Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zieleń w przestrzeni miejskiej w odpowiedzi na zmiany klimatu- wykonanie instalacji dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie

TABELKA_html_m7db9e150.jpeg

Tytuł projektu

Zieleń w przestrzeni miejskiej w odpowiedzi na zmiany klimatu- wykonanie instalacji dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie”

Nr umowy

176/2020/G-37/EE-PE/D

Wartość projektu

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

33 495,00

30 100,00

3 395,00

Cele projektu

Cele zadania wzrost świadomości ekologicznej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zrozumienia roli człowieka w środowisku przyrodniczym,

  • uświadomienie roli retencji wody w mieście i racjonalnego korzystania z jej zasobów,

  • uświadomienie ważnej roli owadów w świecie roślin jak i człowieka,

  • uświadomienie znaczenia obszarów zielnych w przestrzeni miejskiej

  • rozwijanie świadomości dbałości o środowisko.

Zakres rzeczowy projektu

  • wdrożenie i realizacja scenariusza zajęć– 50 godz.,

  • utworzenie instalacji dydaktycznej o tematyce przyrodniczej i ekologicznej w otoczeniu Zespołu Szkół Rolniczych,

  • odzyskanie powierzchni biologicznie czynnej - około 180 m2

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu

0 774103 695 wew. 116

turystyka@namyslow.pl

0 774103 922

Projekt dofinansowany ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu