Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Namysłowski.

2.       Dane kontaktowe: ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, nr tel. 77 4103 695, e-mail: . 

3.       Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Jarmuszewska, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie pod adresem: Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów prawa. 

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67).

6.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

9.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 

10. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail odbywa się za zgodą i jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na podanie numeru telefonu i adresu e-mail uniemożliwię z Panią/Panem kontakt. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz nie podlegają profilowaniu.

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.