (138,68KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

21. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
     PDFwniosek - inne czynności.pdf (122,12KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
   
  PDFwniosek o wpis do rejestru przeds. prowadzących OSK.pdf (90,24KB)
     PDFzgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przed. prowadzących OSK.pdf (110,21KB)
     PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

 

INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY

1. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów
   
PDFwniosek o wpis do ewidencji.pdf (85,66KB)
    PDFwniosek o wydanie- przedłużenie legitymacji instruktora.pdf (136,12KB)
    PDFoświadczenie dla instruktorów.pdf (101,63KB)
    PDFinformacja o zaistnialych zmianach.pdf (114,09KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

2. Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców
   
PDFwniosek o wpis do ewidencji.pdf (85,66KB)
    PDFoświadczenie dla wykładowców.pdf (101,63KB)
    PDFinformacja o zaistnialych zmianach.pdf (114,09KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

 

WAŻNE ZMIANY DLA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH OD 1 MARCA 2022 r.

1. Obowiązek corocznego przekazywania organowi udzielającemu zezwolenia w terminie do dnia 31 marca roku następnego (Art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).
 - Oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w firmie transportowej na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
 - Informacji o średniej arytmetycznej liczbie kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia.
Załącznik nr 1 - PDFoświadczenie o liczbie zatrudnionych w przedsiebiorstwie.pdf (128,36KB)

 

2. Obowiązek dostosowania bazy eksploatacyjnej do wymogu, o którym mowa w 5 ust. 1 lit g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w terminie do dnia 01 stycznia 2023r. dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 marca 2022r.
Załącznik nr 2 - PDFOświadczenie - baza eksploatacyjna.pdf (130,22KB)1. TRANSPORT
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
    PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf (223,69KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

2. Zezwolenie na wykonywanie regularnych - specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
    PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych - specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf (223,69KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
   PDFwniosek o udzielenie licencji na przewóz osób.pdf (240,39KB)
   PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf (89,28KB)
   PDFzałącznik - oświadczenie - przewóz osób.pdf (110,57KB)

4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodowym osobowym.
   PDFwniosek o udzielenie licencji na przewóz osób.pdf (240,39KB)
   PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf (89,28KB)
   PDFzałącznik - oświadczenie - przewóz osób.pdf (110,57KB)

5. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   PDFwniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.pdf (232,23KB)
   PDFZałączniki do wniosku - pośrednictwo rzeczy.pdf (128,21KB)

6. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 
    PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (276,25KB)
    PDFoświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - na potrzeby własne.pdf (124,24KB)
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf (89,28KB)

7. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - zmiana zaświadczenia
    PDFwniosek - zmiana danych na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf (160,66KB)
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf (89,28KB)
    PDFoświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - na potrzeby własne.pdf (124,24KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

8. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
    PDFwniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf (293,50KB)
    PDFzałaczniki do zezw. przewoźnik drogowy.pdf (191,86KB)
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów WZPD 1.pdf (109,22KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

9. Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy 
    PDFwniosek o wydanie dodatkowego wpisu - przewoźnik drogowy.pdf (182,50KB)
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów - WZPD 2.pdf (103,56KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

10. Wniosek o wydanie dodatkowego wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / osoby
    PDFWniosek o wydanie dodatkowego wpisu.pdf (667,71KB)
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf (89,28KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

11. Zmiana osoby zarządzającej transportem
    PDFwniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem.pdf (216,84KB)
    PDFzałączniki - zmiana osob. zarządzajacej transportem.pdf (175,48KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)

12. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych kategorii I i II
  
  PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. I.pdf (101,86KB)
    PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. II-IV.pdf (104,38KB)
    PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)